Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12097 ainekaarti
63 õppeainet
117 õpetajat

C-võõrkeel (S): 12abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 18. jaanuar 2019. a. kell 09.20
Muudetud: 21. jaanuar 2019. a. kell 08.32

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, VI kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õpetamine on sama oluline nagu iga teise võõrkeele õpetamine õpilase mälu, maailmapildi , silmaringi arendamiseks. Tänapäeva noor inimene võib juba kooli ajal sattuda täiesti ootamatult mõnda välisriiki näiteks vahetusõpilaseks. Koos vanematega puhkusereisil olles või klassiekskursioonil võib nooruk vajada suhtlemiseks näiteks saksa keelt. Kõigi nende situatsioonide korral on hea kui oskad erinevaid võõrkeeli. Kesk-Euroopas räägib väga suur protsent rahvastikust saksa keelt. Kuna noorena on keele omandamine kõige lihtsam, siis on kindlasti vaja õppida võõrkeeli juba koolieas. Kui koolieas on pandud alus algteadmistele, siis on hiljem hea tahtmise korral lihtne õpinguid jätkata või kohe antud keelekeskonnas praktiseerima hakata. Erinevate keelte oskus on ka potentsiaalne alus tööjõuturul läbilöömiseks.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 21.01-25.01.20019
1. tund
L.3 Rund um die Erde. Wortschatz, lesen, übersetzen
2. tund
Die sechs Erdteile.
II nädal
28.01- 1.02.2019
1. tund
Die sechs Erdteile. Artikel bei geografischen Namen.
2. tund.
Komparationsstufen.
III nädal
4.02-8.02.2019
1. tund
Üb. mit Komparationsstufen. B7
2. tund
Die UNO, die EU.
IV nädal
11.02-15.02.2019
1. tund
Land, Sprache, Nation.
2. tund
Übungen, Wiederholung zur Stundenkontrolle
V nädal
18.02-22.02.2019
1. tund
Stundenkontrolle- Land, Sprache, Nation.
2. tund
Über die Arbeiten.

VI nädal
25.02-1.03.2019
1. tund
L.4 Klima und Natur. Wortschatz. Konjuktionen.
2. tund
Das Klima in Deutschland und Estland.
VII nädal
4.05-8.03.2019
1. tund
Wie ist das Wetter heute?
2. tund
Wortpaare. Übungen.

VIII nädal
11.03-15.03.2019
1. tund
Haben Sie schon den Wetterbericht gehört?
2. tund
Beschreibe das Wetter in Estland.

IX nädal
18.03-22.03.2019
1. tund
Herr Strohmeiers Wettertagebuch. Friesenlied.
2. tund
Wiederholung zur KA. (das Wetter)

X nädal
25.03-29.03.2019
1. tund
Kontrollarbeit (das Wetter)
2. tund
Über die Kontrollarbeiten. Plussquamperfekt.
XI nädal
1.04-5.04.2019
1. tund
Natur- das sind auch Tiere. Plussquamperfekt.
2. tund
Hans im Glück- lesen, übersetzen.

XII nädal
8.04-12.04.2019
1. tund
Hans im Glück. Verkleinerungssuffixe -chen, -lein
2. tund
Hans im Glück. Wo? wohin? mit stellen, legen, hängen, stecken

XIII nädal
15.04-19.04.2019
1. tund
L.5 Lebenswege und Berufswege. Das Futurum.
2. tund
Hilde und Fritz Emmerich- lesen, übersetzen. Präteritum.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

õpilased oskavad:
* oskavad kasutada omadussõna võrdlusastmeid
* oskavad kasutada artikleid geograafiliste nimede ees
* oskavad kasutada maade, rahvaste, keelte nimesid
* rääkida ilmast Eestis ja Saksamaal ja kasutada ilmaga seotud sõnavara
*kasutada kõiki ajavorme
*jutustada ühte kolmest loetud tekstist
*rääkida tööotsimisest-erinevad elukutsed
*moodustada küsimusi

Hindamine üles

Hinne pannakse välja perioodi lõpul kirjalike tööde ja suuliste vastuste aritmeetilise keskmise põhjal.
Kirjaliku töö hinne kujuneb vastavalt:
90-100 % õige "5"
70-89 % õige "4"
50-69 % õige "3"
49-20 % õige "2"
0-19 % õige "1"
Kui testi tegemisel on õpilane puudunud, tuleb töö vähemalt 10 päeva jooksul järgi teha. Kõik tööd peavad olema tehtud vähemalt rahuldavale hindele.Kui õpilane on puudunud üle viie korra perioodi jooksul, peab ta tegema perioodi lõpul arvestuse. Vajalik eelnev registreerimine.