Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

C-võõrkeel (S): 11abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 29. august 2011. a. kell 12.27
Muudetud: 8. jaanuar 2012. a. kell 12.48

Õppeaasta: 2011/2012

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õpetamine on sama oluline nagu iga teise võõrkeele õpetamine õpilase mälu, maailmapildi , silmaringi arendamiseks. Tänapäeva noor inimene võib juba kooli ajal sattuda täiesti ootamatult mõnda välisriiki näiteks vahetusõpilaseks. Koos vanematega puhkusereisil olles või klassiekskursioonil võib nooruk vajada suhtlemiseks näiteks saksa keelt. Kõigi nende situatsioonide korral on hea kui oskad erinevaid võõrkeeli. Kesk-Euroopas räägib väga suur protsent rahvastikust saksa keelt. Kuna noorena on keele omandamine kõige lihtsam, siis on kindlasti vaja õppida võõrkeeli juba koolieas. Kui koolieas on pandud alus algteadmistele, siis on hiljem hea tahtmise korral lihtne õpinguid jätkata või kohe antud keelekeskonnas praktiseerima hakata. Erinevate keelte oskus on ka potentsiaalne alus tööjõuturul läbilöömiseks.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. nädal
05.09.-09.09.2011
1. tund
Wiederholung (L.15-16)
2. tund
L.16 Genitiv, Bildung, Übungen
2. nädal
12.09.-16.09.2011
1. tund
L.16 B Frieda und Leonhard Langfeld haben ein Wohnmobil
2. tund
L.16-C Meinhard und seine Tante Ulrike. Kodune kontrolltöö (L.15-16)
3. nädal
19.09.-24.09.2011
1. tund
Schreibe und erzähle- Was mache ich in meiner Freizeit?
2. tund
Stundenkontrolle (L.16-Wörter, Genitiv)
4. nädal
26.09.-30.09.2011
1. tund
L.17 Wie komme ich zur Post? Regelmässige Verben.
2. tund
Ich suche die Post. Dialoge. Grundformen. Das Präteritum.
5. nädal
03.10.-07.10.2011
1. tund
L.17 Öffnungszeiten. Grundformen.
2. tund
Rund um das Telefon. Das Perfekt.
6. nädal
10.10.-14.10.2011
1. tund
L.17. Es ist schon ziemlich dringend. Grundformen.
2. tund
Wo ist eine Bushaltestelle. Üb. mit Prät. und Perfekt.
7. nädal
17.10.-21.10.2011
1. tund
L.17. Test (das Prät. und das Perfekt der regelm. Verben)
2. tund
Zum Bahnhof oder zum Flughafen?
8. nädal
31.10.-04.11.2011
1. tund
Wie gehe ich zum Stadtzentrum (zur Schule, nach Hause)? Unregelm. Verben
2. tund
Den Weg erklären. Grundformen der unregelm. Verben.
9.nädal
07.11.-11.11.2011
1. tund
Den Weg erklären. Grundformen, Übungen.
2. tund
L.18 Meine Handtasche ist weg. Unregelm. Verben.
10. nädal
14.11.-18.11.2011
1. tund
Infinitiv mit oder ohne "zu", Übungen
2. tund
Test (Grundformen der unregelm. Verben)
11. nädal
21.11.-25.11.2011
1. tund
Hilfe! Unser Fernseher brennt! Imperativ.
2. tund
Übungen mit Imperativ. Wiederholung des Wortschatzes.
12. nädal
28.11.-02.12.2011
1. tund
Ein Unfall auf dem Autobahn. Hören und Lesen.
2. tund
Ich fühle mich nicht wohl. Dativergänzung.
13. nädal
05.12.-09.12.2012
1. tund
L.18 Wiederholung. Dialoge mit dem Wortschatz.
2. tund
Üb. aus dem Arbeitsheft
14. nädal
12.12.-16.12.2011
1. tund
Weihnachten in Estland.
2. tund
Weihnachtslieder.
15. nädal
19.12.-23.12.2011
1. tund
Weihnachten in Deutschland. Kuchen und Kekse.
16. nädal
09.01.-13.01.2012
1. tund
Wiederholung der Zeitformen.
2. tund
Üb. aus dem Arbeitsheft.

