Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 9 indiv õpe prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Piret Tenno

HEV-koordinaator

Kontakt: piret.tenno@oesel.edu.ee

Loodud: 24. oktoober 2019. a. kell 08.46
Muudetud: 16. märts 2020. a. kell 12.55

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalooõpetus aitab mõista meie ümber toimuvat ja luua tulevikuvisioone, näidates, et minevik, olevik ja tulevik on omavahel tihedalt seotud. Ajalooõpetus õpetab elu nägema erinevatest vaatepunktidest, analüüsima, sünteesima, seletama, hindama ja kirjeldama. Ajalooõpetus arendab empaatiavõimet ning rõhutab tolerantsuse olulisust. Ajalugu õpetab kriitilist ja iseseisvat mõtlemist ning eristama fakte tõlgendusest. Ajalugu õpime, et väärtustada minevikku ja traditsioone. Ajalooõpetus õpetab, toetab ja arendab üldisi õpioskusi nagu funktsionaalne lugemisoskus, arvutamisoskus, suhtlusoskus, kriitiline mõtlemine, üldistamine jt.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Lähiajalugu
1. nädal Pariisi rahukonverents ja selle otsused. Lk 10-13
2. nädal Maailma poliitiline kaart pärast rahulepingute sõlmimist. Lk 14-17
3.nädal Rahvusvahelised suhted 1920.aastail. Lk 18-21
4. nädal Maailmamajandus 1920.aastail. Lk 22-25
5.nädal Suur ülemaailmne majanduskriis ja selle tagajärjed. Lk 26-29
6. nädal Sõjakollete kujunemine 1930. aastail. Lk 30-33
7. nädal Demokraatia 1920.-1930.aastail. Lk 34-37
8 .nädal vaheaeg
9.nädal USA 1920.-1930. aastail. Lk 38-41

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

-

Hindamine üles

-