Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12535 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Projektõpe: 11abc_grupp, 12abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Sirje Kereme

õpetaja

Loodud: 13. september 2011. a. kell 23.01
Muudetud: 14. september 2011. a. kell 13.54

Õppeaasta: 2011/2012

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, I kursus

Kestvus: 70 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu põhimõtete arendus „ Saarlus“.
Aktiviseerida noori ja sisustada noorte vaba aega kaasates neid praktilisse tegevusse ja luua kontakte teiste koolidega.
Loodussäästliku ellusuhtumise kujundamine.
Väärtushinnangute kujundamine.
Nooremate õpilaste kaasamine vanemate õpilaste poolt organiseeritud tegevustesse.
Õpetatakse uurimistöö ja arendusprojektide koostamise algtõdesid.
Õpetatakse arvutit iseseisvalt kasutama nii õppimis- ja ka töövahendina.
Kogu õpetuse valdkondadeks on keeled, keskkond, infotehnoloogia ja meedia.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1..;2,. tund- Aine sissejuhatus ja tegevuse planeerimine. Vahase matka ettevalmistuse planeerimine
3. ; 4. tund- Tagasiside matkast ja juubelikogumiku mõtted, uurida üle kõik seni olnud õpilasdirektorid (tegevusplaan)
Põõrdumise ettevalmistus ja kavandamine; nimede loosimiseks ettevalmistus
5.; 6. tund- Teadusöö planeerimine ja korralduste, ülesannete jagamine. Õpilasdirektorite nimede loosimine õpilaste vahel.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

-

Hindamine üles

-