Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 11a, 11b, 11c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laine Lehto

muusikaõpetaja

Kontakt: lehtola@oesel.edu.ee

Loodud: 2. september 2018. a. kell 22.43
Muudetud: 16. detsember 2018. a. kell 13.04

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Me anname õpilastele teadmisi eri ajastute muusikastiilidest, -žanritest, -vormidest tuntumate heliloojate loomingu kaudu. Arendame õpilaste muusika kuulamis- ja analüüsioskust. Kujundame läbi elava musitseerimise nende muusikalist maitset ning kinnistame õpitud muusikalisi teadmisi ja oskusi.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

03.09/04.09 Ainekaardi tutvustamine. Arvestuslikud tööd. Õppeaasta alguse küsitlus. Kooli laul.
05.09/06.09 Sissejuhatus romantismiajastusse.
10.09/11.09 Fr. Schubert - romantilise laululoomingu ja instrumentaalmuusika alusepanija.
12.09/13.09 R.Schumann - romantilise laululoomingu ja instrumentaalmuusika alusepanija.
17.09/18.09 F. Liszt - programmilise muusika veendunud pooldaja ja arendaja.
19.09/20.09 Ühislauluvara laulud, soovimuusika. / Tervisespordipäev.
24.09/25.09 F. Chopin- klassik romantikute seas. Kordamine tööks ja seminariks.
26.09/27.09 Kontrolltest valikvastustega (Schubert, Schumann, Liszt, Chopin). Muusika kuulamine seminariks.
01.10/02.10 Muusikaline seminar (Schubert, Schumann, Liszt, Chopin). G. Bizet - maailma ooperiloomingu ainulaadseima teose - ooperi “Carmen” autor. Video- ja muusikanäited.
03.10/04.10 R. Wagner – mitmekülgne novaator. Muusikanäited.
08.10/09.10 J. Brahms – tagasi Viini klassikute juurde! Muusikanäited.
10.10/11.10 G.Verdi - oma ajastu üks suurimaid ooperiheliloojaid. Essee teemade ja sisuliste nõudmiste tutvustus. Muusika kuulamine seminariks.
15.10/16.10 Muusikaline seminar (Bizet, Wagner, Brahms, Verdi) ja essee romantismiajastu heliloojast v. tema teosest (iseseisev tunnitöö).
17.10/18.10 Soovimuusika ja pillimängu tund.
Koolivaheaeg 20.10-28.10
29.10/30.10 Ainekaardi tutvustamine. Pillimängutund. Gümnaasiumi ühislauluvara.
31.10/01.11 Vene rahvusliku koolkonna alglätted. M. Glinka – klassikalise koolkonna rajaja vene muusikas. Loomingunäited.
05.11/06.11 “ Võimas rühm”. A. Borodin – keemiaprofessorist heliloojaks. Loomingunäited. Esitlused.
07.11/08.11 M. Mussorgski – suurim kriitiline realist vene muusikas. Loomingunäited. Esitlused.
12.11/13.11 N. Rimski-Korsakov – eepiliste ja muinasjutuliste teoste looja. Loomingunäited. Esitlused.
14.11/15.11 Kordamine tööks. Muusikaseminari kava kuulamine. Esitlused.
19.11/20.11 Valikvastustega test (Glinka, Borodin, Rimski-Korsakov, Mussorgski). Muusikaseminari kava kuulamine. Esitlused.
21.11/22.11 Muusikaseminar (Glinka, Borodin, Rimski-Korsakov, Mussorgski). Esitlused.
26.11/27.11 Esitlused. Pillimängutund.
28.11/29.11 Muusikaline mõtisklus- mõtted, mis tekkisid Tšaikovski loomingut kuulates.
03.12/04.12 Tagasiside muusikalistele mõtisklustele. Jõululaulud ja jõulumuusika. Esitlused.
05.12/06.12 E. Grieg – norra rahvusliku ärkamisaja laulik. Loomingunäited. Esitlused.
10.12/11.12 J. Sibelius – Põhjamaade suurim sümfoonik. Loomingunäited. Esitlused.
12.12/13.12 Muusikaseminari kava (Tšaikovski, Grieg, Sibelius) kuulamine. Jõululaulud ja -muusika. Esitlused.
17.12/18.12 Muusikaseminar (Tšaikovski, Grieg, Sibelius). Jõululaulud ja -muusika. Esitlused.
19.12/20.12 Jõululaulud ja -muusika. Esitlused.
07.01/08.01 Gümnaasiumi ühislauluvara. Järelseminar.
09.01/10.01 Gümnaasiumi ühislauluvara. Pillimängutund.
14.01/15.01 Õppeaasta tagasiside. Esitlused lemmikmuusikast. Pillimängutund.
16.01/17.01 Tagasiside kokkuvõtted. Kursusehinded. Gümnaasiumi ühislauluvara.

