Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 24. märts 2017. a. kell 13.26
Muudetud: 3. aprill 2017. a. kell 09.56

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

27.03
https://sites.google.com/site/eveklassid/matemaatika/viited-5-klassile
03.04
Kool.ee - haridusportaal: matemaatika testid : keskmise arvutamine
10.04
Kümnendmurdude jagamine
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine_1
17.04
https://www.ixl.com/math/grade-7/add-and-subtract-decimals
24.04
Projektipäev
08.05
http://www.miksike.ee/en/lmtests2.html?start=1&test=5898
http://sg.ixl.com/math/primary-6/multiply-and-divide-decimals-by-powers-of-ten
15.05
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3044
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_korrutamine
22.05
Kunsti -ja loovuslaager
29.05
sudoku
http://www.jigsawdoku.com/

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
Oskab kasutada arvutit töövahendina.
Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid. Arvestatakse aktiivset osalemist õppeprotsessis, tunniülesannete täitmist.
Arvuti matemaatikas saadud hinne kantakse koos vastava selgitusega matemaatika hinnete hulka.
Kokkuvõttev hinne kantakse tunnistusele (A, MA) II ja IV veerandil lõpuks.

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Esitamata töö või sooritamata töö kajastub eKoolis nullina. "0" , mis asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist. Järelvastamine toimub 10 päeva jooksul pärast töö tagasisidet

Konsultatsioonid esmaspäeviti kell 14.00 - 14.45 ruumis 303 ja järelvastamine neljaapäeviti kell 13.00 - 14.45 ruumis 303 või kokkuleppel õpetajaga.