Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Lelet Aavik

klassiõpetaja

Kontakt: lelet.aavik@oesel.edu.ee

Loodud: 20. jaanuar 2019. a. kell 17.55
Muudetud: 28. märts 2019. a. kell 12.11

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide larendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks, aga ka mitmekesistamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21.-25. jaanuar
Alustuseks:
https://www.mathgames.com/skill/1.9-identify-fractions-of-shapes
https://www.mathgames.com/skill/1.11-what-fraction-does-this-shape-show
https://www.mathgames.com/skill/1.13-which-shape-matches-the-fraction
Proovi leida lahendus:
https://www.mathgames.com/skill/4.61-add-three-fractions
https://www.mathgames.com/skill/5.66-choose-the-equivalent-fraction-up-to-twentieths
https://www.mathgames.com/skill/5.71-addition-and-subtraction-equations-with-fractions
Lõpetuseks:
https://www.taskutark.ee/m/test/arvutamine-test-nr-6-3/
https://www.taskutark.ee/m/test/arvutamine-test-nr-5/

II nädal
Harilikud murrud ja kümnendmurrud
Ülesanne 1. Kirjuta kümnendmurruna. Lahenda, kuni kõik lehed tehtud saavad. Kirjuta, kuidas läks. http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=5313 *
Ülesanne 2. Lahenda küsimused kümnendmurdude kohta. Kõike neist ei ole veel õppinud - improviseeri või guugelda vajadusel. Kirjuta, kuidas läks. http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3099 *
Ülesanne 3. Meenuta nurki ja nende liike. Vali kõik tõesed laused. Kirjuta, kuidas läks. https://www.taskutark.ee/m/test/geomeetrilised-kujundid-nurk-leia-koik-toesed-laused/ *

Valik ülesandeid, lahenda vastavalt tasemele: https://www.splashmath.com/decimal-games-for-5th-graders
https://www.splashmath.com/student/dashboard#!/playlist

Ülesanne 5. Leia täherägastikust etteantud kümnendmurdudega seotud sõnad. Kuidas läks? https://learningapps.org/1465964 *
Ülesanne 6. Vii murd ja talle sobiv pilt kokku. Kirjuta, kuidas läks. http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/memory_fractions1.htm *

III nädal
Ülesanne 1. Ümarda kümnendmurde. Kirjuta mitu õiget 10-st küsimusest said. https://learningapps.org/view1357904 *
Ülesanne 2. Ümarda naturaalarve ja kümnendmurde. Tee tehteid, kuni programm ütleb, et oled juba piisavalt osav. Kuidas läks?http://www.kae.edu.ee/exercise/ymardamine *
Ülesanne 3. Liida kümnendmurde. Lahenda, kuni programm lubab sul edasi liikuda. Kuidas läks? http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_2 *
Ülesanne 4. Lahutamine. Lahenda, kuni programm lubab sul edasi liikuda. Kuidas läks? http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_lahutamine_2 *
Ülesanne 5. Pane puslepilt kokku lohistades vastuse juures olev pilt õige vastusega kokku. Lahenda vähemalt kolm tükki. Kuidas läks? https://www.mathplayground.com/puzzle_pics_fractions.html *
Ülesanne 6. Järjesta kümnendmurde. Lahenda läbi vähemalt kaks erinevat. Kuidas läks? http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/math/decimals.html *
Ülesanne 7. Aita sööklatädil õpilaste ostusumma kokku liita. Arvuta kiirelt ja päästa sööklatädi töö! Kuidas läks? https://mrnussbaum.com/lunch-lady-ipad.html *

