Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Avastusõpetus: 4a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ruth Rist

klassiõpetaja

Kontakt: ruth.rist@oesel.edu.ee

Loodud: 11. märts 2017. a. kell 07.22
Muudetud: 3. mai 2017. a. kell 11.28

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:
* huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;
* talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;
* teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;
* tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;
* eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

27. - 31. märts
Katsed meeleelundite tunnetamiseks tv lk 27

3.-7. apr
Pulsi mõõtmine tv lk 34

10. - 14. apr
Päevamenüü analüüsimine tv lk 36-37 http://www.ampser.ee/index.php, http://mudelid.5dvision.ee/toitumine/

17. - 21.apr
Elundid ja elundkonnad http://web.zone.ee/loodusop

24.-28.apr
Mehe ja naise erinevused. Eakohase kirjanduse ja veebilehtede tutvustus

1-.5. mai
Minu sugupuu

8.-12. mai
http://loodusopetus4.weebly.com/elundkondade-uumllesanded.html
http://www.kubbu.com/student/?i=1&a=34546_elundkondade_lesanded
http://www.kubbu.com/student/?i=1&a=34544_inimese_kehaehitus
Rühmatöö tv lk 50-51

15.-19. mai
Loomad inimese elus. tv lk 53 http://web.zone.ee/loodusop

22.-26. mai
Taimed ja seened inimese elus http://web.zone.ee/loodusop

29.. mai .- 2. juuni
Õuesõpe - puude ja põõsaste vaatlemine tv lk 60

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema
2) oskab looduses märgata muutusi
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks
4) muutub õppimises iseseisvamaks

Hindamine üles

Hindamisel arvesttatakse kujundava hindamise põhimõtet.
* Arvestuslik (kokkuvõttev A/MA II ja IV veerandi ja õppeaasta lõpul)
* 2-3 arvestuslikku tööd poolaastas (Kui õpetaja peab vajalikuks tööd numbriliselt hinnata, siis võib hinde vastavalt teemale kanda eKoolis loodusõpetuse päevikusse. Sellisel juhul lisatakse sissekandesse märge: töö teostatud avastusõppe tunnis)
* aktiivne osavõtt tundidest