Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laivi Jürisson

matemaatikaõpetaja

Kontakt: laivi.jyrisson@oesel.edu.ee

Loodud: 29. august 2017. a. kell 18.07
Muudetud: 18. jaanuar 2018. a. kell 13.52

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. nädal 4. september - 8. september
Pranglimine http://www.miksike.ee/#pranglimine/training

2. nädal 11. september - 15. september
Miljardite klass http://www.kool.ee/?10302
Rooma numbrid 1 http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/Rooma_numbriga_1_10.htm
Rooma numbrid 2 http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/Rooma_numbrid_10_20.htm
Rooma numbrid 3 https://eu.ixl.com/math/grade-5/roman-numerals
Naturaalarvud http://www.mathema.ee/testid/5/naturaalA.html
Loogikamäng http://www.logicgames.com/webgames/frogjump.html

3. nädal 18. september - 22. september
Reipalt koolipinki!

4. nädal 25. september - 29. september
1. Naturaalarvude võrdlemise mäng https://www.quia.com/rr/362351.html
2. Ümardamine miljonimäng http://mrnussbaum.com/mathmillions/
3. Naturaalarvude ümardamine (vali vasakult menüürealt naturaalarvude ümardamine) http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html
4. Ümardamine kümnelisteni http://www.kool.ee/?10336
5. Ümardamine sajalisteni http://www.kool.ee/?10337
6. Ümardamine tuhandelisteni http://www.kool.ee/?10343

Harjuta naturaalarvud juhutehe Pranglimine http://www.miksike.ee/#pranglimine/training

5. nädal 2. oktoober - 6. oktoober
1. Arvavaldised http://www.v-maarja.ee/heli/oppematerjal/arvavaldis.htm
2. Tähtavaldise koostamine http://www.kool.ee/?10374
3. Arvuta tähtavaldise väärtus http://www.v-maarja.ee/heli/oppematerjal/T%E4htavaldis.htm
4. Arvavaldise koostamine ja arvutamine (võid kasutada kalkulaatorit) http://www.kool.ee/?10373
5. Pranglimine (liitmine jahutamine 3 tase) http://www.miksike.ee/#pranglimine/training
6. Pranglimine (korrutamine ja jagamine 2 tase) http://www.miksike.ee/#pranglimine/training


6. nädal 13. oktoober
1. Kirjalik liitmine (Vali vasakult menüüreast kirjalik liitmine. Tee 20 tehet. Pead kirjutama ka meeldejätmise arvud)
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html
2. Kirjalik lahutamine (Vali vasakult menüüreast kirjalik lahutamine. Tee 20 tehet. Pead kirjutama ka meeldejätmise arvud) http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html
3. Pranglimine (liitmine jahutamine 3 tase) http://www.miksike.ee/#pranglimine/training
4. Pranglimine (korrutamine ja jagamine 2 tase) http://www.miksike.ee/#pranglimine/training
5. Pranglimine (võrdlemine 1 tase) http://www.miksike.ee/#pranglimine/training

7. nädal 16. oktoober - 20. oktoober
1. Probleemülesanne http://www.kool.ee/?10352
2. Võrrand http://www.kool.ee/?10384
3. Naturaalarvude ümardamine (vali vasakult menüürealt naturaalarvude ümardamine) http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html
4. Naturaalarvud juhutehe Pranglimine http://www.miksike.ee/#pranglimine/training

VAHEAEG 21. oktoober - 29. oktoober

8. nädal 3. november
1. Lõik, kiir ja sirge https://learningapps.org/3951622
2. Mõõtühikute teisendamine https://learningapps.org/3952030
3. Teisendamine (5 testi) http://lemme11.planet.ee/dokumendid/hotpot/teisendamine1.htm
4. Teisendamine (liigu noolega edasi 3 testi) http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/pikkusuhikute_teisendamine_l.htm
5. Loe skaalalt õige number https://learningapps.org/2556090
6. Koosta sagedustabel ja koosta tulpdiagramm http://www.kidsmathgamesonline.com/numbers/mathdata.html


9. nädal 10. november
1. Nipid peast arvutamiseks http://www.kool.ee/?9544
2. Kahekordistamine ja poolitamine http://www.kool.ee/?10363
3. Kirjalik korrutamine
http://www.thatquiz.org/tq-1/?-jg24-la-nu-p0
4. Algebralised pusled https://www.mathplayground.com/algebra_puzzle.html
5. Korrutamine 2 tase - lehele paned tulemuse kui saad vähemalt 500 punkti http://www.miksike.ee/#pranglimine/training
6. Korrutamine 2 tase - lehele paned tulemuse kui saad vähemalt 500 punkti http://www.miksike.ee/#pranglimine/training

10. nädal 17. november
1. Korruta (ühenda/lohista tehte peale õige vastus) https://learningapps.org/2136754
2. Kirjalik korrutamine (lahenda paberil 5 tehet)
http://www.kae.edu.ee/exercise/korrutamine_6
3. Tehete järjekord (arvuta ja ole esimene) https://learningapps.org/1731662
4. Miljonimäng https://learningapps.org/2238555
5. Korrutamine 2 tase - lehele paned tulemuse kui saad vähemalt 600 punkti http://www.miksike.ee/#pranglimine/training
6. Korrutamine 2 tase - lehele paned tulemuse kui saad vähemalt 600 punkti http://www.miksike.ee/#pranglimine/training