II kursus

1. nädal 16-20.01.2012

1. tund L.19 Wo liegt Estland?
2. tund Estland auf der Europakarte.

2. nädal 23-27.01.2012

1. tund Land, Nation, Sprache.
2. tund Omadussõnade võrdlemine

3. nädal 30.01-3.02.2012

1. tund jutustamine Eestist.
2. tund Kontrolltöö (L.19)

4. nädal 6-10.02.2012

1. tund L.20 Wo spricht man Deutsch?
2. tund Deutschsprachige Länder. Datum.

5. nädal 13-17.02.2012
Deutsch für Fortgeschrittene Teil I

1. tund L.1 Unsere Mitmenschen. Gesichtsteile.
2. tund Körperteile.

6. nädal 20-23.02.2012

1. tund Mein Traummann, meine Traumfrau.
2. tund Schwache Dekl. der Substantive.

7. nädal 27.02-2.03.2012

1. tund Mein Freund, meine Freundin.
2. tund Antonyme.

8.nädal 5-9.03.2012

1. tund Wiederholung zur KA. (L.1 Unsere Mitmenschen)
2. tund Kontrollarbeit. (L.1)

9. nädal 12-16.03.2012

1. tund L.2 Rund um das Auto.
2. tund Die Fahrschule.

10. nädal 26.03-30.03.2012

1. tund Kreuzworträtsel bilden
2. tund Kreuzworträtsel lösen.

11. nädal 2-5.04.2012

1. tund Imperativbildung.
2. tund Weltberühmte deutsche Automarken.

12. nädal 9-13.04.2012

1. tund Legende "Ferry" Porsche
2. tund Legende "Ferry" Porsche, Relativpronomen.

13. nädal 16-20.04.2012

1. tund Relativpronomen. Übungen.
2. tund Test-Relativpronomen

14. nädal 23-27.04.2012

1. tund Das Datum- Ordnungszahlen.
2. tund F. Porsche- Fragen beantworten.

15. nädal 30.04-4.05.2012

1. tund L.3 Rund um die Erde.
2. tund Die sechs Erdteile. (lesen, übers.)

16. nädal 7-11.05.2012

1. tund Artikel bei geografischen Namen.
2. tund Komparation der Adjektive

17. nädal 14-18.05.2012

1. tund Verschiedene Länder , verschiedene Völker.
2. tund Land, Nation, Sprache.

18. nädal 21-25.05.2012

1. tund Test- Land , Nation , Sprache.
2. tund Über Kontrollarbeiten.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased oskavad:
* rääkida oma tegemistest vabal ajal
*kasutada oma kõnes kõiki nelja õpitud käänet
*juhatada teed linnaplaani abil
*kasutada vestluses täisminevikku õpitud tegusõnade põhivormidega
*kasutada jutustamisel minevikku
* küsida tervise kohta ja rääkida oma tervisest ja haigustest
*rääkida Eestist kasutades õpitud sõnavara

II kursuse lõpus õpilased oskavad:
*jutustada Eestist
*moodustada omadussõna võrdlusastmeid
*rääkida olulisemast saksa keelt kõnelevate maade kohta
*nimetada inimese näo-ja kehaosi ja kasutada neid inimese välimuse iseloomustamisel
*kirjeldada inimest tema iseloomuomaduste abil
*rääkida oma sõbrast, unelmate kaasast
*liiklusalast sõnavara, koostada saksa keeles ristsõna, lahendada ristsõna
*moodustada käskiva kõneviisi vorme
*kasutada lauses siduvat asesõna
*kasutada artiklit geograafiliste nimede ees
*Euroopa maade nimesid, keeli, rahvusi

Hindamine üles

Hinne pannakse välja periodi lõpul kirjalike tööde ja suuliste vastuste aritmeetilise keskmise põhjal.
Kirjaliku töö hinne kujuneb vastavalt:
90-100 % õige "5"
75-89 % õige "4"
50-74 % õige "3"
20-49 % õige "2"
0-19 % õige "1"
Kui testi tegemisel on õpilane puudunud või õpilane on saanud mitterahuldava hinde, tuleb töö vähemalt 10 päeva jooksul järgi teha leppides õpetajaga eelnevalt aeg kokku.Kui õpilane on puudunud üle viie korra perioodi jooksul, peab ta tegema perioodi lõpul arvestuse.