Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12900 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Avastusõpetus: 4d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ruth Jasmin

klassiõpetaja

Kontakt: ruth@oesel.edu.ee

Loodud: 12. august 2019. a. kell 15.02
Muudetud: 30. oktoober 2019. a. kell 14.26

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:
huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;
talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;
teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;
tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;
eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

04.09 Sissejuhatus ainesse Sügisvaatlused metsas
11.09 Tähistaevas, tähtkujud, enda tähtkuju joonistamine
18.09 Ühe planeedi uurimine, hindeline töö- tund raamatukogus
25.09 Päikesesüsteemi mudeldamine
02.10 Õppekäik.
09.10 Päikesesüsteemi mudeldamine
16.10 Päike tekitab varje, katse
Vaheaeg 22.- 28.10
30.10 Kuidas teha Maa mudelit ehk gloobust? tv lk 27
Kuidas teha Maa mudelit ehk gloobust? tv lk 27
06.11. Kuidas teha Maa mudelit ehk gloobust? tv lk 27
13.11 Arvutikaardid. Teekonna leidmine ja vahemaade mõõtmine. tv lk 34-35
20.11 Arvutikaardid - oma kodukoha kaardi tegemine. tv lk 42-43
27.11 Arvutikaardid - oma kodukoha kaardi tegemine. tv lk 42-43
04.12 Vulkaani mudeldamine.
11.12 Kokkuvõte
18.12-jõulunädala üritused

Vaheaeg 23.12 - 06.01.2019
07. - 11.01 Internetist loodusõnnetuse kohta info otsimine ja küsimustiku täitmine. tv lk 53
14. - 18.01 Internetist asukoha määramine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema
2) oskab looduses märgata muutusi
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks
4) muutub õppimises iseseisvamaks

Hindamine üles

Hinded kantakse e- koolis loodusõpetuse päevikusse. Suulised hinnangud, kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid, aktiivne osavõtt tundidest. Arvestuslik hinnang AR/ MA kujuneb I ja II poolaastalõpuks.Hinnangu "A" saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on kooli õppekavas märgitud piisavaks õpitulemuseks.
Hinnangu "MA" saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on kooli õppekavas märgitud piisavast õpitulemusest madalamal tasemel.
Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul.
Õpilasele meeldetuletuseks kajastub esitamata või sooritamata töö eKoolis nullina. See asendub hinnanguga "AR" pärast töö tegemist/ esitamist või märkega "MA", kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud. Tööde hinded võivad kajastuda eKooli erinevate õppeainete päevikutes (vastavalt õpiülesande sisule).

Hindamiseks vajalikud tööd:
* Mudeli valmistamine Päikese ja planeetide suuruse ning omavahelise kauguse kujutamiseks.
* Õpitud objektide kandmine kontuurkaardile.
* Erinevate allikate kasutamine info leidmiseks ja ülevaate koostamiseks looduskatastroofide kohta
* Maakera siseehituse mudeli ehitamine ja uurimine multimeedia materjalide abil