Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Andra Allmägi

matemaatikaõpetaja

Kontakt: andra.allmagi@oesel.edu.ee

Loodud: 23. jaanuar 2019. a. kell 19.18
Muudetud: 16. aprill 2019. a. kell 18.05

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Aine eesmärk on õpilast suunata kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

II poolaasta

24. jaanuar

Ülesanne 1. Arvuta nurgad ja määra selle liik. https://learningapps.org/display?v=pusn7c7cj01 *
Ülesanne 2. Arvuta nurgad.https://learningapps.org/watch.php?v=p6eptude201&allowFullscreen=1 *
Ülesanne 3. Lahenda küsimusi nurkade kohta. http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3107 *
Ülesanne 4. Arvuta vajalikud nurgad. http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3106 *
Ülesanne 5. Lahenda test, mängu kood on 557504. https://join.quizizz.com *
Ülesanne 6. Vali õige. Mitu osa pitsast on söödud. http://www.primarygames.com/fractions/congrats.htm *
Ülesanne 7. Leia vastus. Kirjuta välja see oluline lause. https://learningapps.org/3004522 *
Ülesanne 8. Arvuta peast. Vali vähemalt KESKMINE tase ja (+-x:) märk. Arvuta, kuni aeg otsa saab. http://pelala.net/calc/ *

30. jaanuar
Harilikud murrud ja kümnendmurrud
Ülesanne 1. Kirjuta kümnendmurruna. Lahenda, kuni kõik lehed tehtud saavad. Kirjuta, kuidas läks. http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=5313 *
Ülesanne 2. Lahenda küsimused kümnendmurdude kohta. Kõike neist ei ole veel õppinud - improviseeri või guugelda vajadusel. Kirjuta, kuidas läks. http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3099 *
Ülesanne 3. Meenuta nurki ja nende liike. Vali kõik tõesed laused. Kirjuta, kuidas läks. https://www.taskutark.ee/m/test/geomeetrilised-kujundid-nurk-leia-koik-toesed-laused/ *
Ülesanne 4. Lahenda arvu ja täherägastik. Kirjuta, kuidas läks. https://learningapps.org/view1470066 *
Ülesanne 5. Leia täherägastikust etteantud kümnendmurdudega seotud sõnad. Kuidas läks? https://learningapps.org/1465964 *
Ülesanne 6. Vii murd ja talle sobiv pilt kokku. Kirjuta, kuidas läks. http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/memory_fractions1.htm *

6. veebruar
Ülesanne 1. Ümarda kümnendmurde. Kirjuta mitu õiget 10-st küsimusest said. https://learningapps.org/view1357904 *
Ülesanne 2. Ümarda naturaalarve ja kümnendmurde. Tee tehteid, kuni programm ütleb, et oled juba piisavalt osav. Kuidas läks?http://www.kae.edu.ee/exercise/ymardamine *
Ülesanne 3. Liida kümnendmurde. Lahenda, kuni programm lubab sul edasi liikuda. Kuidas läks? http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_2 *
Ülesanne 4. Lahutamine. Lahenda, kuni programm lubab sul edasi liikuda. Kuidas läks? http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_lahutamine_2 *
Ülesanne 5. Pane puslepilt kokku lohistades vastuse juures olev pilt õige vastusega kokku. Lahenda vähemalt kolm tükki. Kuidas läks? https://www.mathplayground.com/puzzle_pics_fractions.html *
Ülesanne 6. Järjesta kümnendmurde. Lahenda läbi vähemalt kaks erinevat. Kuidas läks? http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/math/decimals.html *
Ülesanne 7. Aita sööklatädil õpilaste ostusumma kokku liita. Arvuta kiirelt ja päästa sööklatädi töö! Kuidas läks? https://mrnussbaum.com/lunch-lady-ipad.html *

