Registreerimine huviringidesse

Registreerimine 2019./20. õ-a huviringidesse algab 2. septembrist: haridus.saaremaavald.ee/huviharidus.

Tasulised ringid

Avatud ringid lasteaiaealistele

Tähelepanu 3- ja 4- aastaste laste vanemad, kes on registreerinud oma lapse(d) huvikool Inspira muusikaringidesse! Esimesse tundi palutakse kõigil tulla 16. septembril selleks ettenähtud kellaajal. Juhendaja kinnitab lapsed muusikaringidesse peale esimest tundi!