Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12456 ainekaarti
63 õppeainet
119 õpetajat

Inglise ärikeel: 12 majandus prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Merike Kivilo

inglise keele õpetaja

Kontakt: kivilo@oesel.edu.ee

Loodud: 2. september 2019. a. kell 12.34
Muudetud: 5. september 2019. a. kell 11.44

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, I kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Inglise ärikeele I kursuse eesmärgiks on:
*firmade ja organisatsioonide struktuur ja ettevõtete vormid
*personali värbamine, tööintervjuud
* ärialase terminoloogia omandamine, erialaste artiklite lugemine ja analüüs, kuulamisoskuse lihvimine ja grammatiliste konstruktsioonide kordamine, ärikirjade koostamine.
*Europass Cv ja kaaskirja kirjutamine
* kaubandusega seonduva sõnavaraga tutvumine
* ettevõtlusega tegelevate firmade monitoorimine - ettekanded
* äriuudiste jälgimine ja tutvustamine

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Introduction of the course.

Project work: Visiting Saaremaa Sügislaat, Suur Turupäev , Picnic- getting to know the entrepreneurs and making a presenatation/poster on the event .


Unit 1 Organisation chart. Company profiles. Hierarchy. Departments
Present perfect and past simple - practice.

Test on U 1 materials

Unit 2 Recruitment
Types of payment
Incentives and bonuses.
Present simple versus present progressive - practice
Job interviews- videos
Writing Europass CV and cover letter

Unit 3 & 4 - Retailing and franchising
Marketing strategies.
Make and do - practice
Wordbuilding practice.
Practical task - layout of the shopping center
http://www.myownbusiness.org - individual work.

Test on U 3-4 materials

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased on:
* õppinud tundma erinevaid firmade liike ja äriregistri toimimisega seonduvat sõnavara.
* omandanud personali ja jaekaubandusega seonduva ärikeele sõnavara
*oskavad kirjutada CV ja kaaskirja

Hindamine üles

Õpilased saavad hindeid testide, Cv ja kaaskirja ning presentatsiooni eest.
Teste õppeühikute sõnavara ja grammatika osas hinnatakse järgnevalt:

"5" = 100-90%
"4" = 89-75%
"3" = 74-50%
"2" = 49%.
Konsultatsioonid kokkuleppel