11. nädal 24. november
1. Mäng korrutamine (8 levelit) http://www.abcya.com/multiplication_mine.htm
2. Jäägiga jagamine (ühenda/lohista tehte peale õige vastus) https://learningapps.org/1169893
3. Järkarvuga korrutamine ja jagamine https://learningapps.org/3398070
4. Tehete järjekord https://learningapps.org/2797839
5. Mäng Kõievedu https://www.mathplayground.com/ASB_Pony_Pull_Division.html
6. Korrutamine 2 tase - lehele paned 3 tulemust mis on vähemalt 600 punkti http://www.miksike.ee/#pranglimine/training


12. nädal 1. detsember
1. Leia võrrandile õige lahend https://learningapps.org/2132768
2. Kirjalik korrutamine nulliga https://learningapps.org/1493218
3. Mäng - saa rida esimesena (3ne või 4ne) https://www.mathplayground.com/factor_pair_up.html
4. Mängi https://www.mathplayground.com/multiplication_blocks.html
5. Koosta tehe https://www.mathplayground.com/order_of_operations.html
6. Pranglimine JUHUTEHE http://www.miksike.ee/#pranglimine/training


13. nädal 8. detsember

1. Jaguvustunnused https://learningapps.org/display?v=pi1i1d27n01
2. Jaguvustunnused (vali vasakult kolmas link) http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html
3. Jaguvustunnused tööleht http://www.kool.ee/?10360
4. Jaguvustunnused Test https://www.taskutark.ee/m/test/jaguvuse-tunnused-margista-ara-need-arvud-mis-jaguvad-antud-arvudega/
5. Sudoku(vali omale sobiv tase) http://www.jigsawdoku.com/
6. Naturaalarvu lahutamine algteguriteks https://www.mathplayground.com/factortrees.html
7. Pranglimine JUHUTEHE Tase 3 http://www.miksike.ee/#pranglimine/training

14. nädal 11. detsember - 15. detsember
1. Algarvud ja kordarvud https://learningapps.org/watch?v=putwaowec
2. Algteguriteks tegurdamine http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html
3. Test https://www.taskutark.ee/m/test/algarvud-ja-kordarvud-leia-oiged-vastused/
4. SÜT http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=537
5. Pranglimine JUHUTEHE 2.tase HINDELE http://www.miksike.ee/#pranglimine/training


15. nädal 18. detsember - 22. detsember
Projektipäev

VAHEAEG 23. detsember 2017 - 7. jaanuar 2018

16. nädal 12. jaanuar
1. Arvude suurim ühistegur (SÜT) ja arvude vähim ühiskordne (VÜK) https://learningapps.org/watch?v=pxbhvib9301
2. Nurk ja nurkade liigid
https://learningapps.org/watch.php?v=poq62v1m201&allowFullscreen=1
3. Harjuta nurga mõõtmine
https://www.mathplayground.com/measuringangles.html
4. Tulnukate tulistamise mäng - proovi määrata nurga suurus http://www.xpmath.com/forums/arcade.php?do=play&gameid=75#.UQE2LKV3vfs
5. Planeetide leidmise mäng - suuna teleskoop õige nurga all.
http://pbskids.org/cyberchase/math-games/star-gazing/
6. Planeetide leidmise mäng - suuna teleskoop õige nurga all. http://www.mathplayground.com/alienangles.html17. nädal 19. jaanuar
1. Geogebra - nurga joonestamine ja nurga mõõtmine.
2. Nurga liigid http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3106
3. Harjuta nurga mõõtmine
https://www.mathplayground.com/measuringangles.html
4. Tulnukate tulistamise mäng - proovi määrata nurga suurus http://www.xpmath.com/forums/arcade.php?do=play&gameid=75#.UQE2LKV3vfs
5. Planeetide leidmise mäng - suuna teleskoop õige nurga all.
http://pbskids.org/cyberchase/math-games/star-gazing/
5. Planeetide leidmise mäng - suuna teleskoop õige nurga all. http://www.mathplayground.com/alienangles.html

Excelis tulpdiagrammide tegemine
Õpik ül 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

* Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
* Oskab kasutada arvutit töövahendina.
* Matemaatika ainekavas nõutud oskuste kinnistamine ja rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Arvuti matemaatika tunnis rakendatakse kujundava (õpilast toetava) hindamise põhimõtteid. Õppeprotsessi käigus hinnatakse õpilase tunniülesannete täitmist. Arvuti matemaatikas tehtud töid võib hinnata ka viiepallisüsteemis. Hinne kantakse koos vastava selgitusega matemaatika päevikusse ekoolis. Arvuti matemaatika hinne on kokkuvõttev hinnang I ja II poolaasta lõppedes - arvestatud/mittearvestatud (A/MA).

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Õpilasele ja lapsevanemale meeldetuletuseks kajastub esitamata töö või sooritamata kontrolltöö eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Konsultatsioonid ja järelvastamine neljapäeviti kell 14.30 - 15.30 ruumis 406 või kokkuleppel õpetajaga.