Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12532 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

A-võõrkeel: 12a_keelegrupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Riina Haljas

inglise keele õpetaja

Kontakt: rinkin@oesel.edu.ee

Loodud: 4. märts 2019. a. kell 09.30
Muudetud: 4. märts 2019. a. kell 09.31

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, III kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Kursus on 12.klassi õpilastele, kes teevad riigieksami inglise keeles, et saada vastavat kogemust ja harjutada riigieksamiks.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

kursus kestab 21. märts - 10. mai 2019

I nädal
1.-3. varasemad riigieksamid 2014/ individuaalne suuline harjutamine/ individuaalne nõustamine

II nädal
4.-5.varasemad riigieksamid 2015/ individuaalne suuline harjutamine/ individuaalne nõustamine

Vaheaeg
III nädal
6.-9. varasemad riigieksamid 2016/ individuaalne suuline harjutamine/ individuaalne nõustamine

IV nädal
10.-12. varasemad riigieksamid 2017/ individuaalne suuline harjutamine/ individuaalne nõustamine


V nädal
13.- 15. varasemad riigieksamid 2018/ individuaalne suuline harjutamine/ individuaalne nõustamine

vaheaeg / eesti keele riigieksam

VI nädal

16.- 18. inglise keele eksami konsultatsioonid/ individuaalne suuline harjutamine/ individuaalne nõustamine

VII nädal
inglise keele riigieksam (kirjalik 6.mai 19 ja suuline 7.-9.mai vastavalt graafikule)

VIII nädal
tagasiside

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilastel teavad:
-missugused on riigieksami osad
-missugune riigieksamitöö raskusaste ja missuguseid ülesande tüüpe eksamitöös esineb
- individuaalselt harjutanud suulist eksamit

Õpilased on teinud riigieksami ja saanud tagasisidet.

Hindamine üles

See kursus ei ole hindeline. Kursus loetakse arvestatuks kui õpilane ei ole põhjuseta puudunud.