Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Avastusõpetus: 4b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 17. jaanuar 2018. a. kell 14.52
Muudetud: 17. jaanuar 2018. a. kell 14.52

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:
huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;
talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;
teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;
tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;
eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

22.01 Milliseid üherakulisi elusolendeid leidub veetilgas? TV lk. 9
29.01 Teeme ise plastiliinist raku mudeli tv lk. 11
05.02 Kavanda matk vihmametsa tv lk. 15
12.02 Tööleht . Elu erinevates keskkonnatingimustes
19.02 Katse. Toiduainete maitsmine tv lk. 27
VAHEAEG
05.03 Rühmatöö . milleks on inimesel vaja lihaseid tv lk. 30 /2
12.03 Kujutlus - lähed Kariibi merre sukelduma. Joonista pilt oma seiklustest! TV lk. 33
19.03 Pulsi mõõtmine TV lk. 34
26.03 Aju kiidukõne ,, Kes on parim " TV lk. 39
02.04 Elusündmute ajatelje koostamine tv lk. 41
09.04 Kirjutame kirja oma kehale Tv lk. 45
16.04 Jutustuse koostamine inimahvist tv lk. 47
VAHEAEG
07.05 Internetist info otsimine mingi enda valitud muuseumi kohta Tv lk. 49
14.05 Teeme ise hallitusseent
21.05 Kokkuvõte hallitusseene kasvatamise katses
28.05 Õuesõpe - linnulaulu kuulamine ja lindude vaatlemine
04.06 Kokkuvõte vaatlusest

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1)õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema
2) oskab looduses märgata muutusi
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks
4) muutub õppimises iseseisvamaks

Hindamine üles

Hinded kantakse e- Koolis loodusõpetuse päevikusse. Suulised hinnangud, kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid, aktiivne osavõtt tundidest. Arvestuslik hinnang kujuneb I poolaasta lõpuks.
Konsultatsioon ja järelvastamine esmaspäeviti kell 14.00 - 14.45 ruumis 303