Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 3b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laine Lehto

muusikaõpetaja

Kontakt: lehtola@oesel.edu.ee

Loodud: 20. jaanuar 2019. a. kell 18.29
Muudetud: 10. veebruar 2019. a. kell 19.01

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me õpetame last end muusika kaudu väljendama, rikastame tema sisemaailma ning arendame tema loovust laulmise, liikumise, pillimängu ja omaloomingu abil. Anname õpilasele elementaarsed teadmised häälehoiust ja muusikateooriast, ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21.01 „Koeruselaul” (lk 80), „Lumemees” (lk 83) astmetega, rütmisaatega. "Tulge meie tantsuringi" (lk 84) plaatpillisaatega.
22.01 Plokkflöödiõpe (d1-d2), ettemängimine. Pilt talvest. „Koeruselaul” (lk 80), „Lumemees” (lk 83), "Tulge meie tantsuringi" (lk 84). Tv lk 25 ül 51.
28.01 Rütmide ja astmete kordamine, kajamängud grupis ja individuaalselt. Õpitud talvelaulud.
29.01 Plokkflöödiõpe. Talvelaulude kordamine, „Lumemees” (lk 83). Tv lk 25 pilt "Koeruselaulust".
04.02 „Tulge meie tantsuringi” (lk 84) plaatpillisaatega, „Virulaste tants” (lk 85). Solistide lauluvõistlusest. 05.02 Plokkflöödiõpe. Solistide lauluvõistluse laulud. „Virulaste tants” (lk 85). „Tulge meie tantsuringi” (lk 84) - kandle saatel. Tv lk 27 ül 54, 55, 56.
11.02 Solistide lauluvõistluse laulud. Tantsust, J. S. Bach (lk 85-87), „Menuett” (lk 87). Sõbrapäevast. „Šooder” (lk 108) liikumismänguna. „Mu sõbrake” (lk 109).
12.02 Plokkflöödiõpe. Solistide lauluvõistluse laulud. Sõbrapäevast. „Šooder” (lk 108), „Mu sõbrake” (lk 109). EV hümni 1. salm. „Emakeel” (lk 111), „Vaikne kena kohakene” (lk 112). Tv lk 34 ül 65, lk 35 ül 67.
18.02 Solistide lauluvõistluse laulud, EV hümni 2. salm. „Emakeel” (lk 111), „Vaikne kena kohakene” (lk 112). „Pisike puu” (lk 114).
19.02 Plokkflöödiõpe. EV hümni 3. salm. Solistide lauluvõistluse laulud. Tv lk 36 ül 68, 69. Kordamine.
Koolivaheaeg 23.02-03.03
04.03 Vastlapäevast lk 121. „Vastlalaul” (lk 121), pidekaar, astmed J-N. „Pillimehed” (lk 117) – marsime, juhatame, mängime rütmipille. Solistide lauluvõistluse laulud.
05.03 Plokkflöödiõpe – mängime noodist lk 119-120. „Meeril oli talleke” (lk 120). „Vastlalaul” (lk 121), „Pillimehed” (lk 117), „Pillimäng” (lk 118). Tv lk 40 ül 75.
11.03 Solistide lauluvõistluse klassivoor.
12.03 Plokkflöödiõpe. „Pillimäng” (lk 118), „Meeril oli talleke” (lk 120). Lavamuusika - ooper (lk 122-123). Tv lk 41 ül 76, lk 42-43 ül 78. „Teatris ei või sülitada” (lk 123).
18.03 „Teatris ei või sülitada” (lk 123). W. A. Mozart (lk 126), „Kull ja värvuke” (lk 126). Muusika kuulamine - „Võluflööt”. Õpitud laulud.
19.03 Plokkflöödiõpe. „Kull ja värvuke” (lk 126), videonäited ooperist „Võluflööt”. „Printsess Okasroos” (lk 128), tv lk 44 ül 79. „Mereröövlisaar” (lk 129).
25.03 „Printsess Okasroos” (lk 128), „Mereröövlisaar” (lk 129). Lavamuusika - ballett (lk 130-131). Muusikanäited. „Vana prantsuse lauluke” (lk 133).
26.03 Plokkflöödiõpe. „Vana prantsuse lauluke” (lk 133). P. Tšaikovski, videonäited balletist „Pähklipureja” (lk 131-132), tv lk 45 ül 81. Õpitud laulud.
01.04 „Ilus elu” (lk 134) plaatpillisaatega. ”Mesilane Susumu” (lk 135) – lavastame laulu balletiks, töö gruppides. Õpitud laulude kordamine.
02.04 Plokkflöödiõpe. „Ilus elu” (lk 134), ”Mesilane Susumu” (lk 135), Tv lk 46 ül 83. „Luuletava siili laul” (lk 136), „Komalaul” (lk 136) – loeme luuletust, plaksutame sõnade rütmi. Tv lk 46 ül 84.
08.04 „Luuletava siili laul” (lk 136), „Komalaul” (lk 136), ”Mustikasuu” (lk 137). „Herilane sõidab jänest” (lk 138). Plaatpillisaade õpitud lauludele.
09.04 Plokkflöödiõpe. ”Mustikasuu” (lk 137). „Herilane sõidab jänest” (lk 138). Henno Käo (lk 139), tv lk 47 ül 85. „Naljamaa” (lk 140).
15.04 „Naljamaa” (lk 140) plaatpillisaatega. „Rõõmsad haned” (lk 141), lavastame laulu – grupitöö. Õpitud laulud plaatpillide saatel.
16.04 Plokkflöödiõpe. „Rõõmsad haned” (lk 141), tv lk 48 ül 87, 88. „Linnud toovad ilmad” (lk 142), mängime viisi plokkflöödil. „Jüripäev” (lk 142), dünaamikamärgid, kaanonis.
Koolivaheaeg 19.04-28.04
29.04 „Jüripäev” (lk 143), „Üks väike karjapiiga” (lk 143), laulu lavastamine gruppides. „Kiigelaul” (lk 144) astmete ja sõnadega. Õpitud laulude kordamine.
30.04 Plokkflöödiõpe. „Üks väike karjapiiga” (lk 143), laulu lavastamine gruppides. „Kiigelaul” (lk 144). Tv lk 49 ül 89, 90. „Kuula, mu linnuke” (lk 145).
06.05 „Kuula, mu linnuke” (lk 145), esitame koos mänguga. „Kägu” (lk 145), „Lõoke” (lk 146), plaatpillisaade laulule.
07.05 Plokkflöödiõpe. „Kägu” (lk 145), mängime viisi plokkflöödil. „Lõoke” (lk 146). Emadepäevast, „Ema” (lk 150), „Kes on meie ema?” (lk 151). Tv lk 51 ül 94.
13.05 „Ema” (lk 150), „Kes on meie ema?” (lk 151). „Kevadpidu” (lk 149). „Kägu” (lk 147), „Vihmakene, vellekene” (lk 147).
14.05 Plokkflöödiõpe. „Kevadpidu” (lk 149), „Kägu” (lk 147), „Vihmakene, vellekene” (lk 147). Tv lk 50 ül 92, lk 51 ül 93. Õpitud laulude kordamine.
20.05 „Vana maja jõe ääres” (lk 152), „Minu vanaema” (lk 153). RA-astmerida, tv lk 52 ül 95. Õpitud laulude kordamine.
21.05 Plokkflöödiõpe. „Vana maja jõe ääres” (lk 152), „Minu vanaema” (lk 153). JO-astmerida, „Süda tuksub” (lk 154), „Saab sööki ja jooki” (lk 155). Tv lk 53 ül 96.
27.05 „Süda tuksub” (lk 154), „Saab sööki ja jooki” (lk 155). „Tuhat tänu” (lk 156), „Koolitöö lõpeb” (lk 157). Õpitud laulude kordamine.
28.05 Plokkflöödiõpe – kordame aasta jooksul õpitud repertuaari. „Tuhat tänu” (lk 156), „Koolitöö lõpeb” (lk 157). Tv lk 56 ül 98.
03.06 Kordamisküsimused lk 158. Kooli laul. Klassi ühislauluvara laulud. 2. poolaasta hinded.
04.06 Soovimuusika ja -laulude tund.
10.06 Klassi ühislauluvara laulud, kooli laul.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab laululiselt hingata ja fraseerida, ilmekalt laulda. JO-LE-MI-NA-SO-RA-DI astmed on kuuldeliselt kinnistunud, ta teab nende asukohta noodijoonestikul. Õpilane suudab improviseerida lihtsaid meloodiaid lauldes või plaatpillil, tugevnenud on meetrumi ja rütmitaju, ta on tundma õppinud pause, TAI-RI ja TIRI-TIRI rütmimudelit. Ta teab marsi, valsi ja polka mõistet ning vokaal- ja instrumentaalmuusika esitajaid. Rütmiliste kaasmängude ja pillisaadete abil on arenenud õpilase koordinatsioon. Teab EV hümni ja Kooli laulu sõnu, julgeb kaasa laulda, omab kuulamisharjumust ja 2-häälse laulmise kogemust (kaanonid).