KORDAMISKÜSIMUSED 11. klassile
1. Mille seab romantism mõistusest olulisemaks ja millised jooned on omased romantilisele kunstile?
2. Kas romantismis on sisu ja vorm ühtsed, milliseid elamusi väljendab enamasti romantiline muusika?
3. Nimeta romantilises muusikas eelistatud väikevorme!
4. Mida taotleb kirjanduslike süžeede kasutamine romantilises muusikas?
5. Milline pill sai romantismiajastu uueks koduseks pilliks?
6. Millal ja kus toimus eesti 1.üldlaulupidu?
7. Millise linnaga oli seotud F. Schuberti elu, mis on tema loomingu 2 põhižanri?
8. Schuberti lauludes on antud suurem iseseisvus ..., nimeta tema kirjutatud ballaad, mida loetakse antud žanri tippteoseks!
9. Mille poolest on eriline Schuberti Lõpetamata sümfoonia?
10. Milline linn oli Schumanni elus ja loomingus tähtsaim? Mis oli Schumanni poolt asutatud ajakirja eesmärk?
11. Nimeta ja iseloomusta Schumanni tuntuimat klaveriteost!
12. Kus Eestis on Schumann esinenud?
13. Millise 3 maaga seondub Liszti muusikutee ja kus ta kõige kauem tegutses?
14. Millised teened on Lisztil klaverimängustiili arendajana, kelle kunstist on helilooja inspiratsiooni saanud?
15. Millise uue žanri tõi Liszt sümfoonilisse muusikasse?
16. Millises Eesti linnas on Liszt esinenud?
17. Millises linnas elades sai kuulsaks Chopin, kellega on teda pianistivõimete poolest võrreldud?
18. Millise uue võtte Chopin klaverimängus kasutusele võttis ja mille poolest hinnati teda Pariisi perioodil?
19. Nimeta Chopini poolt eelistatud žanre!
20. Kellele on mõeldud rahvusvahelised Chopini nim. konkursid Varssavis?
I MUUSIKASEMINAR 11. klassile romantismiajastu muusikast
1. F. Schubert - laulutsükkel “Ilus möldrineiu”- 1.osa “Teele!”
Esitab bariton sks. keeles, energiline ja lustlik teema, laulu saadab KL-l imiteeritav ojavulin.
http://www.youtube.com/watch?v=eqgvp751if4
noot 2:45 https://www.youtube.com/watch?v=weJp3uez_Rg
2. F. Schubert - Sümfoonia nr.9 h-moll “Lõpetamata”, katkend 1.osast
Esitab sümfooniaorkester, peateema rahutult ekslev ja tuikavalt igatsev, sünge alatooniga.
http://www.youtube.com/watch?v=s6gaO-bOZW0&feature=related
noot https://www.youtube.com/watch?v=0mnrHf7p0jM
3. F. Schubert - ballaad “Metshaldjas”
Esitab bariton sks. keeles, 3 tegelaskuju muusikas(isa, poeg, metshaldjas), KL-saade hobuse galoppi meenutav, ärevas meeleolus.
http://www.youtube.com/watch?v=5XP5RP6OEJI
Jessye Norman https://www.youtube.com/watch?v=oBeVLfZVUDU
tenor https://www.youtube.com/watch?v=XoBo8dlPcQo
4. F. Schubert - Soololaul “Ave Maria”
Esitab sopran sks. keeles sümfooniaorkestri saatel, kaunis, laulev meloodia.
http://www.youtube.com/watch?v=xExJRwDM1H4
5. R. Schumann - KL-palade tsükkel “Karneval”- 12.osa “Chopin”
Esitatakse KL-l, puhanguline, igatsev, äärmiselt romantiline, Chopinile kui heliloojale omases väljenduslikkuses.
Chopin 1:42 http://www.youtube.com/watch?v=nY6bYl46msg&feature=related
noot https://www.youtube.com/watch?v=-LgH4nmzqU0
6. R. Schumann - KL-palade tsükkel “Karneval”- 21.osa “Davidsbündlerite marss”
Esitatakse KL-l, bravuurne, filistrite vastu võitlussemineku marss 3-osalises taktimõõdus.
Davidsbündlerite marss 3:58 http://www.youtube.com/watch?v=Ir9OkNf6MAc
7. F. Liszt - Sümfooniline poeem “Prelüüdid”
Esitab sümfooniaorkester, kõrvalteema- õnneunelmate teema on õrn, igatsev, laulev.
Kõrvalteema 4:25 https://www.youtube.com/watch?v=zDEem_aEttE
8. F.Liszt - KL-kontsert nr.1 Es-duur, katkend 1.osast
Esitab solist KL-l ja sümf.orkester, peateema võitlev ja jõuline.
http://www.youtube.com/watch?v=X6Skb6xRvNo
9. F. Chopin - “Revolutsiooniline etüüd” c-moll op.10 nr.12
Esitatakse KL-l, võitleva iseloomuga, kiire, jõulist ja virtuoosset tehnikat nõudev instrumentaalpala.
https://www.youtube.com/watch?v=Gi5VTBdKbFM
jazz-variant: http://www.youtube.com/watch?v=R6Zc2vKBF-4
10. F. Chopin - “Vihmapiiskade prelüüd” Des-duur nr.15 tsüklist “24 prelüüdi KL-le” op.28
Esitatakse KL-l, helge muusika, saatehääl imiteerib vihmapiiskade kukkumist.
http://www.youtube.com/watch?v=6gV9gUeFHIw
11. F.Chopin - “Minutivalss” Des-duur op.64 nr.1
Esitatakse KL-l, 3-os.taktimõõdus, sädelevat ja peent mängutehnikat nõudev, puhanguline instr.-pala.
http://www.youtube.com/watch?v=ADgMbyXKDds
ESSEE TEEMAD:
1. Kas külastaksin ooperietendust ja kui, siis millist?
2. Kui peaksin laval kaasaegset Carmenit mängima, siis...
3. Nii Carmenil kui tänapäeva naistel on mõningaid ühiseid iseloomujooni...
4. Wagneri ooperireformi plussid ja miinused( mis ooperis enne, mis pärast)
6. Millest võiks rääkida tänapäeva hertsogi lauluke? (Verdi „Rigoletto“)
7. Mida arvan romantismiajastu muusikast? (Bizet`, Wagneri, Verdi või/ja Brahmsi loomingu põhjal)
8. Mida arvan klassikalise muusika „hittide“ kasutamisest tänapäeva meedias? (reklaamid, telefonihelinad jne.)
9. Klassikalise muusika töötlused popžanris – ei või ja?
II MUUSIKASEMINAR 11. klassile romantismiajastu muusikast
1. G. Bizet - Avamäng ooperile “Carmen”
https://www.youtube.com/watch?v=vpUJ4-qqV-I
2. G. Bizet - Carmeni habanera ooperist “Carmen”
https://www.youtube.com/watch?v=KJ_HHRJf0xg
3. R. Wagner - Palverändurite koor ooperist “Tannhäuser”
https://www.youtube.com/watch?v=mADk_bqsr6M
4. R. Wagner - Madruste koor ooperist “Lendav Hollandlane”
https://www.youtube.com/watch?v=fztb-TipoH0
5. R. Wagner - Pulmamarss ooperist “Lohengrin”
http://www.youtube.com/watch?v=5C5FOW2ekHo
6. J. Brahms - Hällilaul
https://www.youtube.com/watch?v=t894eGoymio
7. J. Brahms - Ungari tants nr.5
https://www.youtube.com/watch?v=v74pXmgK0-c
8. G. Verdi - Avamäng ooperile „Traviata“ 1:50
https://www.youtube.com/watch?v=EVNRxiof298
9. G. Verdi - Hertsogi ariooso ooperist “Rigoletto”
https://www.youtube.com/watch?v=xCFEk6Y8TmM
10. G. Verdi - Heebrea orjade koor ooperist “Nabucco” 1:00
https://www.youtube.com/watch?v=D6JN0l7A_mE

