Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Avastusõpetus: 4a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kristel Paju

klassiõpetaja

Kontakt: kristel.paju@oesel.edu.ee

Loodud: 21. jaanuar 2018. a. kell 22.52
Muudetud: 21. jaanuar 2018. a. kell 23.13

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:
huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;
talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;
teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;
tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;
eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I näd
Vulkaani maketi tegemine

II näd
Vulkaani praktiline katse (coca cola ja mentos)

III näd
Milliseid üherakulisi elusolendeid leidub veetilgas? TV lk. 9

IV näd
Teeme ise plastiliinist raku mudeli tv lk. 11

5. näd
Kavanda matk vihmametsa tv lk. 15

6. näd
Tööleht . Elu erinevates keskkonnatingimustes

7. näd
Katse. Toiduainete maitsmine tv lk. 27

8. näd
Rühmatöö . Milleks on inimesel vaja lihaseid tv lk. 30 /2

9. näd
Kujutlus - lähed Kariibi merre sukelduma. Joonista pilt oma seiklustest! TV lk. 33

10. näd
Pulsi mõõtmine TV lk. 34

11. näd
Aju kiidukõne ,, Kes on parim " TV lk. 39

12. näd
Elusündmute ajatelje koostamine tv lk. 41

13. näd
Kirjutame kirja oma kehale Tv lk. 45

14. näd
Jutustuse koostamine inimahvist tv lk. 47

15. näd
Internetist info otsimine mingi enda valitud muuseumi kohta Tv lk. 49

16. näd
Teeme ise hallitusseent

17. näd
Kokkuvõte hallitusseene kasvatamise katses

18. näd
Õuesõpe - linnulaulu kuulamine ja lindude vaatlemine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1)õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema
2) oskab looduses märgata muutusi
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks
4) muutub õppimises iseseisvamaks

Hindamine üles

Hinded kantakse e- Koolis loodusõpetuse päevikusse. Suulised hinnangud, kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid, aktiivne osavõtt tundidest. Arvestuslik hinnang kujuneb I poolaasta lõpuks.
Konsultatsioon ja järelvastamine esmaspäeviti kell 13.00 - 14.00 ruumis 407