Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11671 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Rütmika: 1a, 1b, 1c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Nikolai Räbin

tantsuõpetaja

Kontakt: nikolai.rabin@oesel.edu.ee

Loodud: 2. detsember 2018. a. kell 13.49
Muudetud: 2. detsember 2018. a. kell 13.49

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Eesmärgiks on:
* õpetada tundma läbi tantsu elementide oma keha liikumisvõimalusi
* loova ja isikupärase liikumise arendamine
* rütmitunde ja dünaamilise liikumise arendamine
* julgustada ja õpetada õpilast end iseseisvalt väljendama vastava muusika, rütmi või heli kaudu

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. tund
Country line dance tutvustus. Põhisammude kombinatsiooni õppimine.
2. tund
Country line tantsu harjutamine. Tants Cotton Eye Joe kordamine.
3. tund
Country line tantsu nr. 1 harjutamine ja nr. 2 õppimine (varvas-kand + juurdeastumise samm)
4. tund
Country line tantsu nr. 2 harjutamine.
5. tund
Rühmade kaupa tantsu tantsimine ning improvisatsioonid õpitute sammude kombineerimisel
6. tund
Country linetantsude harjutamine viirgude kaupa. Kaera-Jaani põhisammu ning joonistes liikumiste õppimine.
7. tund
Country linetantsu ja Kaera-Jaani harjutamine.
8. tund
Tänava tantsu kombinatsiooni õppimine
9. tund
Country linetantsu, Kaera-Jaani ja tänava tantsu harjutamine.
10. tund
Muusika järgi tantsude ära tundmine ning tantsimine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased oskavad:
1) tantsida galoppsammuga polkat
2) mõelda iseseisvalt vastavale muusikale iseloomulikke liikumisi
3) hoida lihtsamaid tantsujooniseid (ring, ring- ja kodarjoonel kõrvuti, rist)
4) lugeda rütmi 2/4 taktimõõdus
5) saab hakkama 16 taktilise koordinatsiooniharjutusega
6) teab tantsuterimineid (päripäeva, vastupäeva, sõõr, kodarjoon, süldvõte, polkavõte, käed kätes)

Hindamine üles

Hindamisel arvestatakse osavõttu tunni tegevustest ja innukust õppimisel ja harjutamisel. Jooksva hinnangu antakse suuliselt harjutuse/ülesanne soritamise ajal, samas ka harjutuse/ülesanne või tunni lõppus kokkuvõttva