Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12094 ainekaarti
63 õppeainet
117 õpetajat

Avastusõpetus: 4d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ruth Jasmin

klassiõpetaja

Kontakt: ruth@oesel.edu.ee

Loodud: 12. august 2019. a. kell 15.02
Muudetud: 30. august 2019. a. kell 10.20

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:
huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;
talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;
teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;
tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;
eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

04.09 Sissejuhatus ainesse Sügisvaatlused metsas
11.09 Tähistaevas, tähtkujud, enda tähtkuju joonistamine
18.09 Ühe planeedi uurimine, hindeline töö- tund raamatukogus
25.09 Päikesesüsteemi mudeldamine
02.10 Õppekäik.
09.10 Päikesesüsteemi mudeldamine
16.10 Päike tekitab varje, katse
Vaheaeg 22.- 28.10
30.10 Kuidas teha Maa mudelit ehk gloobust? tv lk 27
Kuidas teha Maa mudelit ehk gloobust? tv lk 27
06.11. Kuidas teha Maa mudelit ehk gloobust? tv lk 27
13.11 Arvutikaardid. Teekonna leidmine ja vahemaade mõõtmine. tv lk 34-35
20.11 Arvutikaardid - oma kodukoha kaardi tegemine. tv lk 42-43
27.11 Arvutikaardid - oma kodukoha kaardi tegemine. tv lk 42-43
04.12 Vulkaani mudeldamine.
11.12 Kokkuvõte
18.12-jõulunädala üritused

Vaheaeg 23.12 - 06.01.2019
07. - 11.01 Internetist loodusõnnetuse kohta info otsimine ja küsimustiku täitmine. tv lk 53
14. - 18.01 Internetist asukoha määramine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema
2) oskab looduses märgata muutusi
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks
4) muutub õppimises iseseisvamaks

Hindamine üles

Hinded kantakse e- koolis loodusõpetuse päevikusse. Suulised hinnangud, kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid, aktiivne osavõtt tundidest. Arvestuslik hinnang ( AR/ MA ) kujuneb I ja II poolaastalõpuks.