Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 12a, 12b, 12c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laine Lehto

muusikaõpetaja

Kontakt: lehtola@oesel.edu.ee

Loodud: 20. jaanuar 2019. a. kell 18.41
Muudetud: 5. märts 2019. a. kell 15.16

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, III kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Me anname õpilastele teadmisi eri ajastute muusikastiilidest, -˛anritest, -vormidest tuntumate heliloojate loomingu kaudu. Arendame õpilaste muusika kuulamis- ja analüüsioskust. Kujundame läbi elava musitseerimise nende muusikalist maitset ning kinnistame õpitud muusikalisi teadmisi ja oskusi.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

23.01/24.01 Elukutselised heliloojad: R. Tobias; A. Kapp, M. Lüdig. Muusikaseminari kava.
30.01/31.01 Fantaasiajutu või luuletuse loomine paarides. Muusikaseminar 1. eesti kutseliste heliloojate loomingust.
06.02/07.02 Rahvusliku koorimuusika rajajad – Mart Saar ja Cyrillus Kreek.
13.02/14.02 1. eesti algupärane ooper – E.Aava “Vikerlased”. Rahvusliku balleti sünd – E.Tubina “Kratt”.
20.02/21.02 Riho Päts – eesti koolimuusika alusepanija. Grupitöö – Pätsi laulu ettekandmine rütmipillisaatega.
Koolivaheaeg 23.02-03.03
06.03/07.03 Gustav Ernesaks – eesti laulupidude „isa“. EV hümn, isamaalised laulud.
13.03/14.03 Heino Eller – põhjamaine lüürik. Kordamine, valmistumine tööks ja muusikaliseks seminariks.
20.03/21.03 Kontrolltest ja muusikaline seminar (M.Saar – G.Ernesaks).
27.03/28.03 Pillimängutund. Gümnaasiumi ühislauluvara.
03.04/04.04 Muusikaline mõtisklus eesti kaasaegse muusika heliloojate loomingu põhjal – iseseisev tunnitöö.
10.04/11.04 Kokkuvõtted õppeaastast, tagasiside. Kursuse- ja lõpuhinded.

2. SEMINAR EESTI MUUSIKAST 12. klassile
1. M. Härma - Tuljak
Esitab segakoor, elurõõmus pulmalaul, häälerühmade soololõigud.
https://www.youtube.com/watch?v=KrY7hTyoMOs
2. M. Härma - Meeste laul
Esitab meeskoor, energiline, rõhutatult võitleva iseloomuga.
https://www.youtube.com/watch?v=XMgzZ9WR8Z4
3. M. Härma - Ei saa mitte vaiki olla
Esitab naiskoor, aeglane, rahulik laulev meloodia.
https://www.youtube.com/watch?v=UvPCWDay3nY
4. K. Türnpu - Meil aiaäärne tänavas
Esitab meeskoor, salmilaul, hääled liiguvad kaanonilaadselt.
https://www.youtube.com/watch?v=lSmrRp9vSp4
5. A. Läte - Kuldrannake
Esitab meeskoor, rahulikus tempos, laulev.
https://www.youtube.com/watch?v=4qR3L4bVE18
6. R. Tobias - Eks teie tea
Esitab segakoor sümfooniaorkestri saatel, eesti keeles, laulva meloodiaga.
https://www.youtube.com/watch?v=qtjW5y6bJFU
7. R. Tobias - Sanctus oratooriumist “Joonase lähetamine”
Esitab segakoor sümfooniaorkestri saatel, saksa keeles („Heilig“), rahutu, tunglev orkestrisaade.
https://www.youtube.com/watch?v=S7HhSdQ5DoA
8. A. Kapp - soololaul Metsateel
Esitab Georg Ots eesti keeles klaveri saatel.
https://www.youtube.com/watch?v=9CUJMJD7Wtw
9. A. Kapp - koor nr.7 oratooriumist „Hiiob“
Esitab segakoor sümfooniaorkestri saatel ( timpanid), eesti keeles, liikuv teema, häälte sisseastumisedä fuugas (tekst „Suur on Issand Seebaoth, sinu võim...“)
https://www.youtube.com/watch?v=DLyWK0ygrUw
10.M. Lüdig - Koit
Esitab suur laulupeokoor (segakoor), ülev, pidulik.
9:20 https://www.youtube.com/watch?v=Ng7gou9JIGM