13. veebruar
Kümnendmurrud:
Ülesanne 1. Lohista täpp arvteljel õige kümnendmurru väärtuse juurde. Lahenda, kuni programm arvab, et sa oled piisavalt osav. Kirjuta, kuidas läks. http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurd_arvteljel_1 *
Ülesanne 2. Liida ja lahuta kümnendmurde. Lahenda, kuni kõik on tehtud! Kirjuta oma tulemus vastuseks. http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=5337 *
Ülesanne 3. Korruta ja jaga kümnendmurde arvudega 10 ja 100. Lahenda 20 tehet ja kirjuta oma tulemus. https://www.thatquiz.org/tq-3/?-j12c-l5-nk-p0 *
Ülesanne 4. Korruta ja jaga kümnendmurde järguühikutega. Lohista õige vastus õige tehte kõrvale. Ülesandes on kaks valet vastust. Kirjuta siia need KAKS TEHET koos nende ÕIGETE vastustega. http://matemaatikatestid.pbworks.com/w/file/fetch/53806004/kumnendmurrud.htm *
Ülesanne 5. Mäng. Ümarda kümnendmurde (-dth=dik) ja taba palli. Võid mängida ise kahe võistkonna eest või mängi koos pinginaabriga korda-mööda. Kirjuta, kuidas läks. http://www.math-play.com/baseball-math-rounding-decimals/rounding-decimals-baseball-game.html *
Ülesanne 6. Kirjuta joonis hariliku murru kujul. Lahenda, kuni programm leiab, et sa oled piisavalt osav. Kirjuta, kuidas läks. http://www.kae.edu.ee/exercise/harilike_murdude_aratundmine *
Ülesanne 7. Kirjuta nimetaja või lugeja. Lahenda, kuni programm leiab, et sa oled piisavalt osav. Kirjuta, kuidas läks. http://www.kae.edu.ee/exercise/harilike_murdude_aratundmine_2 *
Ülesanne 8. Kui kõik ülejäänud ülesanded on valmis, siis harjuta TUNNI LÕPUNI kümnendmurdude liitmist ja lahutamist. Vali Kümnendmurrud -> LiitLahutamine. Proovi erinevaid tasemeid. Kirjuta, mitu minutit tegelesid pranglimisega ja kuidas läks. http://www.miksike.ee/#pranglimine/training *

21. veebruar
Ülesanne 1. Ümarda kümnendmurde. Kirjuta, mitu haid said kätte. https://www.free-training-tutorial.com/decimal/decimal-sharks.html *
Ülesanne 2. Võrdle arve. Kirjuta, kuidas sul läks. https://www.free-training-tutorial.com/place-value/greaterthan.html *
Ülesanne 3. Vähenda palle tulistades kokku pallid, mille summa annab 1. Kirjuta, millisele tasemele jõudsid. https://www.mathplayground.com/number_bonds_decimals.html *
Ülesanne 4. Pane õpetuse järgi paika vastavad suhted ja võida mäng. Kuidas läks? https://mathsnacks.com/ratio-rumble.html *
Ülesanne 5. Liida naturaalarve ja kümnendmurde ja lõhu müür. Vali: Addition - A.4 add two digit numbers and tens - year 5 - vali sobiv tase. Kirjuta, kuidas läks. https://mathsframe.co.uk/en/resources/resource/292/Montys_Maths_Wall *
Ülesanne 6. Ümardamine. Mängu kood on 349057. Kirjuta, kuidas läks. https://join.quizizz.com *

28. veebruar - VAHEAEG

7. märts
Tehted kümnendmurdudega. Kümnendmurdude korrutamine järguühikuga.

1. Korda kümnendmurdude korrutamisel järguühikutega reegleid: 1) 10; 100; 100 jne. Kas said aru? http://www.surju.edu.ee/index.php/oppematerjalid-101398579/matemaatika/5-klass/185-51-kuemnendmurru-korruamine-ja-jagamine-jaerguuehikuga-10-100-1000-10-000- *
2. Korda kümnendmurdude korrutamisel järguühikutega reegleid: 1) 0,1; 0,01; 0,001 jne. Kas said aru? http://www.surju.edu.ee/index.php/oppematerjalid-101398579/matemaatika/5-klass/186-52-kuemnendmurru-korrutamine-ja-jagamine-jaerguuehikuga-01-001-0001-00001- *
Ülesanne 1. Korruta ja jaga kümnendmurde järguühikuga. Üks tehetest on vale. Kirjuta vastuseks, mitmes tehe see on. http://matemaatikatestid.pbworks.com/w/file/fetch/53806004/kumnendmurrud.htm *
Ülesanne 2. Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine järguühikuga. Kirjuta mitu õiget vastust 10-st said. https://www.taskutark.ee/m/test/matemaatika-test-kumnendmurdude-korrutamine-ja-jagamine-jarguuhikutega/ *
Ülesanne 3. Lahenda KOLM taset kümnendmurdude korrutamist ja jagamist järguühikutega. NB! Koma asemel kasuta PUNKTI! Kirjuta, mitu viga kokku tegid nende 3 taseme peale. https://www.mathgames.com/skill/6.46-multiply-and-divide-decimals-by-powers-of-ten *
Ülesanne 4. Lahenda test järguühikuga korrutamise ja ühikute teisendamise peale. Mängu kood on 522152. Kasuta OMA NIME. Ühine mänguga lehel https://join.quizizz.com. *
Ülesanne 5. Teisenda mõõtühikuid. Kirjuta, kuidas läks. http://www.kool.ee/?9780 *
Ülesanne 6. Teisenda mõõtühikuid. Kuidas läks? https://learningapps.org/722609 *
Ülesanne 7. Teisenda pikkusühikuid. Kirjuta oma hinne. http://www.kool.ee/?9787 *
Ülesanne 8. Teisenda pikkus- ja pindalaühikuid. Kirjuta, kuidas läks? https://learningapps.org/watch.php?v=pa4ynkk7n01&allowFullscreen=1 *

