Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12317 ainekaarti
63 õppeainet
119 õpetajat

Tööõpetus: 2b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Merle Tustit

klassiõpetaja

Kontakt: merletu@oesel.edu.ee

Loodud: 1. detsember 2019. a. kell 21.38
Muudetud: 1. detsember 2019. a. kell 21.56

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Tööõpetuse õpetamisega taotletakse, et õpilane
• omandab vajalikud oskused igapäevaeluks, tööks ja harrastusteks;
• omandab teadmisi mitmesuguste materjalide, töövahendite ja -traditsioonide kohta ning oskab neid oma töös kasutada;
• kogeb eneseteostuse võimalusi käelise tegevuse kaudu, arendab loovust ja esteetilist maitset;
• õpib tundma ja valima sobivamaid töövõtteid, olema säästlik ettevõetud töös;
• arendab tööks vajalikke isiksuse omadusi: vastutustunnet, täpsust, püsivust ning töökultuuri ja -harjumusi;
• omandab oskuse iseseisvalt mõelda, töötada, otsustada, hinnata oma tööd kriitiliselt.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

25.-29.11
Kunstiõpetuse töö jätkamine: aknaraamide kleepimine, kuusele ehete kleepimine.

02.-06.12
Päkapiku voltimine - värviline paber
Klassi kaunistamine.

09.-13.12
Jõulusoki voltimine - Fookustehnikas voltimine

16.-20.12
Jõulukaardi meisterdamine
Jõuluehete meisterdamine

06.-10.01
Meisterdamine papirulluidest: pliiatsitops

13.- 17.01
Plastiliinist voolimine loetu põhjal

20.-24.01
Mosaiik: talvine loodus

27.-31.01
Öine linn - kleepetöö

03.-07.02
Sõbrapaele punumine.

10.-14.02
Ümbriku voltimine.
Sõbrapäeva kaartide meisterdamine

17.-21.02
Fookusvoltimine: rukkilill

02.-06.03

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
* omandab teadmisi erinevate materjalide ja töövahendite kohta
* kasutab materjale säästlikult
* tutvub erinevate tehnikatega
* oskab kujundada ja konstrueerida ruumis ja tasapinnal
* oskab iseseisvalt töötada, arvestades töö teostamisel tööle seatud ülesandeid ja eesmärke
* oskab töökohta tööks organiseerida
* täidab töötades ohutusnõudeid
* tagab korra ja puhtuse töökeskonnas

Hindamine üles

2. klassi õpilaste teadmistele ja oskustele antakse sõnalisi hinnanguid. Hinnangud kajastuvad eKoolis, eKoolis kajastuvad ka õpilase puudumised ja teated ning märkused. Sõnaliste hinnangute andmisel toetutakse kujundava hindamise põhimõtetele. Hinnang on õpilase positiivse enesehinnangu kujunemise aluseks.

II trimestri lõpus antakse õpilasele tagasiside järgmiste osaoskuste omandamise kohta:
1. Oskad kasutada õpitud töövõtteid.
2. Sul on kaasas vajalikud töövahendid.
3. Teed oma tööd hoolikalt ja viid alustatu lõpuni.

Osaoskuste hindamisel on kasutusel tähed:
T - tead, oskad, kasutad
P - pead veel harjutama
O - oskus omandamata
Lisaks on:
* e- koolis kasutusel tähed KH (kujundav hindamine), millele järgneb selgitus, milline on osaoskuse saavutus.

Konsultatsioon toimub kolmapäeviti kell 13.00 - 13.45 ruumis 205.
Sellel ajal saab:
1) Teha järgi puudumise tõttu tegemata töid.
2) Lõpetada tunnis poolelijäänud tööd.