Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Ajalugu: 7b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kaisa Sau

ajalooõpetaja

Kontakt: kaisa.sau@oesel.edu.ee

Loodud: 22. märts 2017. a. kell 14.16
Muudetud: 22. märts 2017. a. kell 14.16

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalooõpetus aitab mõista meie ümber toimuvat ja luua tulevikuvisioone, näidates, et minevik, olevik ja tulevik on omavahel väga tihedalt seotud. Ajalooõpetus õpetab elu nägema erinevatest vaatepunktidest, analüüsima, sünteerima, seletama, hindama ja kirjeldama. Ajalooõpetus arendab empaatiavõimet ning rõhutab tolerantsuse olulisust. Ajalugu õpetab kriitilist ja iseseisvat mõtlemist ning eristama fakte tõlgendusest. Ajalugu õpime, et väärtustada minevikku ja traditsioone.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
1. Koolid ja haridus. Lk 72-75
2. Ülikoolid ja õpetlased. Lk 76-79
II nädal
1. Tehnoloogia ja meditsiin. Lk 80-83
2. Kordamine kontrolltööks
III nädal
1. Kontrolltöö
2. Renessanss ja humanistid. Lk 86-89
IV nädal
1. Suured maadeavastused. Lk 90-93
2. Euroopa koloniaalajastu algus. Lk 94-97
V nädal
1. Varauusaegne riik. Lk 98-101
2. Reformatsioon. Lk 102-105
VI nädal
1. Vastureformatsioon. Lk 106-109
2. Muutused igapäevaelus. Lk 110-113
VII nädal
1. Kordamine kontrolltööks
2. Kontrolltöö
VIII nädal
1. Reformatsioon ja Liivi sõda. Lk 114-117
2. Eesti Rootsi ja Taani valduses. Lk 118-121
IX nädal
1. Kordamine
2. Kordamine
X nädal
1. Kordamine
2. Kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Veerandi lõpuks õpilased:
• teavad olulisemaid teemakohaseid aastaarve ja seletavad lahti olulisemaid mõisteid
• iseloomustavad keskaja hariduselu ja koolihariduse kättesaadavust
• teavad, mida koolides õpetati
• teavad kuhu ja miks tekkisid esimesed ülikoolid
• kirjeldavad keskaja teaduselu
• oskavad nimetada olulisemaid tehnilisi uuendusi ja annavad hinnangu nende olulisusele
• teavad kes olid humanistid ja kirjeldavad nende maailmanägemust
• teavad mis on renessanss ja kust ja kuidas see alguse sai
• kirjeldavad renessansiaegset maailmanägemust
• teavad, miks hakati ette võtma pikki merereise ja kust kuhu
• iseloomustavad, mida tõi uute maade avastamine endaga kaasa
• kirjeldavad koloniaalajastu algust
• teavad kuidas eurooplased vallutatud alasid kohtlesid ja annavad sellele hinnangu
• analüüsivad kolooniate olemasolu tähtsust emamaale
• nimetavad varauusaja Euroopa tähtsamaid riike ja kirjeldavad nende valitsemist
• teavad miks, kuidas, millal ja kust sai alguse reformatsioon
• annavad hinnangu reformatsioonile ja muudatusele mida see kaasa tõi
• teavad miks ja kuidas toimus vastureformatsioon
• hindavad reformatsiooni ja vastureformatsiooni mõju kaasajale ja tänapäevale
• iseloomustavad keskaja lõpul toimunud muudatusi igapäevaelus
• teavad kuidas mõjutas reformatsioon tänapäeva Eesti alasid
• kirjeldavad eestlaste eluolu Rootsi ja Poola valduses

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kokkuvõtvat hindamist. Neljanda veerandi hinne kujuneb kahest kontrolltööst ja tunnihindest (tunnikontrollid, suulised vastamised ja tunnitööd). Tunnihinded annavad veerandi lõpuks kokku ühe arvestusliku hinde, mille osakaal lõpphindes on 1/3.
Tegemata või hindele "2" või "1" hinnatud tööd on võimalik järele vastata 10 päeva jooksul pärast hinde teada saamist. Esitamata töö märgitakse nulliga, mis asendub hindega pärast töö esitamist või hindega „1” kui 10 päeva jooksul ei ole tööd esitatud. Järgi saab vastata ainult hinnet "2" ja "1". Ühte tööd on võimalik järele vastata üks kord. Tunnikontrollide ja suuliste vastamise toimumise korra üle otsustab õpetaja. Tunnikontrolli võib kirjutada ka osa õpilasi klassist, mitte terve klass korraga. Õpilane peab olema valmis vastama iga tund. Tunnikontrolle ja suulisi vastamisi järgi vastata ei saa. Kui õpilane ei ole mingil põhjusel saanud antud tunniks õppida, siis ta annab sellest õpetajale teada enne tunni algust, hilisemaid vabandusi arvesse ei võeta.
Kirjalikke tööde hindamine toimub vastavalt skaalale:
90-100% hinne „5”
75-89% hinne „4”
50-74% hinne „3”
20-49% hinne „2”
0-19% hinne „1”
Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 15.00 ruumis 409.