KORDAMISKÜSIMUSED VENE MUUSIKAST 11. klassile
1. Kus avati esimesed 2 konservatooriumi Venemaal, kumb õppeasutus kannab tänapäevani Rimski-Korsakovi nime?
2. Kes 1. eesti professionaalsetest heliloojatest on saanud hariduse Peterburi konservatooriumis?
3. Mida ühendas endas 19. saj aristokraatide salongides levinud linnaromanss?
4. Kes taotles 1. vene heliloojana oma loomingus teadlikult rahvuslikkust, teda on nim ka Vene klassikalise muusika isaks?
5. Nimeta Glinka heliloomingust kuulsamad teosed; mille poolest paistis silma „Ivan Sussanin“?
6. Kelle loomingupõhimõtete jätkajad olid „Võimsa rühma“ liikmed, nimeta nende nimed!
7. Millised muusikažanrid olid „Võimsa rühma“ liikmete lemmikuteks?
8. Millise elukutse omandasid Borodin ja Rimski-Korsakov enne muusikukarjäärile pühendumist?
9. Nimeta ja iseloomusta Borodini silmapaistvamat muusikateost!
10. Mussorgski tähtsus vene muusikas, tema olulisemad teosed, uuendused.
11. Kuidas nimetas Mussorgski oma oopereid?
12. Mis oli Mussorgski tsükli „Pildid näituselt“ inspiratsiooniallikaks, nimeta mõned osad tsüklist.
13. Kes on teinud orkestri-, kes süntesaatorivariandi tsüklist“Pildid näituselt“?
14. Millises õppeasutuses oli Rimski-Korsakov kompositsiooniõppejõud, nimeta tema eestlastest õpilasi!
15. Kust on pärit Rimski-Korsakovi sümfoonilise süidi “Žeherezade“ ainestik?
16. Millisest Rimski-Korsakovi ooperist on pärit Kimalase lend?

