Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12535 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Projektõpe: 6a, 6b, 6c, 6d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maidu Varik

õppealajuhataja

Kontakt: maidu@oesel.edu.ee

Loodud: 25. jaanuar 2019. a. kell 12.21
Muudetud: 25. jaanuar 2019. a. kell 12.21

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Projektitund pakub võimalust õpilasel õppida midagi teistmoodi kui tavalises koolitunnis.
Õpiprojektid seovad aineõpetust reaalse eluga.
Paljude projektide motoks on säästev ellusuhtumine ning väärtushinnangute kujundamine.
Kogu õpetuse läbivateks valdkondadeks on keeleoskus, keskkond, infotehnoloogia ja meedia.
Ainet õpetavad õpetajad Maidu Varik ja Nikolai Räbin.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. Projektitöö vormistamine
a) Küsimuste koostamine
b) veebipõhise küsimustiku koostamine (Google Form)
b) Materjali otsimine
c) tekstitöötluse põhireegleid, loovtöö vormistusnõuded
d) Erinevad tekstid arvutis
e) Teksti, pildi, tabeli ja diagrammi sisestamine slaidile.
f) veebipõhised esitlused

2. Digimeedia, 3D disain
a) 2d ja 3d
b) 3d mudelite loomine
c) 3d projekt
d) 3d joonistused ja 3d printimine
e) kavandi koostamine 3d printimiseks, Tinkercad programmi kasutamine
f) näidistööde printimine

3. Robootika ja programmeerimine

4. Tavad, kombed, meenutused (Projekt)
a) Intervjuu ja selle läbiviimine
b) Andmete kogumine ning analüüsimine
c) Enda projekti esitlemine klassikaaslastele

5. Digihügieen
a) Suhtlemine internetis
b) Suhtlus avalikus ja privaatses ruumis
c) Küberkiusamine
d) Netikett

6. Kasulikud äpid
Reklaami, kutsu kuulama ja vaatama
a) posterite ja kuulutuste loomine
b) info levitamine netis
c) Äpid ja nutivahendid
d) Lemmikäpi esitlemine

7. Saa hinnang tehtule! (õpilaste tagasiside õpetajale, läbi interaktiivse
küsitluse; õpetaja hinnang õpilastele)

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Grupis osalemine; vastutuse võtmine; meeskonnatöö; arvuti, kui töövahendi kasutamine; käelise oskuse arendamine; tähelepanuvõime arendamine ning keskendumisoskuse täiustamine. 
Projektitund pakub võimalust õpilasel õppida midagi teistmoodi kui tavalistes ainetundides. 
Aines toimub läbi praktiliste tööde keskkonna ja säästva arengu põhimõtete arendus. 
Paljude projektide motoks on säästev ellusuhtumine ning väärtushinnangute kujundamine. 
Kogu õpetuse valdkondadeks on keeled, keskkond, infotehnoloogia ja meedia.

Hindamine üles

Hindamine on arvestuslik.
* Arvestuslik (kokkuvõttev A/MA I ja II poolaasta lõpul)
* Õpilaste individuaalsete ja rühmatööde hindamisel kasutatakse veebipõhiseid hindamismudeleid - http://opetaja.edu.ee/hindamismudelid/ - mille kriteeriumite määramisel saavad ka õpilased kaasa rääkida.