ÜhingustIn EnglishIn English

Mittetulundusühing Osilia tegutseb alates 2012. aastast Saaremaal eesmärgiga pakkuda tuge maakonna suurimale üldhariduskoolile – Kuressaare Gümnaasiumile, kus õpib üle 1000 saare noore. Läbi MTÜ tegevuste ja projektide toetatakse kooli õppe- ja töökeskkonna ning õpilaste ja töötajate arengut.

Ühingu laiem eesmärk on pakkuda mitmekülgset tuge ja arenguvõimalusi saarel elavatele nooretele. Ühing teeb koostööd mitmete saare arengut edendavate ametiasutustega, maakonna koolide, mittetulundusühigute ja seltsidega.

MTÜ tegevus edendab elukestvat õpet: koolitus- ja haridusprojektid võtmepädevuste arendamiseks, noorsooküsimustega tegelevad teenused, mitteformaalsed haridusprojektid ja tööturuprojektid. MTÜ-l Osilia on kogemused selliste võtmepädevuste arendamiseks nagu IKT-oskused, ettevõtlusoskused ja teised õpioskused.

Tegevusvaldkonnad

MTÜ meeskonnal on laialdased kogemused mitmesugustes rahvusvahelistes projektides koolitus-ja haridusvaldkonnas: