Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12532 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 8a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Mai Rand

muusikaõpetaja

Kontakt: mai@oesel.edu.ee

Loodud: 5. september 2017. a. kell 21.04
Muudetud: 26. november 2017. a. kell 16.55

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, õpime tundma elektrooniliste ja akustiliste klahvpillide tähtsamaid omadusi, omandame elementaarseid teadmisi pop-, rockmuusikast. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

8.09 - Sissejuhatus teemasse. Kooli laul. Klassi edetabel. Kirjutame suvistest muusikaelamustest.
15.09 - Muusikainstrumendid. Klahvpillid.
22.09 - Spordipäev.
29.09 - Muusikainstrumendid. Elektroonilised pillid.
6.10 - Arvutimuusika. Muusikateooria kordus.
13.10 - Muusika ja äri. Autorikaitse. Muusikateooria kordus.
20.10 - Projektipäev.
3.11 - Muusikatehnika areng. Grupitöö.
10.11 - Kordamine tööks. Learningapps. Lemmiklaulud.
17.11 - Kontrolltöö. Kahoot.
24.11 - Pop-, rockmuusika ajalugu. Kantrimuusika. Näited.
1.12 -Rockmuusika eelkäijad. Rockˇnˇroll. Näited.
8.12 - Briti pop 60-ndatel. The beatles, The Rolling stones. Heavy metal.Jõululaulud.
15.12 - Jõululaulud. Jõulumuusika. Vihikute esitamine hindamiseks.
22.12- Projektipäev.
12.01 - Kordamine tööks. Laulutund.
19.01 - Kontrolltöö.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane on tutvunud pop-, rockmuusika ajalooga ja saanud kõige olulisemaid selle valdkonna teadmisi.
Oskab kasutada varemõpitud muusikalist kirjaoskust laulude õppimisel. Tunneb rütmivältusi, oskab esitada rütme keha- ja rütmipillidel. Teab olulisi fakte klahvpillidest.

Hindamine üles

Kokkuvõtlik hindamine toimub 1.poolaasta lõpul. Hinne kujuneb järgmiste tööde põhjal:
1. Muusikainstrumentide töö.
2. Töö pop-, rockmuusika ja muusikatehnika arengujoonte peale .
3. Vihiku hinne. Kontrollin, kas kõik materjalid on olemas, samuti üldist korda.

Töö hinne tuletatakse punktide koguarvust:
Hinne "5": 90-100% punktide arvust
hinne "4": 75- 89% punktide arvust
hinne "3": 50- 74% punktide arvust
hinne "2": 20- 49% punktide arvust
hinne "1": 0- 19% punktide arvust