MUUSIKASEMINAR VENE MUUSIKAST 11. KLASSILE
1. M. Glinka - Epiloogikoor ooperist “Ivan Sussanin”
Esitab segakoor sümfooniaorkestri saatel. Võimas lõpukoor ooperile ülistamaks kodumaad ja tsaari.
2:48:26: https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4
2. A. Borodin - Tütarlastekoor polovetside tantsudest ooperist “Vürst Igor”
Esitab naiskoor sümfooniaorkestri saatel, lüüriline, raugelt igatsev, laulev meloodia.
0:40 https://www.youtube.com/watch?v=iIQFb9PRbmk
3. A. Borodin - Khaani ülistuskoor polovetside tantsudest ooperist “Vürst Igor”
Esitab segakoor sümfooniaorkestri saatel, sünkopeeritud rütmiga energiline ja hoogne ülistuskoor khaanile; timpanid, taldrikud. 3:35 https://www.youtube.com/watch?v=iIQFb9PRbmk
4. N. Rimski–Korsakov - Kimalase lend ooperist “Muinasjutt tsaar Saltanist”
Esitab sümfooniaorkester, muusika aimab järele kimalase suminat, kiires tempos, kromaatilised käigud. https://www.youtube.com/watch?v=pgLODq5URUo
https://www.youtube.com/watch?v=ZqPoZNeNz6g
5. N. Rimski–Korsakov – 3. osa “Prints ja printsess“ programmilisest süidist “Šeherezade“
Esitab sümfooniaorkester, kauni meloodiaga laulev teema keelpillidelt.
20:50 https://www.youtube.com/watch?v=SQNymNaTr-Y
6. N. Rimski–Korsakov – 4. osa “Pidu Bagdadis ja laevahukk” programmilisest süidist “Šeherezade“
Esitab sümfooniaorkester, peomeeleolu kujutav kiires tempos, rütmiliste aktsentidega (rõhkudega) muusikapala. 31:40 https://www.youtube.com/watch?v=SQNymNaTr-Y
7. M. Mussorgski - Jalutuskäigu teema tsüklist “Pildid näituselt”
Esitab sümfooniaorkester, kujutab muusikas näituse külastaja sammumist väljapandud tööde vahel.
00:54 https://www.youtube.com/watch?v=wSumsdfyiv8
https://www.youtube.com/watch?v=IVvQQMrEUzQ
8. M. Mussorgski – 1. osa “Gnoom” tsüklist “Pildid näituselt”
Esitatakse süntesaatoril, kujutab väikese gnoomi liikumist, hiiliv, salapärane ja isegi veidi kõhedusttekitav muusika. 02:36 https://www.youtube.com/watch?v=wSumsdfyiv8
1:32 https://www.youtube.com/watch?v=IVvQQMrEUzQ
9. M. Mussorgski – 5. osa “Munast kooruvate tibupoegade ballett” tsüklist “Pildid näituselt”
Esitatakse süntesaatoril, kujutab väga piltlikult väikeste tibupoegade koorumist munast.
16:18 https://www.youtube.com/watch?v=wSumsdfyiv8
16:50 https://www.youtube.com/watch?v=IVvQQMrEUzQ
10. M. Mussorgski – 7. osa “Limoži turg” tsüklist “Pildid näituselt”
Esitab sümfooniaorkester, kiire, energiline turu siginat-saginat järeleaimav muusika.
20:07 https://www.youtube.com/watch?v=wSumsdfyiv8
21:04 https://www.youtube.com/watch?v=IVvQQMrEUzQ

