Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Avastusõpetus: 4a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kristel Paju

klassiõpetaja

Kontakt: kristel.paju@oesel.edu.ee

Loodud: 31. august 2017. a. kell 15.19
Muudetud: 5. september 2017. a. kell 19.05

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:  
huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;  
talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;  
teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;  
tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;  
eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.  
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
Töö Maailma Atlasega 
II nädal
Päikesesüsteemi mudeldamine 
III nädal
Päikesesüsteemi mudeldamine 
IV nädal
Päikesesüsteemi mudeldamine 
V nädal
Päikesesüsteemi mudeldamine  
VI nädal
Ühe planeedi uurimine, hindeline töö- tund raamatukogus 
VII nädal
Päike tekitab varje, katse 
VIII nädal
Planeerime uut praktilist tööd 
IX nädal
Gloobuse mudeldamine 
X nädal
Gloobuse mudeldamine 
XI nädal
Gloobuse mudeldamine 
XII nädal
Gloobuse mudeldamine 
XIII nädal
Gloobuse mudeldamine 
XIV nädal
Gloobuse esitlus (kokkuvõte poolaastast) 
XV nädal
Tähtede vaatlemine nutiseadmes oleva äpi abil (Sky Map)
XVI nädal
Maavärinad - iseseisev töö arvutiga (http://koolielu.ee/waramu/view/1-8a15cfb2-67e7-4721-b20c-1522144106e0 
(http://www.gi.ee/geomoodulid/files/modules/maavarinad2.html) 
XVII nädal
Tornaadod - tööleht tornaadode ja vesipükside kohta. Katsed http://koolielu.ee/waramu/view/1-009306b2-fca8-468f-8fa6-ba4c5372d883 
XVIII nädal
Elu tekkimine Maal. Lühifilmid dinosaurustest 
https://www.youtube.com/watch?v=JULG6mO9mWI 
https://www.youtube.com/watch?v=zONQ7sMQV-s 
https://www.youtube.com/watch?v=Qqs8uRBD56A 
https://www.youtube.com/watch?v=qhr8lKH0HSM 
XIX nädal
Punane raamat ja hävimisohus liigid tv lk 7 http://www.zbi.ee/punane/ 

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema  
2) oskab looduses märgata muutusi  
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks  
4) muutub õppimises iseseisvamaks

Hindamine üles

Kokkuvõttev tulemus, arvestatud või mittearvestatud, kujuneb I poolaasta praktilistest töödest : kõik tööd peavad olema õigeaegselt esitatud. Kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid. 

Konsultatsioon neljapäeviti kell 14.00-15.00 ruumis 407.