14. märts
Kümnendmurdude korrutamine

Ülesanne 1. Meenuta, kuidas käib kümnendmurdude korrutamine. Loe läbi tekst ja vaata näiteid. Kas said aru? https://www.taskutark.ee/m/kumnendmurdude-korrutamine/ *
Ülesanne 2. Leia tehetele õiged vastused. Kiiremaks lahendamiseks otsusta komakohtade arvu ja viimaste arvude korrutise järgi. Kuidas läks? https://learningapps.org/view1409097 *
Ülesanne 3. Sõida autoga läbi õigest tehtest. Kirjuta siia oma tulemus. https://www.mathnook.com/math/math-speed-racing-decimal-multiplication.html *
Ülesanne 4. Söö kalaga kümnendmurde kasvavas järjekorras. Võida järjest 5 taset. Kuidas läks? http://www.mathpup.com/games/feeding-fish/feeding-fish-decimals.html *
Ülesanne 5. Test: naturaalarvude ümardamine. Mängu kood on 446039. Mäng asub lehel https://join.quizizz.com. Lahenda, kuni oled saanud vähemalt üle 50% vastustest õiged. Kuidas läks? *
Ülesanne 6. Korruta kümnendmurde, kuni programm leiab, et oled piisavalt harjutanud. Kirjuta, kuidas läks. http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_korrutamine *

20. märts
Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine
Ülesanne 1. Arvuta: liida, lahuta ja korruta järguühikutega. Lahenda kõik 20 ülesannet. Kirjuta vastuseks mitu õiget vastust said. https://www.thatquiz.org/tq-3/?-j12f-l5-mpnv600-nk-ppnv600 *
Ülesanne 2. Meenuta kümnendmurru jagamist naturaalarvuga. Kas oskad?https://www.taskutark.ee/m/kumnendmurru-jagamine-naturaalarvuga/ *
Ülesanne 3. Jaga peast kümnendmurde naturaalarvuga. Kirjuta, mitu õiget 20-st tehtest said. https://www.thatquiz.org/tq-3/?-j128-la-mpnv600-nk-ppnv600 *
Ülesanne 4. Logi sisse läbi eKooli ja uuri teooriat ja seejärel lahenda teksti lõpus olevaid ülesandeid. Kuidas läks? https://www.opiq.ee/kit/102/chapter/6133#s35357 *
Ülesanne 5. Lahenda ingliskeelseid ülesandeid naturaalarvuga jagamise kohta. Vajadusel arvuta vihikusse. Proovi lahendada kõik kolm taset. Kuidas läks? https://www.mathgames.com/skill/6.45-divide-decimals-by-whole-numbers *
Ülesanne 6. Jaga kümnendmurde naturaalarvuga. Vajadusel lahenda vihikusse. Lahenda, kuni programm lubab sul edasi liikuda. Kuidas läks? http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine_1 *
Ülesanne 7. Lahenda piltmõistatus ja kirjuta siia vastus. *

27. märts - Tehted kümnendmurdudega. Aritmeetiline keskmine.
Ülesanne 1. Kümnendmurdude korrutamine järguühikuga. Mängi, kuni saad miljonäriks. Mitu korda läbi mängisid? https://learningapps.org/watch?v=pm44ecu1j16
Ülesanne 2. Loe, mis on aritmeetiline keskmine. Lugesid läbi?http://www.matemaatika.edu.ee/sisu/0012/index.html *
Ülesanne 3. Arvuta arvude aritmeetiline keskmine. Anna vastus ümardatuna kümnendikeni. NB! Koma asemel kasuta punkti! Vajadusel arvuta paberil. https://www.mathgames.com/skill/6.87-calculate-mean
Ülesanne 4. Jaga kümnendmurde naturaalarvuga. Kasuta punkti! Lahenda ühe ülesande kolm taset. Kuidas läks? https://www.mathgames.com/skill/7.102-divide-decimals
Ülesanne 5. Võrdle kümnendmurde. Kuidas läks? https://learningapps.org/1413873
Ülesanne 6. Lahenda test. Lahenda, kuni oled saanud üle 50 %. Kirjuta kasutajaks oma nimi. Testi kood on 267012. Kuidas läks? https://join.quizizz.com

