Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12097 ainekaarti
63 õppeainet
117 õpetajat

Avastusõpetus: 4a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ruth Rist

klassiõpetaja

Kontakt: ruth.rist@oesel.edu.ee

Loodud: 7. august 2019. a. kell 13.41
Muudetud: 2. september 2019. a. kell 12.55

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:
huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;
talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;
teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;
tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;
eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

02. - 06.09 Sissejuhatus ainesse. Sügisvaatlused metsas
https://sites.google.com/site/ttgmaailmaruum/videod
09. - 13.09 Tähistaevas, tähtkujud, enda tähtkuju joonistamine
16. - 20.09 Ühe planeedi uurimine, hindeline töö- tund raamatukogus
23. - 27.09 Päikesesüsteemi mudeldamine
30.09. - 04.10 Päikesesüsteemi mudeldamine
07. - 11.10 Päikesesüsteemi mudeldamine
14. - 18.10 Päike tekitab varje, katse
Vaheaeg 21.- 27.10
28. 10 - 01.11 Kuidas teha Maa mudelit ehk gloobust? tv lk 27
04. - 08.11 Kuidas teha Maa mudelit ehk gloobust? tv lk 27
11. - 15.11 Kuidas teha Maa mudelit ehk gloobust? tv lk 27
18. - 22.11 Arvutikaardid. Teekonna leidmine ja vahemaade mõõtmine. tv lk 34-35

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema
2) oskab looduses märgata muutusi
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks
4) muutub õppimises iseseisvamaks

Hindamine üles

Hinded kantakse e- koolis loodusõpetuse päevikusse. Suulised hinnangud, kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid, aktiivne osavõtt tundidest. Arvestuslik hinnang ( A/ MA ) kujuneb I ja II poolaastalõpuks.
Konsultatsioon toimub päeviti kell 14.00. - 14.45 ruumis 306.