Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 12a, 12b, 12c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laine Lehto

muusikaõpetaja

Kontakt: lehtola@oesel.edu.ee

Loodud: 2. september 2018. a. kell 22.44
Muudetud: 2. september 2018. a. kell 22.44

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, III kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Me anname õpilastele teadmisi eri ajastute muusikastiilidest, -˛anritest, -vormidest tuntumate heliloojate loomingu kaudu. Arendame õpilaste muusika kuulamis- ja analüüsioskust. Kujundame läbi elava musitseerimise nende muusikalist maitset ning kinnistame õpitud muusikalisi teadmisi ja oskusi.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

05.09/06.09 Sissejuhatus õppeaastasse, ainekaardi tutvustamine. Õppeaasta alguse küsitlus. Kooli laul.
12.09/13.09 Ülevaade 20. saj muusikastiilidest (Igor Stravinski, Arnold Schönberg, George Gershwin, Claude Debussy, Maurice Ravel).
19.09/20.09 Materjali kordamine, iseseisva hindelise ülesande selgitused. Ühislauluvara. /Tervisepspordipäev.
26.09/27.09 Iseseisev hindeline töö 20. saj muusikast (lühiessee ja kuulamisülesanne).
03.10/04.10 Iseseisva töö kokkuvõtted ja analüüs. SJ eesti muusikasse, ettekannete teemade loosimine. Rahvalooming – rahvalaulu olemus.
10.10/11.10 Regilaulu loomine ja ettekanded gruppides (hindeline töö). Soovimuusika ja laulud.
17.10/18.10 Pilimängutund. Soovimuusika ja -laulud.
Koolivaheaeg 20.10-28.10
31.10/01.11 Ainekaardi tutvustamine. Ühislauluvara. Pillimängutund.
07.11/08.11 Uuem eesti rahvalaul. Rahvapillid.
14.11/15.11 Esimeste laulukooride ja orkestrite tekkimine ja 1. üldlaulupidu.
21.11/22.11 Heliloojad – asjaarmastajad: A. Kunileid, A. Thomson, F. Saebelmann.
28.11/29.11 K. A. Hermann. Kordamine tööks ja seminariks. Jõululaulud.
05.12/06.12 Seminar eesti rahvapillidest ja asjaarmastajate-heliloojate loomingust. Jõululaulud ja -muusika.
12.12/13.12 Töö eesti rahvapillidest ja asjaarmastajate-heliloojate loomingust. Jõululaulud ja -muusika.
19.12 /20.12 Jõululaulud ja -muusika. Pillimängutund.
09.01/10.01 Ainekaardi tutvustamine. Elukutselised heliloojad: M. Härma; K. Türnpu; A. Läte.
16.01/17.01 R. Tobias; A. Kapp, M. Lüdig. Muusikaseminari kava. 1. poolaasta tagasiside.

