Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

C-võõrkeel (S): 12abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 15. jaanuar 2020. a. kell 11.31
Muudetud: 15. jaanuar 2020. a. kell 11.36

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, VI kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õpetamine on sama oluline nagu iga teise võõrkeele õpetamine õpilase mälu, maailmapildi , silmaringi arendamiseks. Tänapäeva noor inimene võib juba kooli ajal sattuda täiesti ootamatult mõnda välisriiki kas vahetusõpilaseks või puhkusereisil koos vanematega või klassiekskursioonil võib vajada suhtlemiseks näiteks saksa keelt. Kõigi nende situatsioonide korral on hea kui oskad vastavat võõrkeelt. Kesk-Euroopas räägib väga suur protsent rahvastikust saksa keelt. Kuna noorena on keele omandamine kõige lihtsam, siis on kindlasti vaja õppida seda juba koolieas. Tööjõuturul mängib kindlasti suurt rolli erine.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1 nädal
20.01-24.01.2020
1. tund
Die UNO- lesen, übersetzen. Übungen
2. tund
EU- lesen, übersetzen. Komparatinsstufen.
2. nädal
27.01.-31.01.2020
1. tund
Verschiedene Länder, verschiedene Völker
2. tund
Andreas, Mariella und Marika - lesen, Wortschatz
3. nädal
3.02-7.02.2020
1. tund
Land, Sprache, Nation.
2. tund
Übungen, Wiederholung zur Stundenkontrolle

4. nädal
10.02-14.02.2020
1. tund
Wiederholung.
Stundenkontrolle- Land, Sprache, Nation.
2. tund
Über die Arbeiten.
Klima und Natur.
5. nädal
17.02-21.02.2020
1. tund
Das Klima und die Jahreszeiten.
2. tund
Das Klima in Deutschland und Estland. Vergleichen.
6. nädal
2.03-6.03.2020
1. tund
Konjuktionen -darum, deshalb, deswegen. Übungen
2. tund
Wie ist das Wetter heute?. Beschreibe das Wetter
7. nädal
9.03- 13.03.2020
1. tund
Wetterbericht in Estland.
2. tund Wetterbericht in Deutschland.
8. nädal
16.03-21.03.2020
1. tund
Wiederholung zur KA- Das Wetter
2. tund
Kontrollarbeit - Das Wetter
9. nädal
23.03-27.03.2020
1. tund
Über die Kontrollarbeiten. Friesenlied.
2. tund
Lebenswege und Berufswege. berufe.
10. nädal
30.03-3.04.2020
1. tund
Hilde und Fritz Emmerich.
2. tund
das Futurum. Übungen
11. nädal
6.04-10.04.2020
1. tund
Die Zeitformen. Übungen.
2. tund
Wiederholung der Zeitformen.
12. nädal
13.04-17.04
Spiele mit Berufen.
2. tund
Nachholearbeiten.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

õpilased oskavad:
* oskavad kasutada omadussõna võrdlusastmeid
* oskavad kasutada artikleid geograafiliste nimede ees
* oskavad kasutada maade, rahvaste, keelte nimesid
* rääkida ilmast Eestis ja Saksamaal ja kasutada ilmaga seotud sõnavara
*kasutada kõiki ajavorme
*jutustada ühte kolmest loetud tekstist
*rääkida tööotsimisest-erinevad elukutsed
*moodustada küsimusi

Hindamine üles

Hinne pannakse välja perioodi lõpul kirjalike tööde ja suuliste vastuste aritmeetilise keskmise põhjal.
Kirjaliku töö hinne kujuneb vastavalt:
90-100 % õige "5"
75-89 % õige "4"
50-74 % õige "3"
20-49 % õige "2"
0-19 % õige "1"
Kui testi tegemisel on õpilane puudunud või õpilane on saanud mitterahuldava hinde, tuleb töö vähemalt 10 päeva jooksul järgi registreerides end eelnevalt kodulehel.Kui õpilane on puudunud üle viie korra perioodi jooksul, peab ta tegema perioodi lõpul arvestuse. Konsultatsiooni aeg kokkuleppel õpetajaga.