Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Avastusõpetus: 4b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kristel Paju

klassiõpetaja

Kontakt: kristel.paju@oesel.edu.ee

Loodud: 11. jaanuar 2017. a. kell 09.22
Muudetud: 11. jaanuar 2017. a. kell 09.22

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:
* huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;
* talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;
* teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;
* tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;
* eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

http://www.keskkonnaharidus.ee/wp-content/uploads/2015/06/Kogumik_II_kooliastmele.pdf

9.-13.jaan
Maavärinad - iseseisev töö arvutiga (http://koolielu.ee/waramu/view/1-8a15cfb2-67e7-4721-b20c-1522144106e0
(http://www.gi.ee/geomoodulid/files/modules/maavarinad2.html)

16.-20.jaan
Tornaadod - tööleht tornaadode ja vesipükside kohta. Katsed http://koolielu.ee/waramu/view/1-009306b2-fca8-468f-8fa6-ba4c5372d883

23.-27.jaan
Elu tekkimine Maal. Lühifilmid dinosaurustest
https://www.youtube.com/watch?v=JULG6mO9mWI
https://www.youtube.com/watch?v=zONQ7sMQV-s
https://www.youtube.com/watch?v=Qqs8uRBD56A
https://www.youtube.com/watch?v=qhr8lKH0HSM


30.jaan .-3.veeb
Punane raamat ja hävimisohus liigid tv lk 7 http://www.zbi.ee/punane/

6.-10.veeb
Praktiline töö mikroskoobiga

13.-17.veeb
Vihmametsad tv lk 14-15

20.-24.veeb
Kõrb ja tundra tv lk 16-19

27.veeb – 3.märts
Tööleht. Elu erinevates keskkonnatingimustes tv lk 20-21

6.-10.märts
Rakk, koed, elundid ja elundkonnad. http://web.zone.ee/loodusop

13.-17.märts
Katse - toiduainete maitsmine tv lk 27

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema
2) oskab looduses märgata muutusi
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks
4) muutub õppimises iseseisvamaks

Hindamine üles

Hindamisel arvesttatakse kujundava hindamise põhimõtet.
* Arvestuslik (kokkuvõttev A/MA II ja IV veerandi ja õppeaasta lõpul)
* 2-3 arvestuslikku tööd poolaastas (Kui õpetaja peab vajalikuks tööd numbriliselt hinnata, siis võib hinde vastavalt teemale kanda eKoolis loodusõpetuse päevikusse. Sellisel juhul lisatakse sissekandesse märge: töö teostatud avastusõppe tunnis)
* aktiivne osavõtt tundidest

Konsultatsioon toimub kolmapäeviti 14.00-14.45 ruumis 407, järelvastamine/aitamine kokkuleppel õpetajaga.