Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12532 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

A-võõrkeel: 12b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 8. märts 2019. a. kell 18.59
Muudetud: 8. märts 2019. a. kell 18.59

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, III kursus

Kestvus: 3 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Kursus on 12.klassi õpilastele, kes teevad riigieksami inglise keeles, et saada vastavat kogemust ja harjutada riigieksamiks.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Kursus kestab 11.märts - 12.aprill 2019

I nädal
Phrasal verbs & expressions with ON; review units 8-9
Review u.10-11
Progress test units 8-11

II nädal
Listening practice. Reding comprehension.
Listening TEST.
Health and lifetime. Comparison. Word building practice.

III nädal
1.-3.varasemad riigieksamid/keelestruktuuride kordamine/individuaalne suuline harjutamine/individuaalne nõustamine

IV nädal
1.-3.varasemad riigieksamid/keelestruktuuride kordamine/individuaalne suuline harjutamine/individuaalne nõustamine

V nädal
1.-3.varasemad riigieksamid/keelestruktuuride kordamine/individuaalne suuline harjutamine/individuaalne nõustamine

VI nädal
eesti keele riigieksam/ inglise keele eksami konsultatsioonid

Vaheaeg

VII nädal
inglise keele riigieksam kirjalik osa
suuline inglise keele riigieksam

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilastel teavad:
-missugused on riigieksami osad
-missugune riigieksamitöö raskusaste ja missuguseid ülesande tüüpe eksamitöös esineb
- individuaalselt harjutanud suulist eksamit

Hindamine üles

See kursus ei ole hindeline. Kursus loetakse arvestatuks kui õpilane ei ole põhjuseta puudunud.