Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12117 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

Kehaline kasvatus: 10a P, 10b P, 10c P, 9c P prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Gabriel Sepp

kehalise kasvatuse õpetaja

Kontakt: gabriel@oesel.edu.ee

Loodud: 11. veebruar 2019. a. kell 08.31
Muudetud: 11. veebruar 2019. a. kell 08.31

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Õpilane saab teada oma kehalistest võimetest, arendab end, õpib iseseisvalt sportima, teeb rühmatööd, valmistab ette oma keha pingutuseks kodumaa kaitsel.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1-nädal
Suusamäärimine. Õige suuskade ja muu varustuse valimine. Paaristõukeline suusaviis

2-nädal
Suusatamine. Mäkketõusu viisid. Suusatamine 8 km

3 nädal
Suusatamine. Laskumised, slaalom. Suusatamine 8 km

4 nädal
Suusatamine ajale.

5nädal
Suusatamine

6 nädal
Võrkpall

7 nädal
Ujumine- 600m vabalt läbiujumine
Korvpall

8nädal
Ujumise kõige kõigem
Võrkpall

9-nädal

Pallimäng- söödu-ja püüdmisharjutused korvpallis . Layup visked
Ujumine- cooperi test

10-nädal
Pallimäng-Korvpall
Ujumine- oskan ujuda test

11 nädal
Pallimäng- Korvpall
Ujumine- 100m krooli ajale

12 nädal
Pallimäng- korvpall
Ujumine- 100 m rinnuli ujumine ajale

13nädal
Pallimäng- võrkpall
Õuetund-2000 m jooks

14nädal
Pallimäng- jalgpall
Õuetund- kaugushüpe

15 nädal
Pallimäng-korvpall
Õuetund- jalgpall

17nädal
Pallimäng- jalgpall
Pallivise

19nädal
Orienteerumine


20 nädal
KG Quatloniks ettevalmistus

21 nädal
2000 m jooks tulemusele

22 nädal
Kokkuvõtvad tunnid

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Akrobaatika: oskab teha tirel ette, tirel taha, turiseis, ratas kõrvale, lendtirel, kätelseis
Riistvõimlemine:
Kangil:rippes hooglemine.
Rööbastel: hooglemine, hooglemiselt taha maha hüpe.
Ujumine: Saltopööre
Võrkpalli alt - ja ülaltsööt. Alt pallingSuudab läbida joostes 2 km

Hindamine üles

Ujumisel hindan eelkõige erinevate stiilide tehnika omandamist, koordinatsiooniharjutuste täpset täitmist, distantsi läbimist jõukohase tulemusega. Akrobaatika harjutuste soorituse paranemine ja uute elementide omandamine. Võimlemisvõistlustel osalemine. Perioodi hinne kujuneb kõikide veerandi jooksul saadud hinnete alusel.
hinne 5- antud ülesanne on sooritatud väga hästi nii tehniliselt kui normmäära(aja,mõõdu...jne) piires, ühe tunni piires
hinne 4 - eelpoolnimetatud soorituste hea läbimine väikeste vigadega tehnilise ja määra piires
hinne 3- huvi puudumine antud ülesande vastu, vähene tähelepanu tunnis, tagajärjeks nõrk sooritus, puudulik tehnika, eelnevate aastate tulemustele suur allajäämine
Hinne 2- tähelepanu puudus ja osavõtmatus, tulemuseks antud ülesande mittesooritamine.
Hinne 1- vajalike riiete või jalatsite puudumine Märkused: 1.II poolaasta kehalise kasvatuse tunnid toimuvad 2x nädalas:paaristund õues või 1 tund võimlas, 1 tund jõusaalis( õues), ujulas.
2. Teatud füüsilistest aladest/harjutustest või üldse kehalise kasvatuse tunnist vabastatud õpilased peavad samuti riietuma kehalise kasvatuse tunni riietusse ning kaasa tegema õpetaja või füsioterapeudi poolt temale määratud ülesandeid vastavalt tervislikule seisundile (s.t ülesanne võib olla nii teoreetiline kui praktiline).
3. Riietus: lühike või pikk dress ning jalas vahetusspordijalats, ujumistarbed.
Tunniks vajalike spordiriiete puudumisel või tunnist põhjuseta puudumisel tuleb tund järgi teha täies mahus õpetaja poolt määratud ajal. Puudumise tõttu hindamata jäänud asjad tuleb järgi teha 10 päeva jooksul. Konsultatsioonid teisipäeval 14.00-15.00