Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

C-võõrkeel (S): 11abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 28. august 2019. a. kell 12.21
Muudetud: 28. august 2019. a. kell 12.36

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, III kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õpetamine on sama oluline nagu iga teise võõrkeele õpetamine õpilase mälu, maailmapildi , silmaringi arendamiseks. Tänapäeva noor inimene võib juba kooli ajal sattuda täiesti ootamatult mõnda välisriiki näiteks vahetusõpilaseks. Koos vanematega puhkusereisil olles või klassiekskursioonil võib nooruk vajada suhtlemiseks näiteks saksa keelt. Kõigi nende situatsioonide korral on hea kui oskad erinevaid võõrkeeli. Kesk-Euroopas räägib väga suur protsent rahvastikust saksa keelt. Kuna noorena on keele omandamine kõige lihtsam, siis on kindlasti vaja õppida võõrkeeli juba koolieas. Kui koolieas on pandud alus algteadmistele, siis on hiljem hea tahtmise korral lihtne õpinguid jätkata või kohe antud keelekeskonnas praktiseerima hakata. Erinevate keelte oskus on ka potentsiaalne alus tööjõuturul läbilöömiseks.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. nädal
03-06.09.2019
1. tund
L.14 V. Kunz, Computerfachmann. Wortschatz, Lesen.
2. tund
L.14 -A Sätze mit Konjuktionen. Übungen aus Ah.
2. nädal
09.-13.09.2019
1. tund
L.14 B Lisa und Niklas. Deutsches Schulsystem.
2. tund
L.14 jeder, dieser, welcher. Üb. aus dem Ah.
3. nädal
16.09.-20.09.2019
1. tund
L.14 C silke Seiffert, Hausfrau. Wortschatz, Lesen.
2. tund
L.14 C sich Verben, Das Adjektin nach dem bestimmten Artikel. Übungen
4. nädal
23.09.-27.09.2019
1. tund
L.14 D Wilhelm Schröder, Rentner.Wortschatz, Übungen
2. tund
L.14 Wiederholung zur KA L.14
5. nädal
30.09.-04.10.2019
1. tund
L. Kontrollarbeit L.14
2. tund
L.15 A Unsere Freizeit. Man Sätze.
6. nädal 07.10.-11.10.2019
1. tund
L.15 B Günther, der Sportfan. Wortschatz, Text lesen, übers.
2. tund
L.15 B Satz beginnt mit Nebensätze, Personalpronomen es
7. nädal
15.10.-19.10.2018
1. tund
L.15 C Erika liest und schreibt gern.Wortschatz, Lesen.
2. tund
L.15 Sätze mit präposition "von". Übungen
Vaheaeg

8. nädal
28.10-01.11.2019
1. tund
Wiederholung zur KA L.15
2. tund
L.15 Kontrollarbeit
9. nädal
04.11.-08.11.2019
1. tund
Über Kontrollarbeiten. L.16 A Konrad Krämer, der Musiker
2. tund
L.16 Genitiv oder Präposition" von". Übungen
10. nädal
11.11.-15.11.2019
1. tund
L.16 B Frieda und Leonhard Langfeld haben ein Wohnmobil.
2. tund
L.16 Wohnräume. Übungen.
11.nädal
18.11.-22.11.2019
1. tund
L.16 C Meinhard und seine Tante . Übungen
2. tund
Wiederholung zur KA L.16
12. nädal
25.11-29.11.2019
1. tund
L.16 Kontrollarbeit.
2. tund
Über Kontrollarbeiten. L.17 Grundformen. Regelm. Verben.
13. nädal
02.12.-06.12.2019
1. tund
L.17 A Gibt es hier eine Bank? Regelm. Verben.
2. tund
L.17 B Ich suche die Post. Regelm. Verben.
14. nädal
09.12.-13.12.2019
1. tund
L.17 Öffnungszeiten. Regelm. Verben.
2. tund
L.17 C Es ist schon ziemlich dringend. Unregelm. Verben.
15. nädal
16.12.-20.12.2019
1. tund
L.17 Wo ist eine Bushaltestelle? Unregelm. Verben.
2. tund
Weihnachtslieder.
16. nädal
06.01.-10.01.2020
1. tund
L.17 Zum Bahnhof oder zum Flughafen? Unregelm. Verben.
2. tund
Übungen mit Prät. und Perfekt.
17. nädal
13.01.-17.01.2020
1. tund
Den Weg erklären. Unregelm. Verben.
2. tund
Den Weg erklären. Unregelm. Verben.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased oskavad:
*rääkida kodutöödest
*kasutada umbisikulist lauset (man Sätze)
*moodustada omastavat käänet ja seda kasutada
* rääkida oma tegemistest vabal ajal
*kasutada oma kõnes kõiki nelja õpitud käänet
*juhatada teed linnaplaani abil
*kasutada vestluses täisminevikku õpitud tegusõnade põhivormidega
*kasutada jutustamisel minevikku

Hindamine üles

Hinne pannakse välja perioodi lõpul kirjalike tööde ja suuliste vastuste aritmeetilise keskmise põhjal.
Kirjaliku töö hinne kujuneb vastavalt:
90-100 % õige "5"
75-89 % õige "4"
50-74 % õige "3"
20-49 % õige "2"
0-19 % õige "1"
Kui testi tegemisel on õpilane puudunud või õpilane on saanud mitterahuldava hinde, tuleb töö vähemalt 10 päeva jooksul järgi teha leppides õpetajaga eelnevalt aeg kokku. Kõik tööd peavad olema tehtud vähemalt rahuldavale hindele. Kui õpilane on puudunud üle viie korra perioodi jooksul, peab ta tegema perioodi lõpul arvestuse. Järelvastamise aeg tuleb eelnevalt registreerida. Konsultatsiooni aeg kokkuleppel õpetajaga.