Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kodulugu: 5c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Katrin Liiv

inglise keele õpetaja / klassiõpetaja

Kontakt: katrin.liiva@oesel.edu.ee

Loodud: 22. märts 2017. a. kell 10.28
Muudetud: 8. mai 2017. a. kell 08.39

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Koduloo õpetuse kavandamine ja korraldamine lähtub järgmistest põhimõtetest:
1) kodulugu on õppeaine, mis toetab rahvusliku ja piirkondliku identiteedi kujunemist,
rahvuskultuuri säilimist ja kestmist;
2) kodulugu käsitleb integreeritult kodulinna/kodukoha loodus-, kultuuri-, haridus-,
majandus- ja töökeskkonda ning selle toimimist ajaloolises kujunemises;

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

27.-31.märts
Kordamistund ärkamisajast

3.-7.aprill
Eesti Vabariik 1918

10.-14.aprill
Vabadussõda. Töö kaardiga tv lk 95

17.-21.aprill
Eesti aeg ja Eesti asjad. Jaan Tõnisson, Konstantin Päts, Kristjan Palusalu tv lk 100-101

24.-28.aprill
ETV saade „ Ajavaod” 13.12.2011 tv lk 102-103 http://etv.err.ee/v/elusaated/ajavaod/saated/c267df86-cfb7-4cc4-a5b7-258dc76712db/ajavaod-moobliga-euroopasse-etv-2011

1.-5.mai
riigipüha

8.-12.mai
Eesti rahva kannatuste aastad tv 108-111 Metsavennad.
https://www.youtube.com/watch?v=varLsbI0roo

15.-19.mai
Nõukogude aeg. Minu pere mälestused

22.-26.mai
Loovuslaagri raames Pärnu muuseumi külastus „11 000 aastat ajalugu”

29.-30.mai
Taasiseseisvunud Eesti. Balti kett. Laulev revolutsioon.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
tunneb ja väärtustab oma kodulinna/-koha ajalugu ja kultuuriväärtusi;
tunneb kohalikke looduslikke vaatamisväärsusi, matkaradu;
väärtustab oma kodukohta ja selle eripära: keelt, kombestikku, omakultuuri;
oskab hankida koduloolist teavet eri allikatest (sh turismiinfo)
oskab tutvustada kodulinna/kodukoha vaatamisväärsusi klassi/kooli külalistele.

Hindamine üles

Koduloos kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid. Hinne õppeaasta lõpul "arvestatud" A/ "mittearvestatud" MA ( individuaalsete rühmatööde tegemine, osalemine õppeprotsessis). Koduloo hinded kantakse e-koolis ajaloo päevikusse (vt märkust tunnikavas)
Konsultatsioon neljapäeviti kell kell 14.00-14.45 ruumis 200a.