11. klassi IV muusikaseminari kava
Pjotr Tšaikovski
1. 6. sümfoonia I osa
5:35 https://www.youtube.com/watch?v=yDqCIcsUtPI
2. Klaverikontsert nr. 1 I osa
https://www.youtube.com/watch?v=BWerj8FcprM
3. Barkarool klaveritsüklist „Aastaajad“
15:58 https://www.youtube.com/watch?v=U41Eur_JZ9E
4. Väikeste luikede tants balletist „Luikede järv“
https://www.youtube.com/watch?v=-gApOfm4qd0
5. Lillede valss balletist „Pähklipureja“
https://www.youtube.com/watch?v=TDwgK9JKUiw
Edvard Grieg
6. Hommikumeeleolu I süidist Ibseni draamale „Peer Gynt“
https://www.youtube.com/watch?v=-rh8gMvzPw0
7. Mäekuninga koopas I süidist Ibseni draamale „Peer Gynt“
https://www.youtube.com/watch?v=xrIYT-MrVaI
8. Klaverikontsert a-moll I osa
https://www.youtube.com/watch?v=fKfGDqXEFkE
Jean Sibelius
9. Sümfooniline poeem „Finlandia“
Finlandia hümni teema 5:30: https://www.youtube.com/watch?v=qOSaT6U4e-8

