Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Avastusõpetus: 4b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 9. jaanuar 2019. a. kell 07.38
Muudetud: 6. veebruar 2019. a. kell 13.31

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:
huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;
talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;
teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;
tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;
eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21.01 - 25.01 Milliseid üherakulisi elusolendeid leidub veetilgas? TV lk. 9
28.01 - 01.02 Teeme ise plastiliinist raku mudeli tv lk. 11
04.02 - 08.02 Kavanda matk vihmametsa tv lk. 15
11. - 15.02 Tööleht . Elu erinevates keskkonnatingimustes
18. - 22.02 Katse. Toiduainete maitsmine tv lk. 27
VAHEAEG
04. - 08.03 Rühmatöö . milleks on inimesel vaja lihaseid tv lk. 30 /2
11. - 15.03 Kujutlus - lähed Kariibi merre sukelduma. Joonista pilt oma seiklustest! TV lk. 33
18. - 22.03 Pulsi mõõtmine TV lk. 34
25. -29.03 Aju kiidukõne ,, Kes on parim " TV lk. 39
01. - 05.04 Elusündmute ajatelje koostamine tv lk. 41
08. - 12.04 Kirjutame kirja oma kehale Tv lk. 45
15. - 18.04 Jutustuse koostamine inimahvist tv lk. 47
VAHEAEG
29.04 -03.05 Internetist info otsimine mingi enda valitud muuseumi kohta Tv lk. 49
06. - 10.05 Teeme ise hallitusseent
13. - 17.05 Kokkuvõte hallitusseene kasvatamise katses
20. - 24.05 Õuesõpe - linnulaulu kuulamine ja lindude vaatlemine
27. - 31.05 Kokkuvõte vaatlusest
03. - 11.06 Klassijuhataja praktika, viimane koolipäev

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1)õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema
2) oskab looduses märgata muutusi
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks
4) muutub õppimises iseseisvamaks

Hindamine üles

Hinded kantakse e- Koolis loodusõpetuse päevikusse. Suulised hinnangud, kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid, aktiivne osavõtt tundidest. Arvestuslik hinnang kujuneb II poolaasta lõpuks.
Konsultatsioon ja järelvastamine esmaspäeviti kell 14.00 - 14.45 ruumis 303