III SEMINAR 12. KLASSILE EESTI MUUSIKAST
1. M. Saar - Põhjavaim
Esitab segakoor, jutustav, rahulikus tempos ( “ma seisatan lagedal ja mõtlen: küll armas on elu siin põhjataeva all…”) https://www.youtube.com/watch?v=SCZGJyvO5ls
2. M. Saar - Leelo
Esitab segakoor (“…mis need ohjad meida hoidsid…”)
https://www.youtube.com/watch?v=aHuaIz6ZK6s
3. C. Kreek - Maga, maga, Matsikene
Esitab segakoor, aldi monotoonne teema 2 noodil, ülejäänud häälerühmad taustaks)
https://www.youtube.com/watch?v=PBdg6Xx-gOE
4. C. Kreek - Õnnis on inimene
Esitab segakoor, laulev, kauni kooskõlaga, vaimulik tekst, millel vaheosadeks Halleluuja-lõigud. https://www.youtube.com/watch?v=8dAkQGOnq98
5. C. Kreek - Dies Irae Reekviemist
Esitab segakoor sümf.-ork. saatel, eesti k., kaanonilaadsed häälerühmade sisseastumised (“..tõuske üles, tulge ette…”) https://www.youtube.com/watch?v=aKvGjez_vxw
6. E. Aav - Olavi aaria ooperist”Vikerlased”
Esitab kõrge meeshääl sümfooniaorkestri saatel, laulev, kaunis meloodia.
https://www.youtube.com/watch?v=Pxg_-EOvgGU&t=48s
7. E. Aav - Sõdalaste koor ooperist “Vikerlased”- Läki, läki
Esitab meeskoor sümfooniaorkestri saatel, energiline, marsilikus tempos teema (“…läki, läki …, lausa lahingusse…”)
https://www.youtube.com/watch?v=o5rVcAp2B5s
8. E.Tubin - Avamäng balletile “Kratt”
Esitab sümfooniaorkester, ärev, kurjakuulutava varjundiga , tantsulise karakteriga.
https://www.youtube.com/watch?v=ydYFABLTguc
9. H. Eller - Sümfooniline poeem “Koit”
Esitab sümfooniaorkester, kurblikult igatsevas meeleolus oboesoolo.
https://www.youtube.com/watch?v=gCkynxfagtY
10. H. Eller - Kodumaine viis
Esitab keelpilliorkester, aeglane laulev teema viiulitelt.
https://www.youtube.com/watch?v=Iu_JIEGfNmE
11. G. Ernesaks - Hakkame, mehed, minema
Esitab meeskoor, marsilik, rõhutatult kõlav teema.
https://www.youtube.com/watch?v=TZ2jHSlGwxk
12. G. Ernesaks - Kõrtsistseen ooperist “Tormide rand”
Esitab bass (solist) sümf.-orkestri saatel ja meeskoor. Naljalaul saarlaste-hiidlaste omavahelisest kemplemisest kõrtsilaua taga. 3:10 https://www.youtube.com/watch?v=prWu9mWkIbc

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane orienteerub eesti muusikaajaloos tuntumate heliloojate loomingu kaudu. Oskab muusikat kuulates seda analüüsida, kirjutada nõuetele vastavat kontserdiarvustust, soovi korral koostada ja ette kanda slaidiesitlust oma lemmikmuusikast. Elava musitseerimise käigus kasutab juba õpitud teadmisi ning oskusi, arendab oma muusikalist maitset.

Hindamine üles

2. poolaasta arvestuslikud hinded:
1. Muusikaline seminar ja fantaasiajutt või luuletus 1. eesti kutseliste heliloojate loomingust.
2. Kontrolltest ja muusikaline seminar M. Saar-G. Ernesaks.
3. Muusikaline mõtisklus eesti kaasaegse muusika heliloojate loomingu põhjal

Töö hinne tuletatakse punktide koguarvust: hinne "5": 90-100% punktide arvust ; hinne "4": 75- 89% punktide arvust ; hinne "3": 50- 74% punktide arvust; hinne "2": 20- 49% punktide arvust; hinne "1": 0- 19% punktide arvust.

Ühe poolaasta arvestusliku kontrolltöö asemel võib õpilane valida kuni 15 min esitluse klassi ees eesti kaasaegsest popmuusikast. Ettekande nõuded: slaidiesitluse kestvus max 15 min, millest 8-9 min moodustab tekstiosa (ülevaade tegutsemisajast, saavutused, kuulsamad laulud, auhinnad, plaadid, huvitavad faktid jms). Tekstiosale lisanduvad 2 eriilmelist muusikanäidet a´3 min youtube´is, mida esitleja enne sisse juhatab ja mille valikut põhjendab. Esitluse lõpetab võimalus klassikaaslaste 2-3 küsimustele vastata.

Konsultatsiooniaeg kolmapäeviti kell 15:45-16:30 klassis 101, järelvastamine vastavalt kokkuleppele 10 päeva jooksul pärast töö toimumist.