IV nädal
Kümnendmurrud:
Ülesanne 1. Lohista täpp arvteljel õige kümnendmurru väärtuse juurde. Lahenda, kuni programm arvab, et sa oled piisavalt osav. Kirjuta, kuidas läks. http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurd_arvteljel_1 *
Ülesanne 2. Liida ja lahuta kümnendmurde. Lahenda, kuni kõik on tehtud! Kirjuta oma tulemus vastuseks. http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=5337
Ülesanne 3. Korruta ja jaga kümnendmurde arvudega 10 ja 100. Lahenda 20 tehet ja kirjuta oma tulemus. https://www.thatquiz.org/tq-3/?-j12c-l5-nk-p0 *
Ülesanne 4. Korruta ja jaga kümnendmurde järguühikutega. Lohista õige vastus õige tehte kõrvale. Ülesandes on kaks valet vastust. Kirjuta siia need KAKS TEHET koos nende ÕIGETE vastustega. http://matemaatikatestid.pbworks.com/w/file/fetch/53806004/kumnendmurrud.htm *
Ülesanne 5. Mäng. Ümarda kümnendmurde (-dth=dik) ja taba palli. Võid mängida ise kahe võistkonna eest või mängi koos pinginaabriga korda-mööda. Kirjuta, kuidas läks. http://www.math-play.com/baseball-math-rounding-decimals/rounding-decimals-baseball-game.html *
Ülesanne 6. Kirjuta joonis hariliku murru kujul. Lahenda, kuni programm leiab, et sa oled piisavalt osav. Kirjuta, kuidas läks. http://www.kae.edu.ee/exercise/harilike_murdude_aratundmine *
Ülesanne 7. Kirjuta nimetaja või lugeja. Lahenda, kuni programm leiab, et sa oled piisavalt osav. Kirjuta, kuidas läks. http://www.kae.edu.ee/exercise/harilike_murdude_aratundmine_2 *
Ülesanne 8. Kui kõik ülejäänud ülesanded on valmis, siis harjuta TUNNI LÕPUNI kümnendmurdude liitmist ja lahutamist. Vali Kümnendmurrud -> LiitLahutamine.

18. - 22. veebruar
Künendmurdude ümardamine 1 - http://www.math-play.com/rounding-decimals-game-1/rounding-decimals-game.html
Kümnendmurdude ümardamine 2 - https://learningapps.org/view1357904
Kümnendmurdude ümardamine 3 - https://learningapps.org/view1346144
Kümnendmurdude ümardamine 4 - http://www.kae.edu.ee/exercise/ymardamine
Kümnendmurdude liitmine - http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_1
Kümnendmurdude lahutamine - http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_lahutamine
Pranglimine
http://miksike.ee/ (Harjuta: liitmine, lahutamine, liitlahutamine.)

25. veebr - 1. märts
KOOLIVAHEAEG

4. - 8. märts
Kümnendmurrud
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=5313
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=596
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3099
Pranglimine - http://www.miksike.ee (Kümnendmurrud, liitmine, lahutamine, liitlahutamine)

11. - 15. märts
Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine - http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=5337
Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine järguühikuga 1 - https://www.taskutark.ee/m/test/matemaatika-test-kumnendmurdude-korrutamine-ja-jagamine-jarguuhikutega/
Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine järguühikuga 2 - https://www.taskutark.ee/m/test/kumnendmurdude-korrutamine-ja-jagamine-test-nr1/
Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine järguühikuga 3 - https://sg.ixl.com/math/primary-6/multiply-and-divide-decimals-by-powers-of-ten
Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine järguühikuga 4 - http://matemaatikatestid.pbworks.com/w/file/fetch/53806004/kumnendmurrud.htm
Pranglimine
http://miksike.ee - kümnendmurrud, liitmine, lahutamine, liitlahutamine

18. - 22. märts
Kirjuta kümnendmurrud - http://mhg.tartu.ee/janika/5B/varasem/K%fcmnendmurrud.htm
Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine järguühikutega 1 - http://sg.ixl.com/math/primary-6/multiply-and-divide-decimals-by-powers-of-ten
Arvutamine kümnendmurdudega - https://palmiste.weebly.com/tehted-kuumlmnendmurdudega.html

25. - 29. märts
Kümnendmurdude liitmine 1 - http://kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_1
Kümnendmurdude liitmine 2 - http://kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_2
Kümnendmurdude lahutamine 1 - http://kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_lahutamine
Kümnendmurdude lahutamine 2 - http://kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_lahutamine_2
Kümnendmurdude korrutamine - http://kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_korrutamine
Peastarvutamine - http://www.kool.ee/?9585
Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine järguühikutega:
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3044
http://www.thatquiz.org/tq-3/?-j12c-l5-nk-p0
http://sg.ixl.com/math/primary-6/multiply-and-divide-decimals-by-powers-of-ten

1. - 5. aprill
Aritmeetiline keskmine
http://matemaatika.edu.ee/sisu/0012/keskmine/index.html
Peastarvutamine
http://www.kool.ee/?9588
Pranglimine
http://www.miksike.ee/#pranglimine/training (Kümnendmurrud: liitmine, lahutamine, korrutamine. Naturaalarvud.)

