Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Avastusõpetus: 4a, 4c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Sirje Mehik

klassiõpetaja

Kontakt: sirje.mehik@oesel.edu.ee

Loodud: 20. jaanuar 2019. a. kell 15.17
Muudetud: 20. jaanuar 2019. a. kell 21.26

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:
huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;
talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;
teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;
tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;
eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21.01 - 25.01
Milliseid üherakulisi elusolendeid leidub veetilgas? TV lk 9
28.01 - 01.02
Teeme ise raku mudeli tv lk 11
04.02 - 08.02
Kavanda matk vihmametsa tv lk 15
11. - 15.02
Tööleht. Elu erinevates keskkonnatingimustes
18. - 22.02
Katse. Toiduainete maitsmine tv lk 27

VAHEAEG

04. - 08.03
Rühmatöö: Milleks on inimesel vaja lihaseid? Tv lk 30 /2
11. - 15.03
Kujutlus - lähed Kariibi merre sukelduma. Joonista pilt oma seiklustest! Tv lk 33
18. - 22.03
Pulsi mõõtmine. Tv lk 34
25. -29.03
Aju kiidukõne. ,, Kes on parim " Tv lk 39
01. - 05.04
Elusündmute ajatelje koostamine, tv lk 41
08. - 12.04
Kirjutame kirja oma kehale tv lk 45
15. - 18.04
Jutustuse koostamine inimahvist tv lk 47

VAHEAEG

29.04 -03.05
Internetist info otsimine mingi enda valitud muuseumi kohta. Tv lk 49
06. - 10.05
Teeme ise hallitusseent
13. - 17.05
Kokkuvõte hallitusseene kasvatamise katsest
20. - 24.05
Õuesõpe - linnulaulu kuulamine ja lindude vaatlemine
27. - 31.05
Kokkuvõte vaatlusest
03. - 11.06
Praktika

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema
2) oskab looduses märgata muutusi
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks
4) muutub õppimises iseseisvamaks

Hindamine üles

Hinded kantakse e- koolis loodusõpetuse päevikusse. Suulised hinnangud, kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid, aktiivne osavõtt tundidest. Arvestuslik hinnang ( A/ MA ) kujuneb I ja II poolaasta lõpuks.
Konsultatsioon toimub teisipäeviti kell 14.00. - 14.45 ruumis 307.