Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12885 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Eesti keel: 11c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Malle Tustit

eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Kontakt: malletu@oesel.edu.ee

Loodud: 5. veebruar 2020. a. kell 12.44
Muudetud: 5. veebruar 2020. a. kell 12.44

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Haritud eestlane oskab end eesti keeles korrektselt väljendada ja kirjavahemärkide tundmine on üks oluline õigekirja osa.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. nädal 18.-22. veebruar

1.Kordame õigekirja
2. "
3.Kordame lausetüüpe
4.Koondlause kordamine
5. "

2. nädal - 25.veebruar-1. märts

1.Lisandiga lause
2. "
3.Lauselühendiga lause
4. "
5. "

3. nädal -2.-7. märts

1.Üte
2.Otsekõne
3. "
4. "
5.Kirjalik töö kirjavahemärkidele

4. nädal 9.-15. märts

1.Rindlause
2. "
3.Põimlause
4. "
5.Harjutusi krind- ja põimlausele

5. nädal -23.-29. märts

1.Kirjavahemärkide harjutamine
2. "
3. "
4. "
5 "

6. nädal- 1.- 5. aprill

1.Kordame tasemetööks
2. "
3. "
4. "
5. "

7. nädal -6.-12. aprill

1. Kordame tasemetööks
2. "
3.Tasemetöö
4. Tasemetöö analüüs
5.Vigade parandamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased õpivad selgeks lausetüübid ja nende kirjavahemärgireeglid ja oskavad reegleid praktiliselt kasutada.

Hindamine üles

Õpilase hinne kujuneb kursuse jooksul saadud hinnete kokkuvõttena. Tasemetöö hinne on teistest hinnetest kaks korda kaalukam. Mitterahuldavaid hindeid on võimalik parandada.