Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Virge Lember

klassiõpetaja

Kontakt: virge.lember@oesel.edu.ee

Loodud: 11. jaanuar 2018. a. kell 21.25
Muudetud: 25. mai 2018. a. kell 15.11

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide larendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

22. - 26. jaanuar
Nurkade liigid 1 - https://learningapps.org/watch.php?v=poq62v1m201&allowFullscreen=1
Nurkade liigid 2 - http://tube.geogebra.org/student/meVLRavou
Nurkade liigid 3 - http://learningapps.org/display?v=pusn7c7cj01

29. jaan - 2. veebr
Harilike murdude äratundmine 1 - http://www.kae.edu.ee/exercise/harilike_murdude_aratundmine
Harilike murdude äratundmine 2 - http://www.kae.edu.ee/exercise/harilike_murdude_aratundmine_2
Võrdsed harilikud murrud 1 - http://www.kae.edu.ee/exercise/vordsed_harilikud_murrud
Võrdsed harilikud murrud 2 - http://www.kae.edu.ee/exercise/vordsed_harilikud_murrud_2
Joontepesa - http://games.delfi.ee/game.php?lang=1&cat=22&game=3955&page=0

5. - 9. veebruar
Harilike murdude test 1 - https://www.taskutark.ee/m/test/harilikud-murrud-2/
Harilike murdude test 2 - https://www.taskutark.ee/m/test/harilikud-murrud-2-2/
Pikkusühikute teisendamine - http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/pikkusuhikute_teisendamine_l.htm
Seosed mõõtühikute vahel - https://www.taskutark.ee/m/test/seosed-mootuhikute-vahel-leia-igale-kusimusele-koige-tapsem-vastus/
Mäng murdudega:
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/memory_fractions1.htm
http://www.math-play.com/simplifying-fractions-game/simplifying-fractions-game.html
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/Balloons_fractions1.swf

12. - 16. veebruar
Kümnendmurd arvteljel 1 - http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurd_arvteljel_1
Kümnendmurd arvteljel 2 - http://www.softschools.com/math/decimals/decimal_number_line/
Kümnendmurd arvteljel 3 - http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/decimals/mathman_decimal_numberline.htm
Kümnendmurd arvteljel 4 - https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-decimals/arith-review-decimals-number-line/e/decimals_on_the_number_line_2
Kümnendmurd arvteljle 5 - https://www.thatquiz.org/tq-o/?-j22-l4-nk-p0
Kümnendmurdude võrdlemine - https://www.thatquiz.org/tq-B/?-jg-l1i-nu-p0
Pranglimine - http://miksike.ee/ (Harjuta: liitmine, lahutamine, liitlahutamine.)
Klotsimäng (MAHJONG) – tähelepanu arendamine
http://games.delfi.ee/game.php?lang=1&cat=22&game=4129&page=0

19. - 23. veebruar
Künendmurdude ümardamine 1 - http://www.math-play.com/rounding-decimals-game-1/rounding-decimals-game.html
Kümnendmurdude ümardamine 2 - https://learningapps.org/view1357904
Kümnendmurdude ümardamine 3 - https://learningapps.org/view1346144
Kümnendmurdude ümardamine 4 - http://www.kae.edu.ee/exercise/ymardamine
Kümnendmurdude liitmine - http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_1
Kümnendmurdude lahutamine - http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_lahutamine
Pranglimine
http://miksike.ee/ (Harjuta: liitmine, lahutamine, liitlahutamine.)

26. veebr - 2. märts - KOOLIVAHEAEG

5. - 9. märts
Kümnendmurrud
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=5313
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=596
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3099
Pranglimine - http://www.miksike.ee (Kümnendmurrud, liitmine, lahutamine, liitlahutamine)

12. - 16. märts
Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine - http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=5337
Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine järguühikuga 1 - https://www.taskutark.ee/m/test/matemaatika-test-kumnendmurdude-korrutamine-ja-jagamine-jarguuhikutega/
Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine järguühikuga 2 - https://www.taskutark.ee/m/test/kumnendmurdude-korrutamine-ja-jagamine-test-nr1/
Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine järguühikuga 3 - https://sg.ixl.com/math/primary-6/multiply-and-divide-decimals-by-powers-of-ten
Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine järguühikuga 4 - http://matemaatikatestid.pbworks.com/w/file/fetch/53806004/kumnendmurrud.htm
Pranglimine
http://miksike.ee - kümnendmurrud, liitmine, lahutamine, liitlahutamine

19. - 23. märts
Kirjuta kümnendmurrud - http://mhg.tartu.ee/janika/5B/varasem/K%fcmnendmurrud.htm
Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine järguühikutega 1 - http://sg.ixl.com/math/primary-6/multiply-and-divide-decimals-by-powers-of-ten
Arvutamine kümnendmurdudega - https://palmiste.weebly.com/tehted-kuumlmnendmurdudega.html

26. - 30. märts
Kümnendmurdude liitmine 1 - http://kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_1
Kümnendmurdude liitmine 2 - http://kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_2
Kümnendmurdude lahutamine 1 - http://kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_lahutamine
Kümnendmurdude lahutamine 2 - http://kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_lahutamine_2
Kümnendmurdude korrutamine - http://kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_korrutamine
Peastarvutamine - http://www.kool.ee/?9585

Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine järguühikutega:
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3044
http://www.thatquiz.org/tq-3/?-j12c-l5-nk-p0
http://sg.ixl.com/math/primary-6/multiply-and-divide-decimals-by-powers-of-ten

2. - 6. aprill
Aritmeetiline keskmine
http://matemaatika.edu.ee/sisu/0012/keskmine/index.html
Peastarvutamine
http://www.kool.ee/?9588
Pranglimine
http://www.miksike.ee/#pranglimine/training (Kümnendmurrud: liitmine, lahutamine, korrutamine. Naturaalarvud.)