Seminari kava 20. saj muusikast 12. klassile
1. I. Stravinski - muus. draama “Sõduri lugu”
2:04 https://www.youtube.com/watch?v=d77jzEVcohA
1:00 koreograafiaga https://www.youtube.com/watch?v=RewFQpEY55w
noodiga https://www.youtube.com/watch?v=5lsYUxM9s7o
2. A. Schönberg - muus. draama “Kuu-Pierrot”
https://www.youtube.com/watch?v=nDeDoe8iZl0
https://www.youtube.com/watch?v=bd2cBUJmDr8
3. C. Debussy – sümf. prelüüd “Fauni pärastlõuna “
http://www.youtube.com/watch?v=9_7loz-HWUM
ork-pillid https://www.youtube.com/watch?v=kR5OWN_ydIY
4. C. Debussy - Klaveriprelüüd “Linalakk tütarlaps”
http://www.youtube.com/watch?v=9BRFvLzcxKU
Lang Lang https://www.youtube.com/watch?v=jGSZPRk6aXA
noot https://www.youtube.com/watch?v=bLBK3Sh0Mfw
5. M. Ravel - Boolero
http://www.youtube.com/watch?v=KK23BhEQVyU
Maia Plissetskaja https://www.youtube.com/watch?v=SsSALaDJuN4
duo https://www.youtube.com/watch?v=sQ2chcGOJgY
6. G. Gershwin - Rhapsody in blue
Bernstein https://www.youtube.com/watch?v=xxb7yNG0DGc
Lang Lang https://www.youtube.com/watch?v=ss2GFGMu198
partituur https://www.youtube.com/watch?v=17Mv_qh9UB4
7. G. Gershwin - Summertime oop. “Porgy ja Bess”
https://www.youtube.com/watch?v=O7-Qa92Rzbk
E. Fitzgerald & L. Armstrong https://www.youtube.com/watch?v=h3kQt14_5OQ
Norah Jones https://www.youtube.com/watch?v=xJOtaWyEzaI
8. G. Gershwin - Porgy laul oop. “Porgy ja Bess”
https://www.youtube.com/watch?v=GBRd_oHxFSc
etendus https://www.youtube.com/watch?v=3gg2Jv2ebns
Norm Lewis https://www.youtube.com/watch?v=bjjVcJYgIgI
Georg Ots https://www.youtube.com/watch?v=QdqcRflX1i0

Kordamisküsimused 1. eesti muusika tööks:
1. Nimeta Tartu Ülikooli asutamise aasta!
2. Nimeta 2 rahvapilli, mis algselt levisid Eestisse Vennastekoguduse liikumise kaudu!
3. Mis kujunesid välja Vennastekoguduse lauludest?
4. Nimeta ja iseloomusta vabal valikul eesti rahvapillidest 1 keel-, 1 puhk- ja 1 löökpilli!
5. Nimeta 1 rahvamuusikaga tegeleja (kollektiiv, üksikisik) ja 1 rahvamuusikafestival Eestis!
6. Nimeta 2 esimest eesti laulu- ja mänguseltsi (nimed, kus ja millal loodi, millega tegeleti)!
7. 1. õppeasutus, kus hakati koolitama eesti soost kooliõpetajaid - nimi, kus asutati, esimesed kasvandikud – asjaarmastajad heliloojad.
8. Kus tekkisid 1. eesti laulukoorid (nimeta 2), kus 1. pasunakoor (dirigent)?
9. Kus ja millal toimus 1. teadaolev laulupäev Eestis, kes oli selle eestvedaja?
10. 1. ÜLP – millal, kus toimus, osalenud kollektiivid.
11. J. Hurda kõne 3 teesi; kelle loodud eestikeelsed laulud olid kavas, pealkirjad.
12. Mis oli esimene muusika˛anr Eestis, kes olid selle viljelejad asjaarmastajad heliloojad?
13. K.A.Hermanni tähtsus eesti muusika- ja kultuuriajaloos (4-5 fakti):
tegevusvaldkonnad, teened keeleteadlasena, ajakirjanikuna, tema tuntuimad teosed (3).

1. seminar eesti rahvapillidest ja asjaarmastajate heliloojate loomingust
1. Parmupill
2. Torupill
3. Lõõtspill
4. Kannel
5. Sokusarv
6. A. Kunileid - Sind surmani (LP lk 69-70)
http://www.youtube.com/watch?v=IKwjGnF54yY
7. A. Kunileid - Mu isamaa on minu arm (LP lk 68)
http://www.youtube.com/watch?v=1ziVAMnRoSU
8. F. Saebelmann - Kaunimad laulud (LP lk 66-67)
http://www.youtube.com/watch?v=u0xhRvGiR30
9. K. A. Hermann - Oh laula ja hõiska (LL lk 5-6)
7:24:00 https://www.youtube.com/watch?v=2X8XZBEfffg
10. K. A. Hermann - Kungla rahvas (LL lk 8-9)
Noorte LP 2011 1:00 https://www.youtube.com/watch?v=jZbL9DagF3k

