Materjalid 2019

Haridusstrateegia 2035 peamised ideed
Krista Loogma, Tallinna ülikooli kutsehariduse professor

Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus – meie võimalused ja väljakutsed
Aaro Nursi, Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse juht

Tulevikutöö oskused ettevõtja pilgu läbi
Martin Villig, Bolt (endine Taxify) asutaja

ÕPETADA, MITTE KOOS ÕPPIDA! Versus ÕPETADA MITTE, KOOS ÕPPIDA!
Heidi Uustalu, Kiviõli 1. Keskkooli direktor

Kellele vett, kellele leiba: tulevikutöö
Tiia Randma, Kutsekoja juhatuse liige, OSKA programmi arendusjuht

Konverentsi kohviku kokkuvõtted

Materjalid 2018

Tänapäeva erivajadusega laps ja meie toetamise võimalused
Tiina Kallavus, Tartu Herbert Masingu Kooli direktor

Kaasav haridus: HEV õpilase integreerimine tavakooli ja õppetöö korraldus
Kersti Nigesen, Vanalinna hariduskolleegiumi direktor

„Issand jumal, ma olen ju ka inimene!” Andekusest laste ja hariduse sidusrühmade pilgu läbi
Halliki Põlda, Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi lektor ja andekate laste ema

Lähiaja arengud HTMi vaatest nähtuna
Mihkel Rebane, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduse osakonna juhataja

„Meie lapsed hariduses, võimalused ja valikud”
Helle Kahm, Saaremaa vallavalitsuse abivallavanem – haridus, noorsootöö, kultuur, sport

Haridus ja tööelu – miks lahus?
Ants Sild, ettevõtja ja hariduselu mõtiskleja