Hindamine üles

Õpilastele antakse sõnalisi hinnanguid lähtuvalt oodatavatest õpitulemustest (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad“). Kokkuvõttev hinnang märgitakse 2 korda aastas poolaasta lõpus sõnaliselt: T= „tead ja kasutad“, P= „pead veel harjutama” või O= „oskus omandamata“. Hinnangu aluseks olevad õpitegevused on:
1. KIRJALIKUD TÖÖD: pildid, ülesanded noodivihikus.
2. SUULISED VASTAMISED: laulude laulmine, rütmide taasesitamine kehapillil või plaksutades, koordinatsiooniülesannete täitmine, improvisatoorsete ülesannete täitmine.
Poolaasta lõpus õpilasele antav kokkuvõttev hinnang sisaldab järgmisi osaoskusi:
1. laulad ilmekalt ja õige kehahoiuga
2. saadad laule keha-, plaat- ja rütmipillidel
3. tunned kuuldeliselt astmeid DI, RA, SO, NA, MI, LE, JO, tead nende asukohta noodijoonestikul
4. tunned kuuldeliselt rütme TA, PAUS, TI-TI, TA-A, TA-A-A, TIRI-TIRI, TAI-RI, oskad neid noodijoonestikule kanda ja määrata taktijoonte asukohta
5. laulad peast 3-4 laulu, sh Kooli laulu ja EV hümni
6. tunned plokkflöödil d2, c2, h1, a1, g1, f1, e1, d1 ja c1 mänguvõtteid ning kasutad neid pillimängus
Konsultatsiooniaeg ja järelvastamised kokkuleppel õpetajaga.