2. SEMINAR EESTI MUUSIKAST 12. klassile
1. M.Härma - Tuljak
Esitab segakoor, elurõõmus pulmalaul, häälerühmade soololõigud.
2. M.Härma - Meeste laul
Esitab meeskoor, energiline, rõhutatult võitleva iseloomuga.
3. M.Härma - Ei saa mitte vaiki olla
Esitab naiskoor, aeglane, rahulik laulev meloodia.
4. K.Türnpu - Meil aiaäärne tänavas
Esitab meeskoor, salmilaul, hääled liiguvad kaanonilaadselt.
5. A.Läte - Kuldrannake
Esitab meeskoor, rahulikus tempos, laulev.
6. R.Tobias - Eks teie tea
Esitab segakoor sümfooniaorkestri saatel, eesti keeles, laulva meloodiaga.
7. R.Tobias - Sanctus oratooriumist “Joonase lähetamine”
Esitab segakoor sümfooniaorkestri saatel, saksa keeles („Heilig“), rahutu, tunglev orkestrisaade.
8. A.Kapp - soololaul Metsateel
Esitab Georg Ots eesti keeles klaveri saatel.
9. A.Kapp - koor nr.7 oratooriumist „Hiiob“
Esitab segakoor sümfooniaorkestri saatel ( timpanid), eesti keeles, liikuv teema, häälte sisseastumisedä fuugas (tekst „Suur on Issand Seebaoth, sinu võim...“)
10.M.Lüdig - Koit
Esitab suur laulupeokoor (segakoor), ülev, pidulik.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane orienteerub kaasaja lääne muusika ja eesti muusika ajaloos tuntumate heliloojate loomingu kaudu. Oskab muusikat kuulates seda analüüsida, kirjutada nõuetele vastavat kontserdiarvustust, soovi korral koostada ja ette kanda slaidiesitlust oma lemmikmuusikast. Elava musitseerimise käigus kasutab juba õpitud teadmisi ning oskusi, arendab oma muusikalist maitset.

Hindamine üles

I poolaasta hindelised tööd:
1. Iseseisev töö 20. saj muusikast 25%
2. Töö ja muusikaline seminar eesti rahvapillidest ja asjaarmastajate-heliloojate loomingust 10+15%
3. Regilaulu loomine ja ettekandmine grupitööna 15%
4. Luuletus või fantaasiajutt 1. eesti kutseliste heliloojate elust ja loomingust 20%
5. Kontserdiretsensioon 15%
Töö hinne tuletatakse punktide koguarvust:
Hinne "5": 90-100% punktide arvust
hinne "4": 75- 89% punktide arvust
hinne "3": 50- 74% punktide arvust
hinne "2": 20- 49% punktide arvust
hinne "1": 0- 19% punktide arvust
Iga õpilane on kohustatud poolaasta jooksul külastama vähemalt 1 kontserti ja esitama selle kohta arvustuse e. retsensiooni.
NÕUDED RETSENSIOONILE
Esitatud kirjalikult A4 lehele hiljemalt R.14.12.18 või e-posti aadressil lehtola@oesel.edu.ee hiljemalt P.16.12.18, pikkus vähemalt 1 lk. Sisaldab täpset aega ja kohta, kus kontsert toimus; kes esinesid, kontserdi kava. Sisaldab õpilase isiklikku hinnangut, tähelepanekuid ja arvamusi kuuldu kohta (omal soovil ka kontserdipaiga üldise atmosfääri kohta). Sisaldab kokkuvõtvat lõppsõna (mida kontserdilkäik õpilasele andis/ei andnud, miks)
KONSULTATSIOON toimub kolmapäeviti kl 16:00-16:45 klassis 101, järelvastamine kindlaksmääratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist. Ühe poolaasta arvestusliku kontrolltöö (v.a. muusikaseminar!) asemel võib õpilane valida kuni 15 min esitluse klassi ees eesti muusikast, ansamblist või muusikust (8-9 min teksti + 2 eriilmelist muusikanäidet a´3 min youtube´is)