9. - 13. aprill
Kümnendmurdude test - http://kaidi.esy.es/Ambos/Kordamine/Test1uus.htm
Kümnendmurdude ümardamine 1 - http://kaidi.esy.es/5_klass/kymnend_ymardamine.htm
Kümnendmurdude ümardamine 2 - http://www.free-training-tutorial.com/decimal/decimal-sharks.html
Kümnendmurdude jagamine - http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine_1
Teadmiste test - https://www.taskutark.ee/m/test/jah-ei-vastustega-kusimused-test-nr-1/

16. - 20. aprill
Kümnendmurdude jagamine
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine_1
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine

Lisamaterjalid: http://www.miksike.ee/en/lmtests2.html?theme=2653

23. aprill - 1. mai- KOOLIVAHEAEG

7. - 11. mai
Miljonimäng: kümnendmurdude liitmine ja lahutamine
http://www.quia.com/rr/325144.html
Kümnendmurdude jagamine
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine_1
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine
Peastarvutamine - http://www.miksike.ee (Pranglimine, Trenniväljak, Kümnendmurrud)

14. - 18. mai
Geomeetrilised kujundid - https://learningapps.org/view1147957
Nurkade liigid - https://learningapps.org/watch.php?v=poq62v1m201&allowFullscreen=1
Nurkade mõõtmine - https://www.mathplayground.com/measuringangles.html (liiguta malli nurga mõõtmiseks)
Nurkade mõõtmine 2 - http://www.transum.org/software/SW/Starter_of_the_day/Students/Measuring_Angles.asp (liiguta malli nurga mõõtmiseks)
Nurkade mõõtmine 3 - https://www.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-angle/measure-angles/e/measuring_angles (liiguta malli nurga mõõtmiseks)
Teisendamine - http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/measurement/MeasurementMeters.htm

21. - 25. mai
Arvuta risttahuka täispindala (tahkude pindalade summa) - https://www.ixl.com/math/grade-6/surface-area-of-cubes-and-rectangular-prisms
Murrud
http://www.primarygames.com/fractions/question1.htm
Lahenda ristsõna geomeetriliste kujundite kohta - http://kaidi.esy.es/Suviste/Rists6na/Rists%f5na.htm
Matmaatlised mõisted - http://www.miksike.ee/en/lmtests2.html?start=1&test=5190
Kordamine (lahenda geomeetriliste kujundite ülesandeid vajutades tabelis sinisele pallile) - http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatilised%20testid.html
Järjesta lapsed pikkuse järgi kahanevalt - https://eis.ekk.edu.ee/eis/lahendamine/11242/edit
Test - http://www.mathema.ee/testid/5/geoA.html

28. mai - 2. juuni
Loov/duslaager

4. - 6. juuni
Ruumiline mõtlemine (loenda kuupe) - https://www.mathplayground.com/cube_perspective.html
Koordinaatteljestic (paiguta tulnukas õigesse kohta) - https://www.mathplayground.com/spaceboyrescue.html
Nuputa - http://www.ttkool.ut.ee/nuputa/

7. - 11. juuni
Praktikanädal

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

* Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
* Oskab kasutada arvutit töövahendina.
* Matemaatika ainekavas nõutud oskuste kinnistamine ja rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Arvuti matemaatika tunnis rakendatakse kujundava (õpilast toetava) hindamise põhimõtteid. Õppeprotsessi käigus hinnatakse õpilase tunniülesannete täitmist. Arvuti matemaatikas tehtud töid võib hinnata ka viiepallisüsteemis. Sel juhul kantakse hinne koos vastava selgitusega matemaatika päevikusse ekoolis. Arvuti matemaatika kokkuvõttev hinnang tuleb tunnistusele I poolaasta (4. sept - 19. jaanuar) ja II poolaasta (22. jaanuar - 4. juuni) lõpul - arvestatud/mittearvestatud (A/MA). Kui poolaasta väljapanemisel jääb hinne kahe hinde vahele, siis jäävad otsustavaks kontrolltööde ehk arvestuslikud hinded. Kui õpilasel on aastahinde välja panemisel hinne kahe hinde vahel, siis jäävad otsustavaks kogu õppeaasta vältel (I + II poolaasta) saadud hinded ja/või kontrolltööde hinded.

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Õpilasele ja lapsevanemale meeldetuletuseks kajastub esitamata töö või sooritamata kontrolltöö eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Konsultatsioonid ja järelvastamine neljapäeviti kell 14.00 - 14.45 ruumis 403 või kokkuleppel õpetajaga.