Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

C-võõrkeel (S): 12abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 28. august 2019. a. kell 12.39
Muudetud: 28. august 2019. a. kell 12.57

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, V kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õpetamine on sama oluline nagu iga teise võõrkeele õpetamine õpilase mälu, maailmapildi , silmaringi arendamiseks. Tänapäeva noor inimene võib juba kooli ajal sattuda täiesti ootamatult mõnda välisriiki kas vahetusõpilaseks või puhkusereisil koos vanematega või klassiekskursioonil võib vajada suhtlemiseks näiteks saksa keelt. Kõigi nende situatsioonide korral on hea kui oskad vastavat võõrkeelt. Kesk-Euroopas räägib väga suur protsent rahvastikust saksa keelt. Kuna noorena on keele omandamine kõige lihtsam, siis on kindlasti vaja õppida seda juba koolieas. Tööjõuturul mängib kindlasti suurt rolli erine.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

V Kursus
1. nädal
03.09.-06.09.2019
1. tund
Deutschsprachige Länder. Präpositionen.
2. tund
Deutschsprachige Länder. Präpositionen.

2. nädal
09.09-13.09.2019
1. tund
Gesichtteile. Beschreibe das Gesicht eines Menschen.
2. tund
Körperteile. Beschreibe einen Menschen.

3. nädal
67.09.-20.09.2019
1. tund
Wortpaare. mein Traummann, meine Traumfrau.
2. tund
Beschreibe deinen Traummann, deine Traumfrau.

4. nädal
23.09.-27.09.2019
1. tund
Wiederholung zur KA. (der Mensch)
2. tund
Kontrollarbeit. (der Mensch)

5. nädal
30.09.- 04.10.2019
1. tund
Schwache Deklination der Substantive. Üb.B7- B10
2. tund
Übungen mit schwacher Deklination.

6. nädal
07.10.-11.10.2019
1. tund
Adjektive- Antonyme. Bilde Sätze mit Adjektiven!
2. tund
Kontaktanzeigen.

7. nädal
14.10.-18.10.2019
1. tund
Rund um das Auto. Autoteile.
2. tund
Wendungen. Üb.A2-A4
Ferien

8. nädal
28.10.-01.11.2019
1. tund
Die Fahrschule. Imperativbildung.
2. tund
Der Infinitiv als Substantiv. Üb. B5-B6

9. nädal
04.11.-08.11.2019
1. tund
Konjuktionen im Satz. Üb. B8
2. tund
Bildung der Kreuzworträtsel.(Das Auto)

10. nädal
11.11.-15.11.2019
1. tund
Lösung der Kreuzworträtsel.
2. tund
Legende "Ferry Porsche" Wortschatz, lesen.
11. nädal
18.11.-22.11.2018
1. tund
Relativpronomen . Üb.Ferry Porsche.
2. tund
Üb. mit Relativpronomen.
12. nädal
25.11.-29.11.2019
1. tund
Test- Relativpronomen.
2. tund
Datum. Übungen mit Datum.
13. nädal
02.12.-06.12.2019
1. tund
L.3 Rund um die Erde.
2. tund
Die sechs Erdteile.
14. nädal
09.12.-13.12.2019
1. tund
Die sechs Erdteile. Artikel bei geografischen Namen.
2. tund.
Komparationsstufen.
15. nädal
16.12.-20.12.2019
1. tund
Üb. mit Komparationsstufen. B7
2. tund
Die UNO, die EU.
16. nädal
06.01.-10.01.2020
1. tund
Land, Sprache, Nation.
2. tund
Übungen, Wiederholung zur Stundenkontrolle

17. nädal
13.01.-17.01.2020
1. tund
Stundenkontrolle- Land, Sprache, Nation.
2. tund
Über die Arbeiten.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

* oskavad kirjeldada inimese nägu, keha ja iseloomujooni
* oskavad rääkida oma unistuste kaasast (mehest v. naisest)
* oskavad kasutada siduvat asesõna
* teavad nõrga käändkonna sõnu ja nende käänamist
* tunnevad autoga seotud väljendeid
* õpivad koostama ja lahendama ristsõna saksa keeles
* oskavad kasutada omadussõna võrdlusastmeid
* oskavad kasutada artikleid geograafiliste nimede ees
* oskavad kasutada maade, rahvaste, keelte nimesid

Hindamine üles

Hinne pannakse välja perioodi lõpul kirjalike tööde ja suuliste vastuste aritmeetilise keskmise põhjal.
Kirjaliku töö hinne kujuneb vastavalt:
90-100 % õige "5"
75-89 % õige "4"
50-74 % õige "3"
20-49 % õige "2"
0-19 % õige "1"
Kui testi tegemisel on õpilane puudunud või õpilane on saanud mitterahuldava hinde, tuleb töö vähemalt 10 päeva jooksul järgi teha leppides õpetajaga eelnevalt aeg kokku.Kui õpilane on puudunud üle viie korra perioodi jooksul, peab ta tegema perioodi lõpul arvestuse. Konsultatsiooni aeg kokkuleppel õpetajaga.