3. aprill
Tehted kümnendmurdudega, aritmeetiline keskmine ja plaanimõõt
Ülesanne 1. Lahenda ülesandeid aritmeetilise keskmise arvutamiseks. Võistle arvuti vastu või mängi sõbraga. Kirjuta kuidas läks. https://learningapps.org/7018636
Ülesanne 2. Loe läbi ja tuleta meelde, mis on plaanimõõt. Kas mäletasid? https://www.taskutark.ee/m/mootkava-plaanimoot/
Ülesanne 3. Lahenda ülesandeid plaanimõõdu ja mõõtkava kohta. Vajadusel arvuta vihikus. Kuidas läks? https://learningapps.org/7019339
Ülesanne 4. Kasuta https://kaart.delfi.ee/ joonlaua funktsiooni ja leia millise kahe linna vahemaa linnulennult on 350 km.
Ülesanne 5. Test! Tehted kümnendmurdudega. Arvutamisel võid vajadusel kasutada paberit. Mängu kood on 703503, https://join.quizizz.com. Pane kasutajaks oma nimi. Kirjuta siia oma tulemus.
Ülesanne 6. Pane kolmnurkadest kokku ruut. Vastuseks kirjuta, kas said hakkama? https://www.geogebra.org/m/E4UwaXYa

10. aprill
Tehted kümnendmurdudega, risttahukas
Ülesanne 1. Mine Miksikese lehele. Vali KÜMNENDMURRUD -> JUHUTEHE->TRENNIVÄLJAK. Lahenda, kuni aeg saab otsa. Kirjuta siia, mitu punkti teenisid. https://www.miksike.ee/#pranglimine/training *
Ülesanne 2. Loe risttahuka ja kuubi, nende pindala leidmise kohta. Vajadusel jäta lehekülg kuni töölehe täitmiseni lahti, saad sealt abi. Kas lugesid läbi ja said aru? https://www.taskutark.ee/m/risttahukas-ja-kuup-risttahuka-ja-kuubi-pindala/
Ülesanne 3. Sorteeri välja kujundid, mis on risttahukad õigesse karpi. Kuidas läks? https://learningapps.org/2565607
Ülesanne 4. Lahenda ristsõna risttahuka kohta. Kas leidsid kirjavea? https://learningapps.org/2286273
Ülesanne 5. Lahenda test risttahuka, kuubi ja nende pindalade kohta. Lahenda, kuni oled saanud üle 50%. Mängu kood on 972550. Kasuta oma nime. Kirjuta siia oma tulemus. https://join.quizizz.com
Ülesanne 6. Lahenda 10 ingliskeelset tekstülesannet, vajadusel arvuta paberil. Kirjuta, mitu õiget vastust said. https://www.studyladder.com/games/activity/adding-and-subtracting-decimals-21322
Ülesanne 7. Leia risttahuka täispindala, kui pikkus (lenght) on 2, laius (width) on 3 ja kõrgus (height) on 5 ühikut. Pane risttahuka mõõtmed paika ja tekita risttahuka pinnalaotus. Arvuta või loe kokku tekkinud ühikruudud. Kirjuta siia saadud vastus pindalaühikutes. https://www.geogebra.org/m/fmbmkpj7

17. aprill
Risttahuka ruumala
Ülesanne 1. Tuleta meelde risttahuka ja kuubi ruumala arvutamine. Kas oskad? https://www.taskutark.ee/m/risttahuka-ja-kuubi-ruumala/ *
Ülesanne 2. Leia risttahukate ruumalad. Kuidas läks? https://learningapps.org/1728075 *
Ülesanne 3. Lahenda test 5. klassi geomeetriliste kujundite tundmise peale. Kirjuta siia oma tulemus. http://www.mathema.ee/testid/5/geoE.html *
Ülesanne 4. Leia kuupidest koosnevate kujundite ruumalad. Lahenda kõik 4 taset. Kirjuta siia oma tulemus. http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/geometry/shapeshoot/VolumeShapesShoot.htm *
Ülesanne 5. Uuri risttahuka ruumala muutumist, kui muudad tema erinevaid mõõtmeid. Vasta siia, mitu kuupühikut on suurim võimalik ruumala antud ülesandes. https://www.geogebra.org/m/AUQA4nkZ *

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

•Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
•Oskab kasutada arvutit töövahendina.
•Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Arvestuslik
* 2-3 arvestuslikku tööd poolaastas (Kui õpetaja peab vajalikuks tööd numbriliselt hinnata, siis kantakse hinne eKoolis matemaatika päevikusse. Sellisel juhul lisatakse sissekandesse märge: töö teostatud valikaine arvuti matemaatikas tunnis. Hindamine toimub vastavalt KG hindamisjuhendile).
* aktiivne osavõtt tundidest