8. - 12. aprill
Kümnendmurdudega arvutamine: https://www.taskutark.ee/m/test/matemaatika-test-kumnendmurdude-korrutamine-ja-jagamine-jarguuhikutega/
Leia paarid! http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/decimals/matchingDecimalsAdd.htm
Kümnendmurdude ümardamine 2 - http://www.free-training-tutorial.com/decimal/decimal-sharks.html
Kümnendmurdude jagamine - http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine_1
Teadmiste test - https://www.taskutark.ee/m/test/jah-ei-vastustega-kusimused-test-nr-1/

15. - 19. aprill
Kümnendmurdude jagamine
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine_1
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine
Lisamaterjalid: http://www.miksike.ee/en/lmtests2.html?theme=2653

22. aprill - 26.04
KOOLIVAHEAEG

29.04 - 03. mai
Miljonimäng: kümnendmurdude liitmine ja lahutamine
http://www.quia.com/rr/325144.html

06.-10.05
Kümnendmurdude jagamine
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine_1
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine
Peastarvutamine - http://www.miksike.ee (Pranglimine, Trenniväljak, Kümnendmurrud)

13. - 17. mai
Geomeetrilised kujundid - https://learningapps.org/view1147957
Nurkade liigid - https://learningapps.org/watch.php?v=poq62v1m201&allowFullscreen=1
Nurkade mõõtmine - https://www.mathplayground.com/measuringangles.html (liiguta malli nurga mõõtmiseks)
Nurkade mõõtmine 2 - http://www.transum.org/software/SW/Starter_of_the_day/Students/Measuring_Angles.asp (liiguta malli nurga mõõtmiseks)
Nurkade mõõtmine 3 - https://www.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-angle/measure-angles/e/measuring_angles (liiguta malli nurga mõõtmiseks)
Teisendamine - http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/measurement/MeasurementMeters.htm

20. - 24. mai
Loov/duslaager Jõulumäel Pärnumaal

27. mai - 31.05
Ruumiline mõtlemine (loenda kuupe) - https://www.mathplayground.com/cube_perspective.html
Koordinaatteljestic (paiguta tulnukas õigesse kohta) - https://www.mathplayground.com/spaceboyrescue.html
Nuputa - http://wwArvuta risttahuka täispindala (tahkude pindalade summa) - https://www.ixl.com/math/grade-6/surface-area-of-cubes-and-rectangular-prisms
Murrud
http://www.primarygames.com/fractions/question1.htm
Lahenda ristsõna geomeetriliste kujundite kohta - http://kaidi.esy.es/Suviste/Rists6na/Rists%f5na.htm
Matmaatlised mõisted - http://www.miksike.ee/en/lmtests2.html?start=1&test=5190

3. - 10. juuni
Kordamine (lahenda geomeetriliste kujundite ülesandeid vajutades tabelis sinisele pallile) - http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatilised%20testid.html
Järjesta lapsed pikkuse järgi kahanevalt - https://eis.ekk.edu.ee/eis/lahendamine/11242/edit
Test - http://www.mathema.ee/testid/5/geoA.html w.ttkool.ut.ee/nuputa/
Praktikanädal

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

* Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
* Oskab kasutada arvutit töövahendina.
* Matemaatika ainekavas nõutud oskuste kinnistamine ja rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Arvuti matemaatika tunnis rakendatakse kujundava (õpilast toetava) hindamise põhimõtteid. Õppeprotsessi käigus hinnatakse õpilase tunniülesannete täitmist. Arvuti matemaatikas tehtud töid võib hinnata ka viiepallisüsteemis. Sel juhul kantakse hinne koos vastava selgitusega matemaatika päevikusse ekoolis. Arvuti matemaatika kokkuvõttev hinnang tuIeb tunnistusele I poolaasta ja II poolaasta lõpul - arvestatud/mittearvestatud (A/MA).
Arvestuslik tulemus kujuneb: tunnis aktiivne osalemine, ülesannete iseseisev lahendamine.
Mittearvestuslik tulemus kujuneb: tunnis mitte kaasa töötamine, õpilane ei suuda ülesandeid iseseisvalt lahendada.