Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Ajalugu: 8a, 8b, 8c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kaisa Sau

ajalooõpetaja

Kontakt: kaisa.sau@oesel.edu.ee

Loodud: 9. juuli 2019. a. kell 10.57
Muudetud: 9. juuli 2019. a. kell 11.43

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalooõpetus aitab mõista meie ümber toimuvat ja luua tulevikuvisioone, näidates, et minevik, olevik ja tulevik on omavahel tihedalt seotud. Ajalooõpetus õpetab elu nägema erinevatest vaatepunktidest, analüüsima, sünteesima, seletama, hindama ja kirjeldama. Ajalooõpetus arendab empaatiavõimet ning rõhutab tolerantsuse olulisust. Ajalugu õpetab kriitilist ja iseseisvat mõtlemist ning eristama fakte tõlgendusest. Ajalugu õpime, et väärtustada minevikku ja traditsioone. Ajalooõpetus õpetab, toetab ja arendab üldisi õpioskusi nagu funktsionaalne lugemisoskus, arvutamisoskus, suhtlusoskus, kriitiline mõtlemine, üldistamine jt

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. nädal
I tund Sissejuhatus uude kooliaastasse
II tund Uusaeg- suurte muutuste aeg. Lk 6-9
2. nädal
I tund Euroopa uusaja hakul. Lk 12-15
II tund Seisuslik ühiskond ja aadel. Lk 16-19
3. nädal
I tund Talupojad ja põllumajandus. Lk 20-23
II tund Linnad ja linnlased. Lk 24-27
4. nädal
I tund Religioon ja kirik. Lk 28-31
II tund Teadusrevolutsioon. Lk 32-35
5. nädal
I tund Kontrolltöö
II tund Kunst varauusajal. Lk 36-39
6. nädal
I tund Kaubandus ja tööstus. Lk 40- 43
II tund Sõjandus. Lk 44-47
7. nädal
I tund Varauusaegne riik. Lk 48-51
II tund Inglise revolutsioonid. Lk 54-57
8. nädal
Vaheaeg
9. nädal
I tund Sõda ja rahu Euroopas. Lk 58-61
II tund Euroopa naabrid. Lk 64-67
10. nädal
I tund Valgustussajand. Lk 68-71
II tund Valgustatud absolutism. Lk 72-75
11. nädal
I tund Kontrolltöö
II tund Eesti ala suurte sõdade keerises. Lk 78-81
12. nädal
I tund Riigivõim ja aadel. Lk 82-85
II tund Talurahva elu. Lk 86-89
13. nädal
I tund Linnad ja majanduse areng. Lk 92-95
II tund Religioon, kirik, haridus. Lk 96-99
14. nädal
I tund Kontrolltöö
II tund Ameerika Ühendriikide tekkimine. Lk 102- 105
15. nädal
I tund Prantsuse revolutsiooni põhjused. Lk 106-109
II tund Revolutsiooni algus Prantsusmaal. Lk 110-113
16. nädal
I tund Prantsusmaa revolutsiooni keerises. Lk 114-117
II tund Kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Poolaasta lõpuks õpilased:
- oskavad seletada olulisemaid uusaja mõisteid
- teavad olulisemaid uusaja daatumeid
- oskavad kirjeldada eluolu uusajal
- oskavad kirjeldada uusaja kunsti, teadust, majandust, haridust ja sõjandust
- kirjeldavad uusaja riigikordi ja toovad välja nende puudusi ja eeliseid
- kirjeldavad rootsiaegset Eestit
- kirjeldavad veneaegset Eestit
- oskavad iseloomustada uusaja eesti eluolu, religiooni, haridust ja majandust
- analüüsivad miks ja kuidas tekkisid Ameerika Ühendriigid
- teavad Prantsuse revolutsiooni puhkemise põhjusi
- kirjeldavad Prantsuse revolutsiooni puhkemist, kulgu ja lõppfaasi
- hindavad Prantsuse revolutsiooni tagajärgi ja laiemaid tulemusi

Hindamine üles

-