Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

C-võõrkeel (S): 10abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 28. august 2011. a. kell 17.38
Muudetud: 2. jaanuar 2012. a. kell 22.11

Õppeaasta: 2011/2012

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õpetamine on sama oluline nagu iga teise võõrkeele õpetamine õpilase mälu, maailmapildi , silmaringi arendamiseks. Tänapäeva noor inimene võib juba kooli ajal sattuda täiesti ootamatult mõnda välisriiki kas vahetusõpilaseks või puhkusereisil koos vanematega või klassiekskursioonil võib vajada suhtlemiseks näiteks saksa keelt. Kõigi nende situatsioonide korral on hea kui oskad vastavat võõrkeelt. Kesk-Euroopas räägib väga suur protsent rahvastikust saksa keelt. Kuna noorena on keele omandamine kõige lihtsam, siis on kindlasti vaja õppida seda juba koolieas. Tööjõuturul mängib kindlasti suurt rolli erinevate keelte oskus.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1.nädal
5.09-9.09.2011
1. tund
Saksa keele õppimise tähtsusest, hääldusreeglid.
2. tund
Hääldusreeglid, saksa keele tähestik.
2. nädal
12.09-16.09.2011
1. tund
L.1 Tere tulemast Saksamaale! Kuidas on Teie nimi?
2. tund
Asesõnad ja tegusõna pööramine olevikus.
3. nädal
19.09-23.09.2011
L.2 Ma räägin saksa keelt. Dialoogid, tegusõna pööramine.
2. tund
Tegusõna olema pööramine, tv. harjutused.
4. nädal
26.09-30.09.2022
1. tund
L.3 Telefon-nimi-aadress. Numbrid 1-20
2. tund
Numbrid 20-100. Kui vana sa oled? Tv. harjutused.
5. nädal
03.10-07.10.2011
1.tund
Numbrite kordamine. Telefoninumbri, vanuse , aadressi ütlemine.
2. tund
Kordamine tööks (L. 1-3)
6. nädal
10.10-14.10.2011
1. tund
Kontrolltöö 1. (L.1-3)
7. nädal
17.10-21.10.2011
1. tund
L.4 See on auto. Määrava ja umbmäärase artikli kasutamine.
2. tund
Mis see maksab?
Härra Wiedling sõidab autoga.
8. nädal
31.10-04.11.2011
1. tund
L.4 kordamine. Tv. harjutused.
2. tund
L.5 Minu koht või Teie koht? Omastav asesõna, selle kasutamine kasutamine.
9. nädal
07.11-11.11.2011
1. tund
L.5 Omastav ases. Tv. h. Kordamine. (L.4-5)
2. tund
Kontrolltöö 2. (L.4-5)
10. nädal
14.11-18.11.2011
1.tund
L.6 Mitu perekonda. Mitmuse moodustamine. Harjutused tv.
2. tund
Nimisõna mitmus, harjutused. Omastava asesõna kasutamine.
11. nädal
21.11-25.11.2011
1. tund
L.7 Millal? Kellaajad- dialoogid.
2. tund
Kellaajad. Öeldise koht jutustavas lauses. Harjutused tv.
12. nädal
28.11-02.12.2011
1. tund
L.8 Kalender Kuud, nädalapäevad, järgarvsõna.
2. tund
Kuupäeva ütlemine, dialoogid.
13. nädal
05.12-09.12.2011
1. tund
Kordamine (L.7-8)
2. tund
Kontrolltöö 3. (L.7-8)
14. nädal.
12.12-16.12.2011
1. tund
L.9 Mis Teil on täna kavas? Modaaltegusõnade pööramine olevikus.
2. tund
L.9 Lahutatava eesliitega sõnade pööramine, harjutused.
15. nädal
19.12-23.12.2011
1. tund
L.9 Minu päevaplaan. harjutused töövihikust.
2. tund
Jõululaulud, mängud.

II kursus

1. nädal 9-13.01.2912

1. tund L.9 kordamine . Modaaltegusõna koos lahutatava liitega verbiga.
2. tund L.9 Tunnikontroll.

2. nädal 16-20.01.2012

1. tund L.10 Head isu! Lõunamenüü.
2. tund Kuidas maitseb? Dialoogid. Artikli kasutamine toiduainete ees.

3. nädal 23-27.01.2012

1. tund Sisehääliku muutusega verbi pööramine, tv. harjutused
2. tund L.11 Me ostame toiduaineid. Sõnavara, verbi pööramine.

4. nädal 30.01.-3.02.2012

1. tund Carola sõidab kaubahalli. für+ Akk.
2. tund Lühikese jutu koostamine ostmise teemal etteantud sõnavaraga.

