Esinejate tutvustus:

Tiia Randma

Tiia Randma on SA Kutsekoja juhatuse liige, tööturu vajaduste ja koolituspakkumise ühitamise teemaga on ta kokku puutunud ligi kakskümmend aastat. Eesti Kaubandus-Tööstuskojas haridusnõunikuna töötades (1995 – 2012) oli tema ülesanne ettevõtjate ootuste „hariduse keelde tõlkimine". Tema eestvedamisel käivitus 1997. aastal Eesti kutsesüsteem, aastatel 2002–2004 sündis ETV ekraanil jooksnud saatesari „Ametilood". Riigikantselei juures (2012-2014) Oskuste rakkerühma vedades sündis kontseptsioon tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosisüsteemi OSKA loomiseks. Täna on ta Kutsekojas Vabariigi Valitsuse ülesandel OSKA prognoosisüsteemi üles ehitamas.

Heidi Uustalu

Heidi Uustalu on õppinud klassiõpetajaks ja lisaks lõpetanud Taru Ülikooli sotsiaalteaduste magistrina. Omab päris pikka õpetajatöö kogemust, oma praegusel ametikohal koolijuhina töötab viieteistkümnendat aastat. Heidi Uustalu ütleb enda kohta, et on endiselt maailma-parandamise usku ja teab, et millegi muutmiseks tuleb alati alustada endast. On veendunud ja tegutseb selle nimel, et kool oleks inimeseks kasvamise koht, kus valmistatakse õpilasi ette elu kontrolltööks, mitte kontrolltööde eluks. Püüab elada oma elu ja teha oma tööd nii, et olla eeskujuks, mitte hoiatuseks teistele. Heidi Uustalut on tunnustatud „Aasta õppeasutuse juht 2016" tiitliga.

Martin Villig

Martin Villig on globaalse haardega Taxify (hiljuti vahetas nime Boltiks) üks asutajaid. Martinil on 20 aastane kogemus ettevõtjana, ta on töötanud ka Skypes, Fortumos ja Nasdaq Tallinna Börsil. Martin on aktiivne startup kogukonna toetaja olles Eesti Startupi Juhtide Klubi ja Garage48 Sihtasutuse kaasasutaja. Vabal ajal tegeleb Martin spordi, reisimise ja Eesti väikesaarte külastamisega. Martini algatusel on loodud Heateo Haridusfond.

Helle Kahm

Helle Kahm - Saaremaa vallavalitsuse abivallavanem – haridus, noorsootöö, kultuur, sport

Aaro Nursi

Aaro Nursi on lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna logopeedina. On logopeedina töötanud tava- ja erikoolis, samuti haiglas ja polikliinikus nii laste kui ka täiskasvanutega. Hetkel on tal pooleli doktoriõpingud meditsiiniteaduste valdkonnas. Aaro Nursi kuulub Eesti Logopeedide Ühingusse. Alates 2019. aastast juhib Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskust.

Jaan Urvet

Kui ka marutuul sind ründab, siis ära oota tuulesuuna muutumist, vaid säti oma purjeid ikka tuule järgi. Kuid vahel aitab ka purjede mahavõtmine.

Jaan Urvet on lõpetanud Tallinna Ülikooli ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia magistratuuri. Jaan Urvet on töötanud Eesti Nukuteatris, Filmistuudios „Tallinnfilm“, Rapla KEK-is, Tallinna Linnavalitsuses, Jüri Gümnaasiumis, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias. Aastatel 2014-2018 töötas Jaan Urvet Ruhnu vallavanemana. Augustist 2018 on Jaan Urvet ametis Kihnu Kooli direktorina. Samuti omab Jaan Urvet suurt ühiskondliku tegevuse kogemust erinevates valdkondades – ta on olnud Eesti Kultuurkapitali nõukogu liige, Eesti Vabaharidusliidu aseesimees, Eesti Harrastusteatrite Liidu esimees, Põhja-Euroopa Amatöörteatrite Assotsiatsiooni aseesimees, Saarte Koostöökogu juhatuse liige, Rae vallavolikogu, Rae Valla Alevike ja Külavanemate Seltsi esimees, Uuesalu külavanem. Lisaks on ta juhtinud mitmeid kodanikukoolituse-, teatri- ja kunstiprojekte ning osalenud Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, integratsioonifondi „Meie inimesed“ ekspertgruppide töös. Jaan Urvet töötab alates 1994. aastast koolitajana, pakkudes koolitusi projektijuhtimise, meediaga suhtlemise ja avaliku esinemise valdkondades.

Madis Kallas

Madis Kallas on endine mitmevõistleja ja poliitik, Saaremaa valla vallavanem

Krista Loogma

Krista Loogma töötab professorina Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudis. Samal ajal on ta pikka aega osalenud Eesti Haridusfoorumi juhatuses, olles olnud muuhulgas ka Eesti elukestva õppe strateegia 2020 koostamise töörühmas. Viimati osales Krista haridusvisiooni 2035 valmimisel, juhtides koos Marju Lauristiniga heaolu ja sidususe töörühma.