Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

C-võõrkeel (S): 10abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 18. jaanuar 2020. a. kell 13.09
Muudetud: 18. jaanuar 2020. a. kell 13.20

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õpetamine on sama oluline nagu iga teise võõrkeele õpetamine õpilase mälu, maailmapildi , silmaringi arendamiseks. Tänapäeva noor inimene võib juba kooli ajal sattuda täiesti ootamatult mõnda välisriiki kas vahetusõpilaseks või puhkusereisil koos vanematega või klassiekskursioonil võib vajada suhtlemiseks näiteks saksa keelt. Kõigi nende situatsioonide korral on hea kui oskad vastavat võõrkeelt. Kesk-Euroopas räägib väga suur protsent rahvastikust saksa keelt. Kuna noorena on keele omandamine kõige lihtsam, siis on kindlasti vaja õppida seda juba koolieas. Tööjõuturul mängib kindlasti suurt rolli erinevate keelte oskus.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
20.01.-24.01.2020

1. tund
L.8 Kalender- Kuud, nädalapäevad, järgarvsõna.
2. tund
Kuupäeva ütlemine, dialoogid.

II nädal
27.01.-31.02.2020
1. tund
Kordamine - omastav asesõna, kuupäev
2. tund
Tunnikontroll L.8- omastav ases. kuupäev

III nädal
3.02.-7.02.2019
1. tund
L.9 Mis Teil on täna kavas? Modaaltegusõnade pööramine olevikus.
2. tund
L.9 Lahutatava eesliitega sõnade pööramine, harjutused.

IV nädal
10.02.-14.02.2020
1. tund
L.9 Minu päevaplaan. harjutused töövihikust.
2. tund
Modaalverbide pööramine, harjutused. Kordamine tööks.

V nädal
17.02.-21.02.2020
1. tund
Tunnikontroll L.9 (modaalverbid) L.10 sõnavara.
2. tund
L.10 Head isu! Toiduained, toidud.

VI nädal
2.03-6.03.2020
1. tund
L.10 Kuidas maitseb? Dialoogid. Tegusõnade pööramine.
2. tund
L.10 Dialoogid. tv. harjutused.

VII nädal
9.03.-13.03.2020
1. tund
L.11 Me ostame toiduaineid.Lahutatava liitega verbi pööramine. Harjutused.
2. tund
Akk+ für, omadussõna öeldistäitena, harjutused

VIII nädal
16.03.-21.03.2020
1. tund
Kordamine tööks L.10-11
2. tund
Kontrolltöö L.10-11

IX nädal
23.03.-27.03.2020
1. tund
tagasiside töödest.
2. tund
Mängud, film.

X nädal
30.03.- 3.04.2020
1. tund
L.12 Me ostame riideid ja mööblit. Nimis. käänamine koos omaduss. ja umbm. artikliga.
2. tund
Dialoogid, sõnavara õppimine, harjutused

XI nädal
6.04.-10.04.2020
1. tund
L.12 Dialoogid - me ostame riideid, mõõblit
2. tund
Dialoogide harjutamine, töövihiku harjutused

XII nädal
13.04.17.04.2020
1. tund
Dialoogid hindele, sõnavara.
2. tund
L.13 Kuhu ja kus? Dat. ja Akk. kasutamine.
Ferien 22.04.-3.05

XIII nädal
27.04.-1.05.2020
1. tund
Nimisõna käänamine Akk. ja Dativis. Harjutused
2. tund
Eessõnad daativi ja akusatiiviga. Harjutused. isikul. asesõna dativis.

XIV nädal
4.05.-8.05.2020
1. tund
Tunnikontroll eessõnade kohta. L.14
2. tund
L.14 Meil kõigil on palju tegemist. Sidesõnade kasutamine.

XV nädal
11.05.-15.05.2020
1. tund
V. Kunz. Tekst, küsimused, harjutused.
2. tund
L.14 Lisa und Niklas. Tekst, küsimused harjutused.

XVI nädal
18.05.-22.05.2020
1. tund
Silke Seiffert, Hausfrau. Sich verbid. Omadussõna määrava art. järel.
2. tund
W. Schröder, Rentner. Tekst, harjutused.
XVII nädal
25.05.-29.05.2020
1. tund
L.14 Test
2. tund
L.14 Über die KA.

18 nädal
1.06-5.06.2020
1. tund
Tagasiside töödest ,L.15
2. tund
L.15 Wiederholung

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II kursuse lõpus õpilased oskavad:
1. kasutada toiduainete nimetusi koos omadussõnaga
2. rääkida, mida neile meeldib süüa ja juua ja mis neile ei maitse
3. pöörata lahutatava liitega sõnu ja neid lauses kasutada
4. osta poest riideid,mööblit, küsida hinda ja kasutada ostmisega seotud väljendeid
5. kasutada daativi ja akkusatiivi eessõnu
6. käänata isikulist asesõna ja seda lauses kasutada
6. kasutada kõrvallauses sidesõnu
7. rääkida vaba aja teemal, oma tegemistest vabal ajal
8. rääkida kodustest töödest õpitud sõnavara abil

Hindamine üles

Hinne pannakse välja perioodi lõpul kirjalike tööde ja suuliste vastuste aritmeetilise keskmise põhjal.
Kirjaliku töö hinne kujuneb vastavalt:
90-100 % õige "5"
75-89 % õige "4"
50-74 % õige "3"
20-49 % õige "2"
0-19 % õige "1"
Kui testi tegemisel on õpilane puudunud või õpilane on saanud mitterahuldava hinde, tuleb töö vähemalt 10 päeva jooksul järgi teha leppides õpetajaga eelnevalt aeg kokku. Kõik tööd peavad olema tehtud vähemalt rahuldavale. Kui õpilane on puudunud üle viie korra perioodi jooksul, peab ta tegema perioodi lõpul arvestuse.