5. nädal 6-10.02.2012

1. tund Omadussõna ilma artiklita Akk. ja Dat. Töövihiku harjutused
2. tund Sõnavara kontroll (L.10-11)

6. nädal 13-17.02.2012

1. tund L.12 Me ostame riideid ja mööblit. Sõnavara. Omadussõna umbm. artikli järel.
2. tund Dialoogide lugemine, koostamine. Mida ma vajan?

7. nädal 20-23.02.2012

1. tund Ma ostan riideid. (dialoog kaupluses)
2. tund Ma ostan mööblit. (dialoog mööblipoes)

8. nädal 27.02-2.03.2012

1. tund L.13 Küsimused kuhu? ja kus? Kus on minu prillid?
2. tund Kuhu panna laud? Akk. koos eessõnadega

9. nädal 5-9.03.2012

1. tund Eessõnade kasutamine dativis ja akusativis. harjutused töövihikus.
2. tund Isikulise asesõna käänamine. Harjutused.

10. nädal 12-16.03.2012

1. tund Korrata tööks L.13
2. tund Kontrolltöö L.13

11. nädal 26-30.03.2012

1. tund L.14 Meil kõigil on palju tegemist. Volker Kunz.
2. tund Sidesõnade kasutamine pea-ja kõrvallause ühendajana.

12. nädal 2-6.04.2012

1. tund Lisa ja Niklas. Saksa koolisüsteem
2. tund Umbmäärased, näitavad ja küsivad asesõnad, nende kasutamine

13. nädal 9-13.04.2012

1. tund Silke Seiffert. Sich verbid, nende pööramine.
2. tund Omadussõna määrava artikli järel.

14. nädal 16-20.04.2012

1. tund Wilhelm Schröder.
2. tund Harjutused töövihikust.

15.nädal 23-27.04.2012

1. tund Kordamine tööks (L.14)
2. tund Kontrolltöö (L.14)

16. nädal 30.04.-4.05.2012

1. tund L.15 Meie vaba aeg. Sõnavara.
2. tund Günther, spordifänn. Es kasutamine .

17. nädal 7-11.05.2012

1. tund Erika loeb ja kirjutab meelsasti.
2. tund Eessõna von kasutamine. Töövihiku harjutused.

18. nädal 14-18.05.2012

1. tund L.15 kordamine.
2. tund Kontrolltöö (L.15)


19. nädal 21-25.05.2012

1. tund Kordamine.
2. tund Kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Kümnenda klassi esimesel kursusel alustavad õpilased saksa keele kui kolmanda võõrkeele õppimist. Nad õpivad saksa keele hääldusreegleid, tähestikku, tegusõna pööramist olevikus, nimisõna käänamist ja muid gr. reegleid. Õpilased õpivad sõnu ja sõnaühendeid, lausete moodustamist. Jutustava lause kõrval õpitakse ka moodustama küsilauseid- nii küsisõnaga kui ka kas-küsimusi.
Õpilased õpivad numbreid ja nende kasutamist vanuse , sünniaja , kuupäeva, kellaaja, autonumbri, hindade jne. ütlemisel.
I kursuse lõpuks õpilased oskavad;
* öelda peast tähestikku ja täht-tähelt öelda saksa keeles oma nime
*kasutada õpitud hääldusreegleid
*rääkida endast õpitud sõnavara piires
*kasutada numbreid vanuse, kuupäeva autonumbri, kellaaja jne. ütlemiseks
*moodustada lihtsaid küsilauseid õpitud sõnavara piires
*kasutada omastavat asesõna
*pöörata tegusõna olevikus
*moodustada õpitud nimisõnade mitmust
*moodustada lühikesi dialooge

II kursuse lõpuks õpilased oskavad:
*rääkida toitudest, mida nad söövad ja mida ei armasta
*tellida sööke ja jooke
*osta teatud rõivaid ja mööblit (dialoog)
*rääkida, kus ruumis asjad asuvad või kuhu need panna
* moodustada liitlauset kasutades erinevaid sidesõnu
*kasutada omadussõna ees määravat ja umbmäärast artiklit
*moodustada umbisikulist lauset sõnaga- man
*rääkida oma vaba aja tegemistest

Hindamine üles

Hindamine ülesHinne pannakse välja periodi lõpul kirjalike tööde ja suuliste vastuste aritmeetilise keskmise põhjal.
Kirjaliku töö hinne kujuneb vastavalt:
90-100 % õige "5"
75-89 % õige "4"
50-74 % õige "3"
20-49 % õige "2"
0-19 % õige "1"
Kui testi tegemisel on õpilane puudunud, tuleb töö vähemalt 10 päeva jooksul järgi teha leppides õpetajaga eelnevalt aeg kokku.Kui õpilane on puudunud üle viie korra perioodi jooksul, peab ta tegema perioodi lõpul arvestuse.