Vastuvõtt X klassi
Kuressaare Gümnaasium
-3.4°C
tuul 3.1 m/s
uuendatud 01.00
Sisukord
Toimub
Kalenderplaan
Facebook / KG Twitter / KG Youtube / Meie KG
Solistica 2017 eKool Moodle Tervist edendav kool Koolielu Rajaleidja Innove Novaator | ERR Tagasi kooli
Õppeasutuste järelevalve
Koolist

Õppeasutuste järelevalve alates 1. septembrist 2017

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium. 1. septembrist asusid neljas piirkonnas tööle eksperdid, kelle põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

Lääne piirkond (Niidupargi tn 12, Pärnu)

Pärnu-, Saare-, Viljandimaa: Pille Vaiksaar, Pille.Vaiksaar@hm.ee; mobiiltelefon 5687 6483; lauatelefon 735 0321

Teenistusliku järelevalve küsimustes on omavalitsustele kontaktisikuks Hille Voolaid, Hille.Voolaid@hm.ee; mobiiltelefon 51 89953; lauatelefon 735 0109.

Muudatustega seonduvate täiendavate küsimustega palume võtta ühendust välishindamisosakonna juhatajaga (Kristin Hollo, Kristin.Hollo@hm.ee; (735 0206) või asejuhatajaga (Hille Voolaid, Hille.Voolaid@hm.ee; 735 0109).

Lõpp