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane orienteerub romantismiajastu muusikastiilides, -žanrides ja -vormides tuntumate heliloojate loomingu kaudu. Oskab muusikat kuulates seda analüüsida, kirjutada nõuetele vastavat kontserdiarvustust, soovi korral koostada ja ette kanda slaidiesitlust oma lemmikmuusikast. Elava musitseerimise käigus kasutab juba õpitud teadmisi ning oskusi, arendab oma muusikalist maitset.

Hindamine üles

Kursuse arvestuslikud hinded:
1. Valikvastustega kontrolltest (Schubert, Schumann, Liszt, Chopin)
2. Muusikaline seminar (Schubert, Schumann, Liszt, Chopin)
3. Kirjalik essee romantismiajastu heliloojast või tema teosest.(Bizet, Wagner, Brahms, Verdi)
4. Muusikaline seminar (Bizet, Wagner, Brahms, Verdi)
5. Valikvastustega kontrolltest (Glinka, Borodin, Rimski-Korsakov, Mussorgski)
6. Muusikaline seminar (Glinka, Borodin, Rimski-Korsakov, Mussorgski)
7. Muusikaline mõtisklus Tšaikovski loomingust
8. Muusikaline seminar (Tšaikovski, Grieg, Sibelius)
9. Kontserdiretsensioon
Töö hinne tuletatakse punktide koguarvust:
Hinne "5": 90-100% punktide arvust
hinne "4": 75- 89% punktide arvust
hinne "3": 50- 74% punktide arvust
hinne "2": 20- 49% punktide arvust
hinne "1": 0- 19% punktide arvust
Iga õpilane on kohustatud kursuse jooksul külastama vähemalt 1 kontserti ja esitama selle kohta arvustuse ehk retsensiooni.
NÕUDED RETSENSIOONILE
Esitatud kirjalikult A4 lehele hiljemalt R.14.12.18 või e-posti aadressil lehtola@oesel.edu.ee hiljemalt R.16.12.18, pikkus vähemalt 1 lk. Sisaldab täpset aega ja kohta, kus kontsert toimus; kes esinesid, kontserdi kava.
Sisaldab õpilase isiklikku hinnangut, tähelepanekuid ja arvamusi kuuldu kohta (omal soovil ka kontserdipaiga üldise atmosfääri kohta). Sisaldab kokkuvõtvat lõppsõna (mida kontserdilkäik õpilasele andis/ei andnud, miks)
NÕUDED ESSEELE
Sisaldab endas sissejuhatust, kus esitatakse probleem/väide/arvamus/teema, mille põhjal essee kirjutatakse;
arenduslikku osa, kus lahatakse probleemi/arvamust/teemat, tõestatakse v. lükatakse ümber SJ väited ning
lõppsõna, mis võtab kokku tulemuse, milleni essee arutlusosas jõuti. Õpilane esitab essee käsikirjaliselt A4
lehel tunnitööna või e-posti aadressil lehtola@oesel.edu.ee (tunnist puudujad) hiljemalt T.16.10.18. Hilisema esitamise korral on tulemus 1 hindepalli võrra madalam.
KONSULTATSIOON toimub kolmapäeviti kl 16:00-16:45 klassis 101, järelvastamine kindlaksmääratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist. Ühe poolaasta arvestusliku kontrolltöö (v.a. seminarid!) asemel võib õpilane valida kuni 15 min esitluse klassi ees oma lemmikmuusikast, -ansamblist või -muusikust (8-9 min teksti + 2 eriilmelist muusikanäidet a´3 min youtube´is).