Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Tehnoloogiaõpetus: 9a P, 9b P, 9c P prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Nikolai Räbin

tantsuõpetaja

Kontakt: nikolai.rabin@oesel.edu.ee

Loodud: 27. oktoober 2019. a. kell 13.28
Muudetud: 27. oktoober 2019. a. kell 13.28

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Et õpilane saaks aru lihtsamate elektroonika seadete tööpõhimõtetest ja oskas neid vajadusel ka parandada.
Et tagada õpilasele el.seadmete kasutamise ohutuse reeglite teadmisi.
El. komponentide otsatbe ja tööpõhimõtete arusaamine.
Lihtsamatest komponentidest, elektriahelate voi elektrooniliste skeemide koostamine ning monteerimine.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1 Sissejuhatus
2 Oomi seadus
3 El.ahel
4 Takistid
5 Aktuaatorid
6 Konspekti koostamine
7 Konspekti koostamine
8 Breadboard
9 Automatiseerimine (teooria)
10 Arduinoga tutvustus
11 Arduino IDE tutvustus
12 Blink
13 Valgusfoor
14 Iseseisev töö

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Oskab käituda el. seadmetega ohutult oma tervisele ja elule

Lihtsamatest komponentidest, elektriahelate voi elektrooniliste skeemide koostamine ning monteerimine.

saab aru lihtsamate elektroonika seadmete tööpõhimõtetest ja oskab neid vajadusel ka parandada.

Tunneb arendusplatvormi ARDUINO, oskab selle tööle panna ja lihtsamaid programme selle jaoks koostada

Hindamine üles

Kõiki praktilisi töid hinnatakse binaarsüsteemis (ARVESTATUD/MITTE ARVESTATUD)
Tunnis osalemise aktiivsust hinnatakse ka skaalal 1-5, mis aitab ka lõpptulemuse hinnete moodustamiseks ja käesoleva õppeprotsessi edukust jälgida.
Lõpphinne koosneb 3st osast
1. ARVESTUSTE tulemused (5-7tk)
2. jooksvad hinded (kui neid hinnatava perioodi jooksul oli rohkem kui 0)
3. iseseisvatöö tulemus (projekt)