Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 6a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Mai Rand

muusikaõpetaja

Kontakt: mai@oesel.edu.ee

Loodud: 21. jaanuar 2018. a. kell 13.38
Muudetud: 21. jaanuar 2018. a. kell 13.38

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Õpilane orienteerub eesti ja erinevate rahvaste muusikakultuurides, muusikaliste tegevuste kaudu areneb kuulamisharjumus ja analüüsivõime, kinnistuvad astme- ja tähtnimed, 1 märgiga helistikud, alteratsioonimärgid, rütmid, taktimõõdud, tempo- ja dünaamikaterminid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

22.01 - Eesti muusikaauhinnad 2018. Näited. Laulud.
29.01 - Akrostihhon Eesti vanema aja muusikast.
5.02 - Eesti muusikakultuuri kohta plakati tegemine grupitööna. Kungla rahvas pähe.
12.02 - 2.ärkamisaeg Eestis. Arkamisaja laulud. Öölaulupeod. Muusikateooria . Hindan kodutööd.
19.02 - Euroopa rahvaste muusika. Soome.
5.03 - Rootsi muusika. Näited. Muusikateooria.
12.03 -- Norra muusika. Näited. Muusiakteooria.
19.03 - Saami muusika. Grupitöö. Näited. Youtube laulud.
26.03 - Läti muusika. Näited. Kordamisküsimused.
2.04 - Kontrolltöö rahvaste muusikast ja muusikateooriast.
9.04 - Norra muusikakultuur. Näited.
16.04 - Saami muusika. Näited. Laulud. Muusikateooria kordus.
30.04 - Läti muusikakultuur. Näited.
7.05- Leedu muusikakultuur. Näited. Laulud. Muusikateooria kordus.
14.05 - Venemaa muusikakultuur. Näited.
21.05 - Austria muusikakultuur. Muusikateooria kordus.
28.05 - Saksamaa muusikakultuur, näited.Kontrolltöö. Laulud.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased on saanud uusi teadmisi eesti muusikakultuuri vallas- ärkamisaeg, esimene laulupidu, selle korraldamine. Samuti on korranud eelmisel aastal õpitud muusikateooriat, omandanud ja arendanud uusi teadmisi- uued helistikud. Tutvunud Euroopa rahvaste muusikaga.

Hindamine üles

Kokkuvõtlik hindamine toimub 4.veerandi lõpul.
3.veerandil hindan akrostihhonit ja eesti hümni sõnade peast valdamist, samuti toimub kontrolltöö eesti muusikast.
4.veerandil hindan rahvaste muusika plakatit ja toimub ka kontrolltöö(27.05) selle teema kohta.