Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Avastusõpetus: 4b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 24. august 2018. a. kell 09.34
Muudetud: 24. august 2018. a. kell 09.34

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:
huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;
talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;
teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;
tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;
eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

03. - 07.09 Sissejuhatus ainesse Sügisvaatlused metsas
10. - 14.09 Tähistaevas, tähtkujud, enda tähtkuju joonistamine
17. - 21.09 Ühe planeedi uurimine, hindeline töö- tund raamatukogus
24. - 28.09 Päikesesüsteemi mudeldamine
01. - 05.10 Õppereis
08. - 12.10 Päikesesüsteemi mudeldamine
15. - 19.10 Päike tekitab varje, katse
Vaheaeg 22.- 28.10
29. 10 - 02.11 Kuidas teha Maa mudelit ehk gloobust? tv lk 27
05. - 09.11 Kuidas teha Maa mudelit ehk gloobust? tv lk 27
12. - 16.11 Kuidas teha Maa mudelit ehk gloobust? tv lk 27
19. - 23.11 Arvutikaardid. Teekonna leidmine ja vahemaade mõõtmine. tv lk 34-35
26. - 30.11 Arvutikaardid - oma kodukoha kaardi tegemine. tv lk 42-43
03. - 07.12 Arvutikaardid - oma kodukoha kaardi tegemine. tv lk 42-43
10. - 14.12 Vulkaani mudeldamine.
17. - 21.12 Jõulunädala üritused
Vaheaeg 24.12 - 06.01.2019
07. - 11.01 Internetist loodusõnnetuse kohta info otsimine ja küsimustiku täitmine. tv lk 53
14. - 18.01 Internetist asukoha määramine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema
2) oskab looduses märgata muutusi
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks
4) muutub õppimises iseseisvamaks

Hindamine üles

Hinded kantakse e- koolis loodusõpetuse päevikusse. Suulised hinnangud, kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid, aktiivne osavõtt tundidest. Arvestuslik hinnang ( A/ MA ) kujuneb I ja II poolaastalõpuks.
Konsultatsioon ruumis 303