Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11671 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Kehaline kasvatus: 9c P prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Gabriel Sepp

kehalise kasvatuse õpetaja

Kontakt: gabriel@oesel.edu.ee

Loodud: 16. november 2018. a. kell 09.34
Muudetud: 16. november 2018. a. kell 09.34

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Õpilane saab teada oma kehalistest võimetest, arendab end, õpib iseseisvalt sportima, teeb rühmatööd, valmistab ette oma keha pingutuseks kodumaa kaitsel. Spordib värskes õhus, omandab rinnuli ujumise oskused. Arendab rahvastepalli mängu oskusi

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1-nädal
Ujumine- 200 m läbimine vabalt valitud stiilis, Stardihüpe.
Pallimäng- võrkpalli söödu-ja püüdmisharjutused
Õuetund- Suudab läbida rahulikus jooksu tempos 4000 m

2-nädal
Ujumine- 50 m krooli ujumine ajale
Pallimäng- söödu-ja püüdmisharjutused, mängu taktika põhitõed
Õuetund- pendel teatejooksu harjutamine

3 nädal
Ujumine- 50 m selili ujumine ajale
Pallimäng- võrkpalli ülaltsööt
Õuetund-odaviske hoojooks, odavise

4 nädal
Ujumine- pöörde õppimine, stardihüpe
Pallimäng- korvpalli kahe käega ülaltvise
Õuetund- pallivise hindele

5nädal
Ujumine- 500 m läbimine vabalt valitud stiilis
Pallimäng- võrkpalli palling
Õuetund-2000 m jooks

6 nädal
Ujumine- rinnuli ujumise jalgade töö
Õuetund- kaugushüpe

7 nädal
Ujumine- mängutund
Võrkpall
Õuetund- 60 m jooks

8 nädal
Ujumine - oskan ujuda test
Võrkpall

9 nädal
Hüpitsa ja kõhulihaste 1 minuti test
100 m ujumine ajale

10 nädal
Akrobaatika kohustuslikud elemendid
Ujumise Nato test

11 nädal
Omaloomingulise võimlemiskava harjutamine
500 m ujumine

12 nädal
Omaloomingulise võimlemiskava harjutamine
Selili jalgade töö plaadiga ja lestadega

13 nädal
Omaloomingulise võimlemiskava harjutamine
Rinnuli jalgade ja käte töö

14 nädal
Omaloomingulise võimlemiskava harjutamine
Mängutund

15 nädal
Võimlemisvõistlused

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Suudab läbida joostes 4 km
Oskab sööta ja püüda palli
Suudab läbida ujudes 500 m
1000 m jooks 3.40/4.20/distantsi läbimine määrustepäraselt joostes
Oskab visata määrustepäraselt oda
Oskab koostada võimlemiskava

Hindamine üles

1000 m jooks 3.40/4.20/läbimine. 50 m krooli 1.00/1.15/distantsi läbimine, 50 m selili 1.10/1.35/distantsi läbimine. 60 m kiirjooks 9,0/10,0/ määrustepärane läbimine. Odavise 27.00/22.00/ määrustepärane tulemus. Pallimängudes aktiivsus. 1 min hüpitsa test 100/ 80/60. 1 min kõhulihaste test 50/42/35
hinne 5- antud ülesanne on sooritatud väga hästi nii tehniliselt kui normmäära(aja,mõõdu...jne) piires, ühe tunni piires
hinne 4 - eelpoolnimetatud soorituste hea läbimine väikeste vigadega tehnilise ja määra piires
hinne 3- huvi puudumine antud ülesande vastu, vähene tähelepanu tunnis, tagajärjeks nõrk sooritus, puudulik tehnika, eelnevate aastate tulemustele suur allajäämine
Hinne 2- tähelepanu puudus ja osavõtmatus, tulemuseks antud ülesande mittesooritamine.
Hinne 1- vajalike riiete või jalatsite puudumine, valetamine
Hinne 0- tunnitöö tähtajal sooritamata
Kõikidel hinnetel on võrdne osakaal veerandihinde kujunemisel.
Märkused:
1.I õppeveerandi kehalise kasvatuse tunnid toimuvad 1x nädalas ujulas või õues, 1 x nädalas võimlas
2. Teatud füüsilistest aladest/harjutustest või üldse kehalise kasvatuse tunnist vabastatud õpilased peavad samuti riietuma kehalise kasvatuse tunni riietusse ning kaasa tegema õpetaja või füsioterapeudi poolt temale määratud ülesandeid vastavalt tervislikule seisundile (s.t ülesanne võib olla nii teoreetiline kui praktiline).
3. Riietus: Ilmale vastav õueriietus, ujumisvarustus, saaliriided( lühike dress, vahetusjalatsid. Pesemistarvikud
Tunniks vajalike spordiriiete puudumisel või tunnist põhjuseta puudumisel tuleb tund järgi teha täies mahus õpetaja poolt määratud ajal. Puudumise tõttu hindamata jäänud asjad tuleb järgi teha 10 päeva jooksul. Konsultatsioonid teisipäeval 15.00-16.00